Skip to main content

Life+ Upravljanje

Operativni program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji 2014-2020

Projekt Operativni program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji 2014-2000 (SI Natura 2000 Upravljanje; LIFE11 NAT/SI/880) je potekal z namenom priprave strokovnih podlag, ki so ustrezno usklajene z vsemi deležniki, za pripravo operativnega programa Nature 2000 v Sloveniji za obdobje od 2014 do 2020. Vlada Republike Slovenije je operativni program sprejela v aprilu 2015.

V programu so opredeljena obvezna izhodišča za upravljanje območij Nature 2000 za finančno obdobje 2015-2020 in podlage za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki je osnova za financiranje območij Natura 2000 na podlagi 8. člena Direktive o habitatih.

Nosilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor.
Partnerji projekta: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Trajanje projekta: od 20. avgusta 2012 do 30. junija 2015
Vodja projekta: Andrej Bibič andrej.bibic@gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava