Skip to main content

Rekreacija

Ali je dovoljeno kopanje v območju Nature 2000?

Kopanje oz. plavanje na območju Nature 2000 ni splošno prepovedano. Na nekaterih območjih Nature 2000 je zaradi ohranjanja tamkajšnjih vrst ali habitatnih tipov kopanje omejeno ali prepovedano s posebnimi (dodatnimi) predpisi (npr. v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, visokogorskih jezerih (Triglavski narodni park) idr.). Kopanje ali plavanje z Zakonom o vodah uvrščamo v t. i. splošno rabo vode, kot tudi npr. veslanje. Pomembno je, da z našimi dejavnostmi ne ogrožamo tamkajšnjih živalskih in rastlinskih vrst. V kolikor plavalca spremlja tudi ekipa v čolnu, pa je potrebno upoštevati plovbni režim na celinskih vodah. 

Kopanje v rekah, jezerih in morju ni omejeno le na območja s statusom kopalne vode. Kopamo se lahko povsod, kjer ni izrecno prepovedano, pri čemer je potrebno paziti na varnost kopalca in upoštevati trenutne vodne razmere, saj so razmere v vodi zelo spremenljive. Priporočamo vam, da za kopanje v površinskih vodah uporabljate območja, ki so temu namenjena in tudi vključena v redno spremljanje kakovosti vode (t. i. kopalne vode). Kopalne vode delimo na kopalna območja in naravna kopališča. 

Ali je dovoljeno kampiranje v območjih Nature 2000?

V Sloveniji kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, ni dovoljeno (Zakon o varstvu javnega reda in miru, 18. člen). Enako velja za prenočevanje na javnih krajih ali drugih dostopnih prostorih, ki za to niso namenjeni (Zakon o varstvu javnega reda in miru, 10. člen). 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava