Skip to main content

LIFE-IP NATURA.SI

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v Evropski uniji. Območja Natura 2000 pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države, kar nas po deležu ozemlja uvršča na prvo mesto v Evropski uniji. Narava v Sloveniji je sicer v nekoliko boljšem stanju, kot je povprečje v Evropski uniji. Se pa kljub varstvu ogroženost nekaterih vrst in naravnih okolij povečuje – podoben trend beležijo tudi drugod v Evropski uniji.

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni bodo partnerji v projektu izvedli tudi konkretne akcije na terenu v osmih Natura 2000 območjih. Med aktivnostmi bodo preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge. Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter partnerji.

Za izboljšanje upravljanja omrežja Natura 2000 bomo okrepili medsektorsko sodelovanje, pri tem pa bomo vključevali tudi deležnike. V projektu bomo posodobili Program upravljanja Natura 2000 (PUN 2022-2028), vzpostavili bomo podlage za nacionalni sistem monitoringa ter okrepili sodelovanje med varstvom narave, gozdarstvom, kmetijstvom in vodarstvom.

Osem Natura 2000 območij, na katerih bodo potekale akcije na terenu:

Pilotno območje Istra

  • Slovenska Istra (SI3000212)

Pilotno območje: Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

  • Kamniško-Savinjske Alpe (SI3000264)
  • Grintovci (SI5000024)

Pilotno območje Štajerska

  • Ličenca pri Poljčanah (SI3000214)
  • Volčeke (SI3000213)
  • Boč, Haloze in Donačka gora (SI3000118)
  • Dravinja s pritoki (SI3000306)
  • Dravinjska dolina (SI5000005)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava