Skip to main content

Gozdovi

Mesec gozdov: ali poznate te prebivalce gozda?

Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Kakšen gozd potrebuje hrošč brazdar za svoj življenjski prostor?

A.    Mešan gozd s pragozdnim značajem.
B.    Ne potrebuje gozda, ampak samo eno drevo, v katerem živi vse svoje življenje.
C.    Listnat gozd, v katerem prevladuje smreka.

2.    Rak koščak, ki zraste do 10 cm v dolžino, živi:

A.    v smrekah, ki rastejo na nadmorski višini od 1.200 metrov naprej.
B.    v mrzlih in hitrotekočih gozdnih potokih in rekah.
C.    pod kamni, ki so po dolžini daljši od 10 cm, da se lahko pod njih rak skrije.

3.    Mali skovik iz družine sov je le malo večji od vrabca. Da se zavaruje pred plenilci, kot so ujede in druge sove, živi:

A.    v jamah.
B.    v jezerih.
C.    v višjih legah in bolj strnjenih gozdnih kompleksih (med 1.000 in 1.700 m nadmorske višine) v alpskem in dinarskem prostoru.

4.    Odrasli divji petelin je rastlinojed, zato za svoj življenjski prostor potrebuje:

A.    zrele borealne gozdove (gozdovi, ki se raztezajo v geografski širini med 53° in 67°) z veliko podrasti z veliko jagodičevja in poganjki.
B.    nižinske travnike.
C.    nizko ležeča barja.

5.    Gozdni jereb je manjša vrsta gozdne kure, ki živi v iglastih in mešanih gozdovih, v katerih je veliko:

A.    leske.
B.    potokov z nizko vodo, ker se rad umiva.
C.    gozdnih jagod, ker je sladkosned.

6.    Triprsti detel živi v gorskih iglastih in mešanih gozdovih na nadmorski višini od 800 metrov naprej. Hrano išče skoraj izključno:

A.    na sveže odmrlih iglavcih, kjer je na deblu še lubje in pod njim žuželke.
B.    v potokih in rekah.
C.    v zraku, saj se prehranjuje samo z letečimi žuželkami.

7.    Koconogi čuk živi v višje ležečih iglastih gozdovih in je ime dobil po:

A.    tem, da ponoči ne spi.
B.    po s perjem poraščenih krilih.
C.    s perjem poraščenih nogah.


Pravilni odgovori:
1. A, 2. B, 3. C, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava