Skip to main content

Velikonočnica

Kako dobro poznate velikonočnico?

Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje o rastlinski vrsti Nature 2000, ki je ena redkih stepskih rastlin v Sloveniji.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Letos obeležujemo 70-letnico od izida prve številke Biološkega vestnika, v katerem je bila opisana velikonočnica. Katerega leta je izšla prva številka Biološkega vestnika?

A.    1952
B.    2002
C.    1902

2.    Z izdajo prve številke Biološkega vestnika se je povečalo tudi zanimanje ljudi za obiskovanje Boča. Kdo je bil prvi urednik Biološkega vestnika in avtor prispevka o velikonočnici?

A.    Viktor Petkovšek
B.    Angela Piskernik
C.    Peter Skoberne

3.    Slovenija velja za najbolj zahodni rob zemljepisne razširjenosti velikonočnice. Velikonočnica velja za eno naših redkih prestavnic katerih rastlin?

A.    Stepskih
B.    Močvirskih
C.    Puščavskih

4.    Boč velja za najbolj množično obiskovano rastišče velikonočnice v Sloveniji. Kako še imenujemo Boč?

A.    Primorski Triglav
B.    Štajerski Triglav
C.    Štajerski Storžič

5.    Kako prepoznamo velikonočnico?

A.    Po živo rdečem cvetu.
B.    Po vijoličnem cvetu, obdanem z nežnim puhom.
C.    Po trnjih.

6.    Velikonočnica je dobila ime po krščanskem prazniku velike noči, saj takrat tudi cveti. To je:

A.    od sredine oktobra do začetka januarja.
B.    od februarja do sredine aprila.
C.    od začetka marca do junija.

7.    Velikonočnico najdemo v več evropskih državah, kjer se tudi srečujejo z upadom populacije. Najbolje gre velikonočnici:

A.    na Madžarskem.
B.    v Nemčiji.
C.    na Slovaškem.

8.    Velikonočnica v Sloveniji predstavlja simbol:

A.    povezovanja ljudi za varovanje narave.
B.    varstva narave tudi za druge vrste na območju Boča.
C.    varstva narave na območju Boča.

9.    Velikonočnica lahko preživi samo v svojem naravnem okolju. Hranilne snovi za rast črpa s svojim:

A.    gomoljem.
B.    prepletenim koreninskim sistemom.
C.    cvetom.

10.    Kako se imenuje sorodnik velikonočnice, ki tudi raste v Sloveniji?

A.    Gorski kosmatinec
B.    Mali kosmatinec
C.    Veliki kosmatinec


Pravilni odgovori:
1. A, 2. A, 3. A, 4. B, 5. B, 6. B, 7. A, 8. A, B, C, 9. B, 10. A.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava