Skip to main content

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin.  Pomembne prioritete znotraj navedenih področij so: priprava Resolucije o prihodnjem strateškem razvoju kmetijstva v Sloveniji, varovanje kmetijskih zemljišč, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, tehnološka posodobitev in digitalizacija sektorja kmetijstva pa tudi pomladitev oz. generacijska prenova. Učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi ohranja vitalnost gozdov, zavedanje javnih funkcij gozda pa je pomembno za izzive, kot so: podnebne spremembe, odprava lakote ter ustvarjanje trajnostnih skupnosti. Pomen lovstva je v ohranjanju vrstne in populacijske pestrosti avtohtonih prosto živečih živali. Ribiški sektor ima pomembno vlogo tako iz vidika gospodarstva, kot tudi iz vidika ohranjanja naše kulturne dediščine. Naloge ministrstva so tudi zagotavljanje varnosti ter kakovosti živil živalskega in rastlinskega izvora, zdravje in dobrobit živali, živalska krma, zdravje rastlin, semenski material in fitofarmacevtska sredstva – zagotavljanje varnosti v okviru celotne prehranske verige (od vil do vilic).

Drugi projekti LIFE Ministrstva:

Kontakti:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija,
Telefon (centrala): 01 478 90 00
e-pošta: gp.mkgp@gov.si 
www.mkgp.gov.si
www.facebook.com/mkgpRS/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava