Skip to main content

Gozdarstvo

Na spletnem mestu Zavoda za gozdove Slovenije najete praktične nasvete za:

 

Kje lahko najdem podatke o ukrepu za ohranjanje vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih, ki se financira/sofinancira iz sredstev proračuna RS?

Za več informacij o ukrepih za ohranjanje vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih se obrnite na vam najbližjo območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije in revirnega gozdarja ali na Centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije v Ljubljani.

Je v gozdu dovoljena vožnja z električnim avtomobilom?

V naravnem okolju je urejena prometna infrastruktura (gozdne ceste, vlake). Vožnja z motornimi vozili (vključuje tudi električna motorna vozila) je na lastno odgovornost in dovoljena na gozdnih cestah, razen na tistih, ki so zaprte z zapornico ali je prepoved označena s prometnim znakom. Vožnja ni dovoljena po gozdnih vlakah.

Področje vožnje v naravnem okolju urejata Zakon o gozdovih in Zakon o ohranjanju narave. Več o vožnji v naravnem okolju si lahko preberete tukaj.

Kakšen je postopek za izgradnjo gozdne vlake v območju Nature 2000?

Glede izgradnje gozdne vlake se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava