Skip to main content

Pilotni projekti

V okviru LIFE Integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj s 14 partnerji, potekajo pilotni projekti na osmih območjih Nature 2000.

S pilotnimi projekti, ki vključujejo neposredne terenske aktivnosti, prispevamo k izboljšanju upravljanja območij Nature 2000 in zmanjšanju ogroženosti vrst. V 8-letnem obdobju trajanja projekta LIFE-IP NATURA.SI bodo ti pilotni projekti potekali v treh pilotnih območjih:

Pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci vključuje dve območji Nature 2000 in 14 slovenskih občin. 

Pilotno območje Istra zajema eno območje Nature 2000 in dve občini, in sicer Piran in Koper. 

Na Štajerskem ležita dve pilotni območji, ki se delno prekrivata, in sicer travišča in gozdovi Štajerske ter vode Štajerske, ki vključujeta pet območij Nature 2000 v 12 občinah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava