Skip to main content

Vode

Mesec voda: kako dobro poznate vode v Sloveniji?

22. marca obeležujemo svetovni dan voda. V projektu LIFE-IP NATURA.SI mesec marec ali sušec posvečamo spoznavanju zanimivosti o vodah in Naturi 2000. Kviz vam bo vzel manj kot minuto časa!

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Organizacija Združenih narodov je prvi svetovni dan voda obeležila pred 28 leti. To je bilo leta:

A.    1893
B.    1993
C.    2003

2.    Koliko kilometrov rek in potokov, od katerih več kot polovica nikoli ne presahne, imamo v Sloveniji?

A.    40.000
B.    1.000.000
C.    1.000

3.    Koliko jezer, ki imajo površino večjo od enega hektara, imamo v Sloveniji?

A.    2.864
B.    100
C.    1.300

4.    Večina oskrbe s pitno vodo v Sloveniji je iz:

A.    podzemnih voda
B.    jezer
C.    morja

5.    Za koliko živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov Nature 2000 v Sloveniji predstavljajo površinske in podzemne vode pomemben življenjski prostor?

A.    Manj kot 10
B.    Več kot 10.000
C.    Več kot 100

6.    Kolikšen delež Nature 2000 predstavlja površina celinskih voda?

A.    Nekaj več kot 1 %
B.    0,001 %
C.    100 %

7.    V Sloveniji imamo 355 območij Nature 2000. V koliko od teh so jame s podzemnimi vodami?

A.    Samo v območju Nature 2000 Jelovica (Jama pod Babjim zobom)
B.    V Sloveniji nimamo območij Nature 2000 z jamami s podzemnimi vodami
C.    V 70 območjih Nature 2000, kar predstavlja eno petino vseh območij Nature 2000

8.    Za potočne rake rečemo, da so znanilci:

A.    kakovostnih jam
B.    kakovostnih voda
C.    številnih rib v vodnem telesu, kjer so tudi raki

9.    V projektu LIFE-IP NATURA.SI izvajamo posebno akcijo izlova invazivne tujerodne vrste raka. Za katero vrsto rakov imamo v Sloveniji še čas, da preprečimo njeno širjenje?

A.    Za jastoga
B.    Za raka trnavca
C.    Za rakovice

 

Pravilni odgovori:
1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. C, 6. A, 7. C, 8. B, 9. B. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava