Skip to main content

Iskanje

Število najdenih rezultatov: 1554
Naravovarstveni ukrepi na Dravinji in Ličenci  
Direkcija RS za vode (DRSV), partner LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI), vodi izvajanje revitalizacijskih ukrepov na vodah na pilotnem…  
Sporocivrsto.si: sporočite informacije o netopirjih  
Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) v projektu LIFE NarcIS zbirajo podatke o netopirjih. Netopirji so edini sesalci, ki lahko letijo. So nočne živali, ki svetli del dneva in celo…  
Mednarodna udeležba na tretjem srečanju mikologov  
Konec oktobra 2023 so sodelavci Javnega podjetja VOKA SNAGA d.o.o., Gozdarskega inštituta Slovenije ter Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete organizirali 3. srečanje…  
O izvajanju naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023- 2027 v sodelovanju s kmeti  
Na Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZS) so skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedli projekt…  
Živo podzemlje: sporočite najdbe podzemnih živali  
V Skupini za speleobiologijo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v projektu LIFE NarcIS začeli z zbiranjem podatkov o najdbah podzemnih živali. Podatki o živalih iz…  
Obnova poplavnih gozdov  
Oktobra se je začel projekt LIFE RESTORE for MDD, katerega glavni cilj je ohranjanje in obnova poplavnih gozdov ob rekah Mura, Drava in Donava. Poplavni gozdovi predstavljajo ključne ekosisteme v…  
Projekt VrH Julijcev: Za ohranjeno naravo je ključno sodelovanje različnih sektorjev in spreminjanje navad ljudi  
Petletni projekt VrH Julijcev, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), je s pomočjo evropskih in nacionalnih sredstev omogočil devetim partnerjem izboljšano sektorsko sodelovanje in…  
S posvetom zaključili naravovarstveni projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA  
V Ekomuzeju v Slovenski vasi pri Pivki so konec novembra s strokovnim posvetom zaključili projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim so začeli uvajati naravovarstvene ukrepe na območju krajinskega parka.…  
V štirih letih številni ukrepi za Dravo  
V začetku novembra je potekal zaključni dogodek projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost (zaDravo). Regionalna razvojna agencija (RRA) za Podravje – Maribor je skupaj s partnerji predstavila…  
Ukrepi za strašničnega mravljiščarja  
V letošnjem letu se zaključuje projekt VIPava, v katerem so med drugim izvajali tudi ukrepe za izboljšanje stanja strašničinega mravljiščarja, ki je tudi vrsta Nature 2000. Cilj projekta je…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 1554
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava