Skip to main content

Nacionalni inštitut za biologijo

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je z več kot 140 zaposlenimi tretji največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Inštitut je ustanovila Vlada Republike Slovenije leta 1960. Poslanstvo NIB-a je ustvarjanje novega znanja na področju bioloških znanosti za razumevanje življenjskih procesov, ohranjanje biološke raznovrstnosti in zdravega okolja, za doseganje večje kvalitete življenja ter podporo trajnostnemu razvoju. Osnovna dejavnost inštituta so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave, kjer se NIB interdisciplinarno povezuje na področjih varstva narave in okolja, biotehnologije, farmacije in medicine, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane, turizma in pomorskega prometa ter prostorskega načrtovanja.

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, ki sodeluje v projektu, vključuje mednarodno vodilne raziskovalce s področja taksonomije, ekologije, ekosistemskih storitev, biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave. Temeljne raziskave, ki jih izvajamo na oddelku so ključne za razumevanje mehanizmov, ki oblikujejo strukturo in usmerjajo funkcije naravnih in antropogenih ekosistemov. Z raziskavami na področju invazivnih vrst, ekosistemskih storitev, trajnostne rabe naravnih virov in varstvene biologije oblikujemo smernice za trajnostni razvoj, ki bo ohranjal biotsko pestrost na vseh nivojih in zagotavljal trajnostno rabo obnovljivih virov. Zaradi našega integrativnega celostnega pristopa imamo globoko razumevanje pomena biotske raznovrstnosti v različnih ekosistemih in vpliva le-tega na dobro počutje ljudi.

Drugi LIFE projekti:

Kontakti:
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)59 232 701
Faks: +386 (0)59 232 715
E-pošta: tajnistvo@nib.si
http://www.nib.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava