Skip to main content

Botanika

Kviz o rastlinskem svetu Nature 2000

Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Zametki botanike segajo že v prazgodovinsko zeliščarstvo, zato botanika spada med ene najstarejših vej katere vede?

A.    Geografije
B.    Fizike
C.    Biologije
D.    Matematike

2.    Katera je naša največja divja orhideja?

A.    Lepi čeveljc
B.    Loeselova grezovka
C.    Močvirska kukavica
D.    Jadranska smrdljiva kukavica

3.    Karel Zois je bil eden izmed prvih raziskovalcev alpskega rastlinstva. Kako imenujemo slovenski endemit, ki ga je odkril in se imenuje po njem?

A.    Zoisova velikonočnica
B.    Zoisova orhideja
C.    Zoisova zvončica
D.    Zoisova planika

4.    Kateri dve rastlini sta postali prvi zavarovani rastlini na slovenskem ozemlju?

A.    Jadranska smrdljiva kukavica in planika
B.    Blagajev volčin in planika
C.    Planika in velikonočnica
D.    Blagajev volčin in velikonočnica

5.    Kukavičevke ali divje orhideje so velika družina z več kot 20.000 vrstami. Koliko jih najdemo v Sloveniji?

A.    Več kot 150
B.    Več kot 1.000
C.    Več kot 70
D.    Več kot 10

6.    V gorskem svetu so pogoji za življenje zelo težki. Kako so se rastline prilagodile na to zahtevno življenjsko okolje?

A.    Z mesnatimi listi in intenzivno barvo cvetov
B.    Z velikimi in razvejanimi koreninami
C.    Z rastjo samo na senčnih legah
D.    Z velikimi cvetovi

7.    Ustje cvetov pri Zoisovi zvončici je tako ozko, da žuželke ne morejo priti skozi. Kako poteka opraševanje?

A.    Oprašujejo jo lahko samo majhne žuželke, ki jih s prostim očesom ne vidimo
B.    Se ne oprašuje, ker se razmnožuje s koreninami
C.    Oprašuje se samo z vetrom
D.    Za opraševanje morajo žuželke narediti luknjo v cvetu

8.    Kje najpogosteje najdemo kukavičevke ali divje orhideje?

A.    Ob jezerih in rekah
B.    Na nizkih barjih in mokriščih
C.    Na domačem vrtu
D.    Na intenzivnih travnikih

9.    Loeselova grezovka je dobila ime po njenih rastiščih. Grez je drugo ime za:

A.    Gozd
B.    Skalnata pobočja
C.    Visokogorske travnike
D.    Močvirja in barja

10.    Travniška morska čebulica uspeva na poplavnih kraških poljih dinarskega gorstva. Njeno edino rastišče v Sloveniji je:

A.    Babno polje
B.    Planinsko polje
C.    Cerkniško jezero
D.    Bloško polje


Pravilni odgovori:
1. C, 2. D, 3. C, 4. B, 5. C, 6. A, 7. D, 8. B, 9. D, 10. B.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava