Skip to main content

Praktični nasveti

Omrežje Natura 2000 je namenjeno ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter območij, pomembnih na slovenski, evropski in svetovni ravni, vendar pa dovoljuje tudi izvajanje različnih dejavnosti (npr. kmetijske) in posegov na območjih Nature 2000 (npr. izgradnjo gozdnih vlak, izvedbo agromelioracij in gradnjo objektov). Je pa potrebno pri tem upoštevati veljavno zakonodajo in, kadar je zahtevano, pridobiti ustrezna soglasja oziroma dovoljenja.

Na terenu se srečujemo z različnimi strokovnimi organizacijami in zakonodajnimi okvirji z različnih področij. Z različnimi tematskimi sklopi praktičnih nasvetov vam želimo pomagati, da boste odgovore na praktična vprašanja našli na enem mestu. V kolikor se vam pojavi vprašanje, na katerega ne najdete odgovora, bomo hvaležni, če nam ga posredujete in vam bomo pomagali pri odgovoru ali usmeritvi k ustreznemu sogovorniku za vaše vprašanje.

V Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave so na spletnem mestu zbrali različne napotke, obrazce in informacije za uporabnike, ki jih najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava