Skip to main content

Aktivnosti

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 vključuje 28 akcij, ki so tematsko razdeljene v šest stebrov.

Konkretne akcije ohranjanja

Okrepljeno upravljanje Nature 2000

Analiza in priprava Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Okrepljeno usposabljanje

Naravovarstveni nadzor

Priprava nacionalne monitoring sheme

Strateško komuniciranje Nature 2000

Spremljanje učinkov

Vodenje projekta

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava