Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 232 / oktober 2020


SLOVENIJA

 

LIFE NarcIS za vzpostavitev naravovarstvenega informacijskega sistema 

Agencija RS za okolje (ARSO) je kot vodilni partner projekta LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem (LIFE NarcIS) sredi oktobra 2020 z Evropsko komisijo podpisala Sporazum o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta v skupni vrednosti 3.695.411 EUR. Evropska komisija sofinancira projekt v višini 1.971.050 EUR oziroma 53,3 % vseh upravičenih stroškov. S projektom bodo  vzpostavili informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. S tem bodo dosegli večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. Več o projektu na spletni strani LIFE NarcIS.
Uradna predstavitev projekta bo v torek, 17. 11. 2020, v sklopu mednarodne video konference LIFE19 NAT & GIE Welcome meeting, kjer bodo predstavljeni tudi drugi projekti razpisa LIFE19. Udeležba je brezplačna, po predhodni prijavi. Zainteresirani lahko kontaktirajo vodjo projekta po e-pošti rok.havlicek@gov.si. 

LIFE za bobra

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Gozdarski inštitut Slovenije in partnerja s Hrvaške izvajajo projekt Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami - LIFE BOBER. Partnerji projekta bodo organizirali izobraževanja za lokalne prebivalce, kmete, lovce, ribiče in lastnike zemljišč, kjer bodo poiskali rešitve za sobivanje z bobrom. Več


Na Zelenici bo središče tudi za Naturo 2000

Območje nekdanjega smučišča Zelenica renaturirajo, v nekdanji srednji postaji pa nameravajo vzpostaviti »Raziskovalno učni center za plazove in Naturo 2000«. Center bo namenjen proučevanju naravnih procesov. Projekt vodi Občina Tržič z drugimi partnerji v Sloveniji in iz drugih evropskih držav. Več.


Nove ureditve v Škocjanskem zatoku

Lani in letos so s pomočjo donacij Luke Koper uredili vstopni točki, učno pot in površine Naravnega rezervata Škocjanski zatok pod ankaransko cesto, kjer so se v zadnjih letih pogosto pojavljali primeri hujših kršitev varstvenega režima. Pri ureditvi opazovališča so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Koper. Več.


Regijski park je del razvojne strategije Pohorja

Partnerji in podporniki Partnerstva za Pohorje na novinarski konferenci so sredi oktobra 2020 javnosti predstavili Strategijo razvoja Pohorja. Eden od treh nosilnih projektov strategije je vzpostavitev Regijskega parka Pohorje, kjer bi zavarovali in vzpostavili nadzor nad naravovarstveno najbolj ohranjenimi deli Pohorja. 


Medvedi prevzeli risov plen

Strokovnjaki projekta LIFE LYNX so javnosti predstavili video posnetek, kako je številčna medvedja družina prevzela risov plen, več.

Pripravili so tudi knjižico Kratka vprašanja in odgovori o risu in projektu LIFE LYNX (pdf, 15 strani). Priročnik, ki bralcu na enem mestu, na dostopen način in na hitro povzame odgovore na vprašanja, ki so jih prejeli v začetnem delu projekta, tudi ob stiku s prebivalci z območij risa.


Zmaga pešpoti Drvošec ob Cerkniškem jezeru 

Skoraj 4 kilometre dolga Tematska pot Drvošec, ki jo je park postavil s pomočjo projekta LIFE Stržen, na kateri so 3 opazovalnice za ptice ter vrsta interaktivnih info točk, poteka ob Cerkniškem jezeru. Turistična zveza Slovenije jo je v kategoriji NAJ tematska pot leta 2020 uvrstila na prvo mesto. Več.


Podmladek v Jovščku

Sodelavci projekta LIFE FOR LASCA so oktobra 2020  v potok Jovšček izpustili 52 drstnic in 5000 osebkov letošnjega podmladka iz ribogojnice. Uspešna drst v naravi je prvi korak do samoohranitvenih zmožnosti populacije in s tem ohranitve vrste na dolgi rok. Več


Strategija za gozdni rezervat Snežnik

Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Interreg BEECH POWER, so oktobra 2020 organizirali delavnico za pripravo strategije za gozdni rezervat Snežnik. Več.


Kako gre travniškemu postavnežu na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina je Javni zavod Krajinski park Goričko na spletni strani objavil poročilo o stanju travniškega postavneža na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. Poročilo je dostopno tu


EVROPSKA UNIJA


Projekt LIFE DINALP BEAR zmagal v kategoriji Narava

V Bruslju so v sklopu Zelenega tedna EU 21. oktobra 2020 podelili nagrade najboljšim projektom LIFE na ravni Evropske unije. V kategoriji Narava je prvo mesto pripadlo projektu Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (LIFE DINALP BEAR) iz Slovenije. Nosilec projekta je bil Zavod za gozdove Slovenije, projekt so zaključili poleti 2019. Več.


Tretji alpski seminar

Od 8. do 11. septembra 2020 je prek spleta potekal 3. alpski biogeografski seminar, objavili so poročilo: Summary of the outcomes of the 3rd Alpine Natura 2000 seminar (pdf, 4 strani). Predstavitve najdete v knjižnici.


Večino zaščitenih vrst in habitatov čaka negotova usoda

Netrajnostno kmetovanje in gozdarstvo, širjenje mest in onesnaževanje so največje težave, ki povzročajo drastično upadanje biotske raznovrstnosti v Evropi, kar ogroža preživetje več tisoč živalskih vrst in habitatov. Poleg tega države članice zaostajajo z izvajanjem direktiv Evropske unije o naravi in drugih predpisov. Po podatkih poročila Evropske agencije za okolje „Stanje narave v EU“ večina zaščitenih habitatov in živalskih in rastlinskih vrst ni dobro ohranjenih. Več.


Svet EU za okolje o biotski raznovrstnosti

V Luksemburgu je 23. oktobra potekalo zasedanje Sveta EU za okolje, na katerem so ministri sprejeli Sklepe Sveta o biotski raznovrstnosti. Minister mag. Vizjak je v razpravi med drugim poudaril, da Slovenija - ki z najvišjim deležem varovanih območij (tj. Natura 2000, op.a.) v EU in velikim deležev gozdov že občutno prispeva k zastavljenemu cilju na ravni EU - ne načrtuje njihove nadaljnje širitve. Slednje bi povzročilo neskladnost z doseganjem drugih sektorskih ciljev, zlasti tistih, povezanih z obnovljivimi viri energije. Izboljšati bo treba tudi upravljanje teh območij, kar pa bo tudi finančni izziv. Več. Enako je poudarila že dr. Metka Gorišek na neformalnem zasedanju Sveta, ki je bilo 30. septembra 2020, več

Po vrhu EU v Bruslju, ki je med drugim razpravljal o podnebnih ciljih, je bil do razglasitve 38 odstotkov ozemlja Slovenije za območja Nature 2000 kritičen predsednik vlade Janez Janša, je poročala STA.

 

BRANJE


Odgovori o risu

Strokovnjaki projekta LIFE LYNX so pripravili knjižico Urša Marinko, Manca Velkavrh (ur.): Kratka vprašanja in odgovori o risu in projektu LIFE LYNX (pdf, 15 strani).


Stanje travniškega postavneža na Goričkem

Krajinski park Goričko je objavil Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2020. Analiza stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 13 strani).


Acta Carsologica

Izšla je nova številka revije Acta Carsologica (49-1).
 


Življenje v vodi (Vodni dnevi 2020)

Slovensko društvo za zaščito voda je izdalo zbornik Vodni dnevi 2020. Dva prispevka sta posvečena življanju v vodi dr. Nataša Mori: Pogled pod površje – živi svet v podzemnih vodah rečnih nanosov (prispevek/prezentacija) in dr. Rok Kostanjšek: Človeška ribica kot pokazatelj stanja podzemske vode (prispevek/prezentacija).


Lovec

V oktobrski  številki revije Lovec France Ekar opozarja, da divjemu petelinu tudi brez odstrela bije plat zvona.


Konferenca projekta LIFE GENMOM

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFEGENMON 21.-25 septembra 2020 organiziral mednarodno konferenco na spletu Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments. Posterji so zbrani tukaj (pdf, 24 strani)


Spomenica - predavanje

Slovenska matica je gostila predavanje dr. Petra Skoberneta: Sto let Spomenice o varstvu narave.


Življenje z Mišjo dolino

Film Življenje z Mišjo dolino govori o območju Natura 2000 z mokrotni travniki in nizkimi barji. Da ga ohranimo za prihodnje rodove, bomo morali začeti poslušati drug drugega – in kdaj prisluhniti tudi sami Mišji dolini. Film je pripravil Zavod PARNAS v projektu Mala barja-Marja.


Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta - razstava

Sodelavci projekta LIFE Naturaviva so pripravili razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, ki od 9. novembra do 4. januarja gostuje v prostorih Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 v Ljubljani, več


Stanje narave v EU

Evropska agencija za okolje je objavila poročilo: State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018 (pdf, 146 strani).


Za bolj povezano izvajanje direktiv o naravi in vodne direktive

Mreža strokovnjakov za celinske vode je pripravila delovno gradivo:  Principles for a shared ecological rationale for more integrated implementation of the nature and water Directives. Draft Version 2, 2020 (pdf, 9 strani).


Ozaveščanje o pomenu narave

Priročnik Andreou M., Mazaraki S.: Best Practices Guide (pdf, 62 strani) je nastal v okviru projekta iLIFE-TROODOS Project Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services.


Biltena Evropske komisije

Evropska komisija je na spletu objavila julijsko številko biltena Natura 2000 (pdf, 16 strani). Tu najdete tudi barometer Nature 2000 – stanje po državah članicah junija 2020.

Izdala je tudi oktobrsko številko biltena Natura 2000 Biogeographical Process Newsletter (pdf, 16 strani).


European Wilderness and Wildlife Newsletter 

Izšla je nova številka elektronskega biltena European Wilderness and Wildlife Newsletter (30/10/2020).


Smernice za neplašne volkove

V Nemčiji je Zvezni urad za varstvo narave izdal smernice Ilka Reinhardt et al: How to deal with bold wolves – Recommendations of the DBBW (pdf, 46 strani).


Volkovi v Nemčiji – spletna stran

Skupina DBBW - Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, ki na zvezni ravni zbira podatke in svetuje na temo volka, je vzpostavila spletno stran Volkovi v nemškem in v angleškem jeziku.


Gozdovi Evrope: vroča točka biotske raznovrstnosti 

Konferenca European Forests: Hotspots of Biodiversity je 9. septembra 2020 potekala na spletu, posnetek in predstavitve so objavljene na spletni strani konference.


Vrh ZN o biotski raznovrstnosti

Na vrhu ZN o biotski raznovrstnosti je dne 30. septembra 2020 spregovoril tudi predsednik RS Borut Pahor (govor, youtube od 2:40 dalje)

 

NAPOVEDNIK

 

9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats.

17-18 november 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

6. januar 2020: rok za prijavo na razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021.

7-15 januar 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija - preloženo.

31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.


Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost do 2030 

Vlada je 14. oktobra 2020 sprejela Odgovor na pisno vprašanje poslanca Franca Trčka v zvezi s Strategijo Evropske unije (EU) za biotsko raznovrstnost do 2030. Odgovor se nanaša na finančne instrumente  in na povišanje deleža strogo zavarovanih območij. 


Mednarodni dan krajin, razpis za nagrado


Dne 20. oktobra so Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležile četrti mednarodni dan krajin, osredotočili so se na vljučevanje krajin v sektorske politike, več. Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino. Več.

 

                                                                                            

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.


 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava