Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Direkcija RS za vode (DRSV), partner LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji…

[več]

Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS zbirajo podatke o netopirjih. Netopirji…

[več]

Konec oktobra 2023 so sodelavci Javnega podjetja VOKA SNAGA d.o.o., Gozdarskega inštituta Slovenije ter Oddelka za…

[več]

Na Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZS) so skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN),…

[več]

V Skupini za speleobiologijo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v projektu LIFE…

[več]

Oktobra se je začel projekt LIFE RESTORE for MDD, katerega glavni cilj je ohranjanje in obnova poplavnih gozdov ob rekah…

[več]

Petletni projekt VrH Julijcev, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), je s pomočjo evropskih in…

[več]

V Ekomuzeju v Slovenski vasi pri Pivki so konec novembra s strokovnim posvetom zaključili projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s…

[več]

V začetku novembra je potekal zaključni dogodek projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost (zaDravo). Regionalna…

[več]

V letošnjem letu se zaključuje projekt VIPava, v katerem so med drugim izvajali tudi ukrepe za izboljšanje stanja…

[več]

V projektu LIFE FOR SEEDS so v začetku novembra zaključili s prvo sezono nabiranja semen za semensko banko projekta. V…

[več]

V prostorih Kozjanskega parka, na trgu Podsreda bo v sredo, 22. novembra, ob 17. uri, potekala predstavitev o pomenu…

[več]

V Kozjanskem regijskem parku so v začetku novembra na gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem postavili novo…

[več]

Evropska komisija je prejela skupno 96 prijav na evropsko nagrado Natura 2000 iz 25 držav članic. Iz Slovenije prihajajo…

[več]

V Bruslju sta v četrtek, 9. novembra 2023, Svet Evropske unije in Evropski parlament dosegla politični dogovor o…

[več]

V Zagrebu je 9. in 10. novembra potekal bilateralni sestanek o izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah ter…

[več]

V projektu LIFE AMPHICON so v oktobru končali z izkopom mlak na Radenskem polju, ki so primarno namenjene krepitvi…

[več]

Prirodoslovni muzej Slovenije vabi na vrsto razstav o pestrosti narave. Poleg stalnih razstav lahko opazujete tudi…

[več]

Konec oktobra je v Radencih potekal zaključni dogodek projekta Natura Mura - Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri. Na…

[več]

Konec oktobra je v Logu pod Mangartom potekal 9. forum Ekoregije Julijske Alpe – Listine za trajnostni turizem.…

[več]
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava