Skip to main content

Cilji

Cilji projekta LIFE-IP NATURA.SI

Ključni cilj LIFE-IP NATURA.SI: izboljšati upravljanje in izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. S sodelovanjem med različnimi sektorji in deležniki bomo upravljanje Nature 2000 temeljili na  doseganju rezultatov.

Specifični cilji LIFE-IP NATURA.SI

Projekt ima štiri specifične cilje. Vezani so na izvedbo konkretnih akcij varstva narave na terenu, na izboljšanje upravljanja Nature 2000, na izboljšanje vedenja o posameznih vrstah ter na izboljšanje komuniciranja.

  1. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in naravnih okolij (habitatov), kot je opredeljeno v PUN 2000.
  2. Izboljšanje  upravljanja in izvajanja Nature 2000 s krepitvijo zmogljivosti ključnih deležnikov pri upravljanju Nature 2000.
  3. Izboljšanje znanja o izbranih vrstah, tipičnih naravnih okoljih (habitatnih tipih) in Natura 2000 območjih. Vzpostavljanje bolj učinkovitega monitoringa z grajenjem dolgoročne nacionalne sheme.
  4. Krepitev informiranosti o Naturi 2000 vrstah, tipičnih naravnih okoljih (habitatnih tipih) in Natura 2000 območjih.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava