Skip to main content

Habitatna drevesa

Habitatna drevesa lastniki prepustijo naravnemu razvoju (brez poseganja). Namenjena so bivanju ali prehranjevanju živalskih vrst – ptic, hroščev in tudi netopirjev.

Izobraževalni video Habitatna drevesa

Rado Vaner, revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, praktično predstavi ukrep habitatna drevesa, za katerega se na predlog revirnega gozdarja lahko odločijo lastniki gozdov v območjih Nature 2000. Lastnik gozdov na Pohorju Jožef Kapun in Franc Pogačnik, Metropolitana d.o.o., upravnik gozdov Nadškofije Ljubljana, predstavita razloge, zakaj je bila sprejeta odločitev za habitatna drevesa ter kaj to zanju predstavlja pri gospodarjenju z gozdom. 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava