Skip to main content

Prijava kršitev

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravljamo zakonodajo, za samo izvajanje pa skrbijo pristojne inštitucije, ki lahko tudi ukrepajo. Na koga se lahko obrnete za prijavo različnih kršitev na območju Nature 2000, preverite v spodnji tabeli.
 

Področje kršitvePristojna institucija
Kmetijstvo
(primer: neustrezna raba zemljišča, uporaba neustreznih fitofarmacevtskih sredstev, zaraščanje kmetijskega zemljišča idr.)
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Inšpekcija za kmetijstvo
Vode
(primer: onesnaženost jezera/reke, ogroženost živalske vrste ipd.)
Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Lokalna ribiško čuvajska služba (vezano na ribe)
Gozd
(primer: uničenje gozdnih površin, pretirano nabiralništvo ipd.)
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Inšpekcija za gozdarstvo
Živali in rastline
(primeri: zanemarjena živina, najdena mrtva ali poškodovana divjad, uničevanje živalskega doma/gnezda ipd.)
Inšpektorat RS za naravne vire in prostor
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Lokalna lovsko čuvajska služba
Odpadki
(primer: nevarni odpadki v naravi, divje odlagališče odpadkov ipd.)
Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Inšpektorat RS za okolje in energijo
Kampiranje
(primer: parkiranje avtodoma zunaj urejenega parkirnega mesta, šotorjenje zunaj organiziranih kampov ipd.)

Pristojna policijska postaja, Občinsko redarstvo,
Inšpektorat RS za naravne vire in prostor

Vožnja v naravi
(primer: vožnja s štirikolesniki ali motornimi vozili, vožnja s kolesi izven urejenih poti ipd.)
Pristojna policijska postaja, Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Občinsko redarstvo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Zavarovana območja 
(primer: uničenje rastlinja v narodnem parku, nedovoljen poseg v naravnem rezervatu ipd.)
Naravovarstveno nadzorna služba upravljavca območja, tudi vse zgoraj naštete institucije (odvisno od kršitve)

 

V naravi sem opazil kršitev oziroma nedovoljen poseg v naravo in bi rad ukrepal. Na koga se lahko obrnem?

Vsi posegi morajo biti v skladu z veljavnimi prostorskimi akti. Kateri prostorski akti so veljavni na območju posega in če so bila za izvedbo posega pridobljena ustrezna dovoljenja oz. soglasja s strani občine, lahko preverite na pristojni občini.

V primeru posegov na varovana območja, kot je območje Nature 2000, lahko na pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo narave preverite, ali so bila izdana ustrezna dovoljenja.

Prijavo nedovoljenih posegov v naravo podate na Inšpektorat RS za naravne vire in prostor (postopek prijave). V primeru nedovoljenega posega na gozdnih in kmetijskih površinah lahko podate prijavo tudi na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (postopek prijave). V obeh primerih imate možnost podaje anonimne prijave. Pred prijavo je potrebno preveriti, ali so bila za izvedbo omenjenega posega pridobljena ustrezna dovoljenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava