Skip to main content

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

KGZS – Zavod Ljubljana izvaja javno službo na področju kmetijstva na območju 16 upravnih enot, oziroma 38 občin osrednjega dela Slovenije. Skupna površina območja znaša 320.438 hektarjev, kar je več kot petina Slovenije. Od tega je 49 odstotkov kmetijskih zemljišč in 51 odstotkov gozda. Osnovna kmetijska proizvodnja je živinoreja, kar pogojujejo naravni pogoji, saj je 62 odstotkov vseh kmetijskih površin poraslih s travo.
Pomembnejše naloge zavoda so kmetijsko svetovanje oziroma seznanjanje uporabnikov o ukrepih kmetijske politike in pomoč pri izvedbi ukrepov, izobraževanje prebivalcev podeželja, izvajanje kontrole in selekcije v živinoreji, vzreja plemenskih bikov in vzgoja ter prodaja sadik sadnega drevja. 
KGZS zavod Ljubljana v projektu nastopa kot partner. Pokriva aktivnosti na področju kmetijstva v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in sodeluje pri analizi Programa upravljanja Nature 2000 2014-2020 ter pripravi novega Programa upravljanja Nature 2000 2021-2027.

Kontakt: 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana
Tel: 01 513 07 00
E-pošta: tajnistvo@lj.kgzs.si
Splet: https://lj.kgzs.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava