Skip to main content

Nega gozda

Z izvajanjem predpisanih negovalnih del v vseh razvojnih fazah gozda krepimo stabilnost in vrednost gozdov ter izboljšujemo njihove funkcije. Na različne faze življenjskega cikla so vezane različne živalske, rastlinske in glivne vrste. Pri upravljanju z gozdom je zato pomembno, da imamo na nekem območju prisotne vse razvojne faze. Izvajanje negovalnih del v vseh razvojnih fazah gozda vključuje tudi redno pregledovanje in ukrepanje, ko odkrijemo bolezni ali škodljivce.

Izobraževalni video Nega gozda

Jože Prah, revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, predstavi obsežno področje nege gozda. Spoznamo različne faze razvoja gozda ter praktičen prikaz ukrepov. Nego gozda v Slovenskih državnih gozdovih predstavi Matija Špacapan iz Poslovne enote Celje. 

 

Izobraževalni video Bolezni in škodljivci v gozdu

Tine Hauptman z Gozdarskega inštituta Slovenije pregledno predstavi bolezni in škodljivce v slovenskih gozdovih. Spoznamo, kakšno škodo povzročajo ter dobimo vrsto praktičnih napotkov, kako ravnati, ko jih lastniki odkrijemo v svojem gozdu. Ob odkritju je pomembno, da lastniki obvestimo revirnega gozdarja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava