Skip to main content

Vzdrževanje in izdelava vodnih virov v gozdu

Vodni viri v gozdovih so pomemben element življenjskega prostora za številne živalske vrste, ki jih varujemo z naravovarstvenim omrežjem Natura 2000. Z njihovim vzdrževanjem in mrežo vodnih virov dvoživkam, pticam, netopirjem in drugim gozdnim vrstam izboljšujemo življenjske pogoje.

Izobraževanje Vzdrževanje in izdelava vodnih virov v gozdu je prvi del izobraževalne serije Gozdarji za Naturo 2000, ki nastaja v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) in je sestavljen iz:


Izobraževalni video Vzdrževanje gozdnih vodnih virov na Kočevskem

Sodelavca Zavoda za gozdove Slovenije Tina Kotnik (OE Kočevje) in Roman Križman (KE Rog) predstavljata prikaz izvedbe del za obnovo gozdnih vodnih virov na območju Nature 2000 Kočevsko.

 


Izobraževalni video Dvoživke v Sloveniji

Strokovnjakinja za dvoživke Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore predstavlja dvoživke v Sloveniji in njihove potrebe po različnih vodnih virih v gozdu.

Več o dvoživkah v Sloveniji in ukrepih za varstvo dvoživk najdete na spletnem mestu Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije: www.ckff.si/icvds 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava