Skip to main content

Kmetijstvo

Kmetijstvo v Naturi 2000

Preverite svoje znanje o kmetijstvu na območjih Nature 2000. Katere živalske in rastlinske vrste so značilne za kmetijsko krajino v Naturi 2000?Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Koliko znaša delež kmetijskih zemljišč v Naturi 2000 v Sloveniji?

A.    10 %
B.    70%
C.    20 %

2.    Zakaj so pomembni ekstenzivni travniki kot življenjsko okolje za živalske in rastlinske vrste v kmetijski krajini?

A.    Ekstenzivni travniki niso pomembni za pestrost živalskih in rastlinskih vrst.
B.    Suhe ali vlažne ekstenzivne travnike kosimo redko (enkrat ali dvakrat letno) in jih ne gnojimo (ali redko). Zato so bogati z živalskimi in rastlinskimi vrstami.
C.    Ekstenzivne travnike redno kosimo, da imajo živalske vrste dovolj prostora.

3.    Prisotnost travniških metuljev je pokazatelj dobro ohranjenih ekstenzivnih travnikov. V Evropski uniji je v omrežje Nature 2000 vključenih 77 vrst metuljev. Koliko jih je vključenih v Naturo 2000 v Sloveniji?

A.    1
B.    76
C.    12

4.    Kako prepoznamo visokodebelne sadovnjake?

A.    Sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi, ki so iste sadne vrste ali sorte.
B.    Drevesa so visokodebelna in redko zasajena, pogosto so različnih sadnih vrst in sort. Sadje ni tretirano s kemičnimi sredstvi, zato je prehransko visoko kakovostno.
C.    Sadovnjaki z mladimi drevesi, ki bodo hitro obrodila.

5.    V visokodebelnih sadovnjakih gnezijo številne vrste ptic. Katera je ena najbolj tipičnih predstavnic ptic, ki gnezdijo v visokodebelnih sadovnjakih?

A.    Bela štorklja
B.    Smrdokavra
C.    Čebelar

6.    Gozdni rob je območje prehoda med gozdom in travnikom ali njivo. Primerno vzdrževan je življenjskih prostor za številne živalske in rastlinske vrste. Katere so značilne vrste dreves gozdnega roba?

A.    Bršljan, šipek, črn trn, brin, robida, divji hmelj itd.
B.    Beli in črni gaber, mali jesen, divja češnja, jerebika itd.
C.    Hrast in bukev

7.    Kali predstavljajo skoraj edino stoječo vodo na kraškem svetu, zato so dragocena okolja za vodne rastline in živali. Katero od naštetih poimenovanj pomeni kal?

A.    Lokev
B.    Mlaka
C.    Puč

8.    Suhozid je v zid zloženo kamenje brez veziva. Človek ga je ustvaril zato, da je kraško zemljo zaščitil pred vetrom in jo očistil kamenja. Kateri značilen prebivalec suhozidov je največja nestrupena kača v Sloveniji?

A.    Belouška
B.    Progasti gož
C.    Smokulja

9.    Ob robovih kmetijskih zemljišč, ob rekah in potokih se vijejo različno široki pasovi drevja in grmovja. To so mejice, ki jih narečno imenujemo tudi:

A.    Omejek
B.    Živica
C.    Graja

10.    Zakaj mejice imenujemo tudi kmetov pomočnik?

A.    Mejice ščitijo kmetijska zemljišča pred izgubo rodovitne prsti zaradi vetrne in vodne erozije.
B.    Rastje mejic črpa odvečno vodo iz tal v deževnem obdobju in tako zmanjšujejo učinek poplav.
C.    V mejicah živijo živali, ki se hranijo s škodljivci kmetijskih posevkov.


Pravilni odgovori:
1. C, 2. B, 3. C, 4. B, 5. B, 6. B, 7. A, B, C, 8. B, 9. A, B, C, 10. A, B, C.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava