Skip to main content

Pilotni projekti

V okviru LIFE Integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s 14 partnerji, potekajo pilotni projekti na osmih območjih Nature 2000.

S pilotnimi projekti, ki vključujejo neposredne terenske aktivnosti, prispevamo k izboljšanju upravljanja območij Nature 2000 in zmanjšanju ogroženosti vrst. V 8-letnem obdobju trajanja projekta LIFE-IP NATURA.SI bodo ti pilotni projekti potekali v treh pilotnih območjih:

Pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci vključuje dve Natura 2000 območji in 14 slovenskih občin. 

Pilotno območje Istra zajema eno Natura 2000 območje in poteka v dveh občinah, in sicer v Piranu in Kopru. 

Na Štajerskem ležita dve pilotni območji, ki se delno prekrivata, in sicer travišča Štajerske in Dravinja s pritoki, kjer je vključenih pet Natura 2000 območij v 12 občinah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava