Skip to main content

Direkcija RS za vode

Direkcija RS za vode je organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni.

Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda je organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni ter po porečjih na regionalni in lokalni ravni. Direkcija zagotavlja tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.

Direkcija v projektu pokriva naloge in aktivnosti, ki se navezujejo na vode.

Kontakti:
Direkcija RS za vode
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Telefon: (01) 478 3100
Fax: (01) 478 3199
E-pošta: gp.drsv(at)gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava