Skip to main content

Natura 2000

Mesec Nature 2000: Kako bogata je slovenska narava?

Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Evropsko omrežje naravovarstvenih območij Natura 2000 imamo v Sloveniji od vstopa v Evropsko unijo. Koliko let šteje Natura 2000 v Sloveniji?

A.    17 let (2004)
B.    14 let (2007)
C.    10 let (2011)

2.    Z Naturo 2000 varujemo za Slovenijo in Evropo pomembne živalske in rastlinske vrste, habitate ter območja. Kaj so habitati?

A.    Jame
B.    Naravno življenjsko okolje
C.    Prebivališča živali

3.    Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU. Koliko vrst ptic varujemo z Naturo 2000 v EU in koliko v Sloveniji?

A.    V EU: 194 vrst ptic. V Sloveniji: 119 vrst ptic.
B.    V EU: 5.000 vrst ptic. V Sloveniji: 10 vrst ptic.
C.    V EU: 12 vrst ptic. V Sloveniji: 120 vrst ptic.

4.    Območja Nature 2000 v Sloveniji večinoma pokrivajo gozdovi, nekaj več kot 20 % je kmetijskih površin. Kolikšen delež Nature 2000 predstavljajo gozdovi?

A.    15 %
B.    99 %
C.    70 %

5.    Kateri sektorji sodelujejo pri izvajanju Nature 2000?

A.    Gozdarstvo in kmetijstvo
B.    Varstvo narave, gozdarstvo, kmetijstvo, ribištvo in upravljanje voda
C.    Gozdarstvo in ribištvo

6.    Med živalskimi vrstami Nature 2000 v Sloveniji varujemo tudi netopirje. Katero ime vrste netopirjev NI PRAVILNO (ne obstaja)?

A.    dolgonogi netopir
B.    vejicati netopir
C.    gladkouhi netopir

7.    Navadni in primorski koščak sta vrsti rakov Nature 2000 v Sloveniji. Domorodni raki veljajo za pokazatelja:

A.    kakovostnih voda
B.    kraških jam
C.    bližajoče se nevihte

8.    V omrežje Nature 2000 je pri nas vključenih 27 rastlinskih vrst, med katerimi so tudi 3 vrste divjih orhidej. Katere so to?

A.    Lepi čeveljc, jadranska smrdljiva kukavica, Loeselova grezovka
B.    Veliki čeveljc, atlantska smrdljiva kukavica, Zoisova grezovka
C.    Premajhen čeveljc, tihooceanska smrdljiva kukavica, Karlova grezovka

9.    Ena tretjina območij Nature 2000 v Sloveniji je v nacionalnem parku ter regijskih in krajinskih parkih. Kateri park je najmanjši po površini?

A.    Krajinski park Goričko
B.    Krajinski park Pivška presihajoča jezera
C.    Krajinski park Štanjel

10.    V enem od parkov lahko redko vidimo 11 jezer, ki jih zaradi kraških tal običajno ni. O katerem parku govorimo?

A.    Krajinski park Pivška presihajoča jezera
B.    Triglavski narodni park
C.    Krajinski park Logarska dolina

 

Pravilni odgovori:
1. A, 2. B, 3. A, 4. C, 5. B, 6. C, 7. A, 8. A, 9. C, 10. A.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava