Skip to main content

Razvoj Nature 2000

Prvi koraki k varovanju skupne narave EU

Natura 2000 temelji na Direktivi o pticah, ki so jo članice EU sprejele leta 1979, in Direktive o habitatih, ki je bila sprejeta leta 1992. Na podlagi teh dveh temeljnih zakonodajnih aktov so vlade držav članic EU maja 1992 prenesle direktivi v nacionalne zakonodajne okvirje in postavile temelje za omrežje Nature 2000.

Direktiva o pticah že več kot 40 let omogoča državam članicam EU, da vzpostavijo posebna varstvena območja. Podobno velja tudi za direktivo o habitatih, ki omogoča, da države članice EU ob potrditvi Evropske komisije opredelijo posebna območja za ohranitev vrst in jih imenujejo območja Natura 2000.

Države kandidatke za članstvo v EU imajo v pristopnem procesu eno od pomembnih nalog tudi na področju Nature 2000. Pri opredelitvi območij Nature 2000 morajo zadostiti enakim pogojem kot polnopravne članice EU.

Dan Nature 2000: Poznavanje narave nam omogoča njeno ohranjanje

Špansko ornitološko društvo je v okviru programa EU LIFE+ oblikovalo vseevropsko pobudo, da en dan v letu posvetimo Naturi 2000 z namenom ozaveščanja o pomenu posebnih varstvenih območij. Tako od leta 2013 dan pred svetovnim dnevom biodiverzitete, 21. maja, obeležujemo Dan Nature 2000.

21. maja 1992 sta bila sprejeta Direktiva EU o habitatih, ki je eden od dveh temeljnih zakonodajnih aktov Nature 2000, in program LIFE, ki je gonilo delovanja Nature 2000 v državah članicah EU.

Nagrada Natura 2000: dobre prakse moramo deliti

Evropska komisija je leta 2014 prvič predstavila nagrado Natura 2000, ki jo v različnih kategorijah podeljuje tistim dobrim praksam, ki so vzgled in vir navdiha. Ena od njenih pomembnih nalog je tudi povezovanje ljudi, ki delujejo na območjih Nature 2000 in si tako izmenjujejo izkušnje in znanja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava