Skip to main content

Raziskave

DatotekaProjektObmočje Natura 2000Taksonomske skupineKljučne besede
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in Aleksandra Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 1-32.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 33-127.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 128-199.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 200-286.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 287-357.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 358-363.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, stran 364.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 365-424.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 425-477.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 478-534.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 535-586.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 587-650.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 651-691.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 692-729.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 730-778.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 779-829.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 830-878.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 879-914.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 915-938.
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst, Nejc Jogan, Mladen Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 939-961.
Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 200 v letu 2018 (končno poročilo). Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.
Ocena izhodiščnega stanja poznavanja jetrenjaka Mannia triandra. Simona Strgulc Krajšek in Martina Bačič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2018.
Bober/Castor fiber, Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003 rene
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Carabus variolosus (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Carabus variolosus (Povzetek). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Cerambyx cerdo (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016 (končno poročilo - 1. del), Ali Šalamun in Mladen Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016 (končno poročilo - 2. del), Ali Šalamun in Mladen Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Cucujus cinnaberinus (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2012 (Končno poročilo). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2012
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 - Drugo delno poročilo, Vrezec A. idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2019.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 spredlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2007
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 (končno p.). A.Vrezec, Š.Ambrožič in A.Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Lj., 2011, 1.del
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010 in 2011 (končno p.). A.Vrezec, Š.Ambrožič in A.Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011, 2.del
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Rezultati Zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008, DOPPS, 2009
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Delno porocilo 2014, Gabrijela Triglav Brežnik, Helena Poličnik, Zdenka Mazej Grudnik, Erico, Velenje, 2014
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Jernej Figelj idr., DOPPS, 2009.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Luka Božič idr., DOPPS, 2007.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - Priloga, Luka Božič idr., DOPPS, 2007.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Luka Božič idr., DOPPS, 2008.
Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje, Katarina Denac, Jernej Figelj, Tomaž Mihelič, DOPPS, 2006
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2014 - 1. del.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2014 - 2. del.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Graphoderus bilineatus (Povzetek). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljublj
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Graphoderus bilineatus (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Kirbiš N., Vinko D., Aljančič G. 2017. Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Končno poročilo. Ljubljana, 2017
Hrošči/Coleoptera, Božidar Drovenik, Aljoša Pirnat idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., NIB, Notranjski muzej Postojna, 2008
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - poročilo za sklop 1, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo), Al Vrezec idr., Nac. inšt. za biologijo, Notranjski muzej, 2009
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Notrajski muzej Postojna, Biološki inštitut j. Hadžija, CKFF, Ljubljana, 2006
Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo, Al Vrezec idr., NIB, BI ZRC SAZU Notranjski muzej Postojna (končno poročilo), 2
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Marijan Govedič., Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut J.Hadžija ZRC SAZU, CKFF, Ljubljana, 2008.
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): drugo poročilo, Rudi Verovnik, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008.
IP_raziskava_javnega_mnenja.pdf
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2010, Luka Božič, DOPPS, 2010
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2011, Luka Božič, DOPPS, 2011
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - povzetek, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Irena Bertoncelj in Dejan Bordjan, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014.
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - končno poročilo, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Irena Bertoncelj in Dejan Bordjan, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014.
Pregled in izbor jam, ki so pomembne za ohranjnje podzemske favne, Boris Sket, 2000
Kačji pastirji/Odonata, Mladen Kotarac idr., Center za kartografijo favne in flore, 2003
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - kapelj (Jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 1. del
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 2. del
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013, 4. del, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013, 1. del, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013, 2. del, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013, 3. del, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.
Strokovne podlage za dolgoročni program reševanja problematike “kormorani-ribe” – neodvisna analiza in predlog rešitve, Govedič M., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2007
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Lucanus cervus (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Lucanus cervus (Povzetek). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Rjavi medved/Ursus arctos L. , Marko Jonozovič, 2003
Mehkužci/Mollusca, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: drugo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2009
Študija metodologije monitoringa kormoranskih dni – predlog možnih metod in ocena izvedljivosti ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih potencialov, DOPPS, 2006
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013 - končno poročilo, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2013
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška f., Biol. inštitut J. Hadžija, CKFF, Lj., 2009, 1. del
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška f., Biol. inštitut J. Hadžija, CKFF, Lj., 2009, 2. del
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Prvo delno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2017
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017, Končno poročilo projekta - 1. del, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 2017.
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017. Končno poročilo projekta - 2. del, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 2017.
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017. Končno poročilo projekta - povzetek, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 2017.
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017. Končno poročilo projekta - Summary, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 2017.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic: končno poročilo - rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007, DOPPS, 2007
Monitoring populacij izbranih vrst ptic: Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010 (Delno poročilo - dopolnjena verzija), K. Denac, L. Božič, B. Rubinić, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl, D. Bordjan. DOPPS, Ljubljana, september 2010
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (končno poročilo). Poboljšaj, K. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (priloge). Poboljšaj, K. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, prvo vmesno poročilo - Popisni protokoli, DOPPS, 2004
Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom, Damijan Denac in Luka Božič, DOPPS, 2012 - 1. del.
Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom, Damijan Denac in Luka Božič, DOPPS, 2012 - 2. del
Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo, NIB, BI ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna, CKFF, 2007
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (prvo delno poročilo). Vrezec Al et al., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2018.
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: prvo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2008
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011, 2. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011, 1. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011 - 3. del
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev 2008–2009, Rajko Slapnik idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo Mesto, Ljubljana, 2009
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015, Verovnik Rudi et al., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2014
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 1. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Franc Rebeušek, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Biotehniška fakult., Center za kartografijo favne in flore, Ljub
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 2. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 1. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 2. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 3. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 4. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 5. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 6. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj. - 7. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: povzetek, Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A., BTF, ZRC SAZU, CKFF, Lj, 2011.
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: poročilo
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012: povzetek, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012.
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: priloga 3, 1. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: priloga 3, 2. del
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: priloga 4
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: prilogi 1-2
Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihenberk s poskusom zagotovitve nadomestnega zatočišča, Primož Presetnik, CKFF, 2005
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2017.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020 (prvo delno poročilo). Presetnik, Primož, Ali Šalamun, Aja Zamolo & Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.
Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v sezoni 2005, DOPPS, 2005
Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2006, DOPPS, 2006
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilo. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017 - Končno poročilo, 1. del. Vrezec A., Ambrožič Š., Kapla A. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2017.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017 - Končno poročilo, 2. del. Vrezec A., Ambrožič Š., Kapla A. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2017.
Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000 - Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, A. Vrezec, Š. Ambrožič, A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, 2016
Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000 - Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, povzetek. A. Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, drugo vmesno poročilo - Rezultati popisov v sezoni 2004, DOPPS, 2004
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Januarsko štetje vodnih ptic (IWC), DOPPS, 2005
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) / Priloga 1, DOPPS, 2005
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009, DOPPS, 2009
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov s spomladanski sezoni 2009 - dopolnitev, DOPPS, 2009
Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2009 - Končno poročilo, DOPPS, 2009
Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA): končno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007, DOPPS, 2007
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015 / Govedič, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Prvo delno poročilo. Govedič, Marijan in Al Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2018.
Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) (končno poročilo). Lešnik, A. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.
Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) (končno poročilo). Cipot, M., M. Govedič, A. Lešnik, K. Poboljšaj, B. Skaberne, M. Sopotnik in D. Stanković, 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) (končno poročilo). Cipot, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilo, povzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2014
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic 2008 - vmesno poročilo, Borut Rubinić idr, DOPPS, 2008
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Morimus funereus (Povzetek). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Morimus funereus (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec , M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010.
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum), Šalamun, A., M. Podgorelec, M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010.
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), Šalamun A, M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010.
Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji: Pregled gozdnih habitatnih tipov, ki v grobem ustrezajo merilom iz habitatnega priročnika EU in njihove značilnosti v predlaganih območjih Nature 2000, Aleksander Golob, Agencija RS za okolje, 2004
Metulji/Lepidoptera (Tatjana Čelik idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRS SAZU, 2004
Ptice: Opredelitev lokalitet, bistvenih za ohranjanje ugodnega ohranitvenega statusa ptičev iz dodatka 1 Ptičje direktive in opredelitev predlogov SPA, Luka Božič in Leon Kebe, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic, 2001
Ribe, piškurji, raki deseteronožci/Pisces, Cyclostomata, Decapoda, 2003
Ptice: Natančno določanje mej predlogov posebnih območij varstva (SPA) (Luka Božič, DOPPS, 2003, pdf, 2,1 MB)
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Beloplavuti globoček, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grba, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Mazenica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2008 - 1. del, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2008 - 2. del, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pezdirk, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Platnica, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pohra, Kaja Pliberšek, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2009, Kaja Pliberšek, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2009
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2010, Kaja Pliberšek et al, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2010
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2011, Maša Čarf et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2011
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska belica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska nežica, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Sabljevec, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Smrkež, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Solinarka, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Soška postrv, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorski blistavec, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Bolen (Aspius aspius), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Čep, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Činklja, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Donavski potočni piškur - 1. del, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Donavski potočni piškur - 2. del, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Navadna nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pegunica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pezdirk (Rhodeus amarus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Sabljarka (Pelecus cultratus), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Smrkež (Gymnocephalus schraetser), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Upiravec, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika nežica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika senčica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zlata nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zvezdogled, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016
Netopirji/Chiroptera, Boris Kryštufek, Primož Presetnik in Ali Šalamun, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Tretje delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tomaž Miklavčič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Četrto delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Vesna Grobelnik, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2006
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, David Stanković, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2010
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (končno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012 (končno poročilo). Primož Presetnik, Tea Knapič, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2012.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2013 (končno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2013.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (prvo delno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tea Knapič, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2014.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (končno poročilo), Primož Presetnik idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – končno poročilo, 1. del. Primož Presetnik et al., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – končno poročilo, 2. del. Primož Presetnik et al., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Končno poročilo. Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2020.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2007
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – tretje delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo, David Lenarčič in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 1: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015, Končno poročilo, ERICo Velenje, 2015.
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 2: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa nižinskega urha (Bombina bombina) in hribskega urha (Bombina variegata) v letu 2014 in 2015, ERICo Velenje, 2015.
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 3: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) v letih 2014 in 2015.
Razširjenost evropsko pomembnih vrst, Boris Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije, 2001
Strokovne podlage za dolgoročni program reševanja problematike »kormorani – ribe« - ribiški del, končno poročilo, Ribiška zveza Slovenije, 2006
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012 - priloge 1, 2 in 3
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012 - priloge 4, 5 in 6
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012 - prilogi 7 in 8
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov - zvezek 1 (2004)
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov - zvezek 9 (2004)
Gregorc T., Zavratnik S. 2017: Monitoring raka jelševca (Astacus astacus) in inventarizacija invazivne tujerodne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) na Goričkem – zaključno poročilo, Lutra, Ljubljana, 2017.
Gregorc T., Zavratnik S. 2017: Zimski monitoring (Lutra lutra) na Goričkem - zaključno poročilo 1. del. Lutra, Ljubljana, 2017.
Gregorc T., Zavratnik S. 2017: Zimski monitoring (Lutra lutra) na Goričkem - zaključno poročilo 2. del. Lutra, Ljubljana, 2017.
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (povzetek). K. Poboljšaj, M.Cipot, M.Govedič, V.Grobelnik, A.Lešnik, B.Skaberne & M.Sopotnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž, 2011
Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) (povzetek). Lešnik, A., M. Cipot, M. Govedič, B. & K. Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) (povzetek). Cipot, M., M. Govedič, A. Lešnik, K. Poboljšaj, B. Skaberne, M. Sopotnik in D. Stanković, 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Povzetek poročila, ERICo Velenje, 2015.
Gozdni habitatni tipi (priloga 1): V Sloveniji navzoči habitatni tipi iz habitatnega priročnika EU
Gozdni habitatni tipi (priloga 2): Seznam in nomenklatura habitatnih tipov gozdov za njihovo vključitev v območja Natura 2000
Gozdni habitatni tipi (priloga 3): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja habitatov
Gozdni habitatni tipi (priloga 4): Gozdnogospodarski načrti in ohranjanje biotske pestrosti gozdov v Sloveniji v luči pravnega reda Evropske unije
Gozdni habitatni tipi (priloga 5): Predstavitev gozdnogospodarskih načrtov in ohranjanje biotske pestrosti gozdov v Sloveniji v luči pravnega reda Evropske unije
Gozdni habitatni tipi - priloga 6
Gozdni habitatni tipi (priloga 7): Pregled značilnosti območnih gospodarskih razredov gozdov, ki izpolnjujejo kriterije za EU habitatne tipe – po skupinah na ravni države
Gozdni habitatni tipi (priloga 8): Izbor habitatnih tipov gozdov za pSCI iz območnih gospodarskih razredov gozdnogospodarskih načrtov
Gozdni habitatni tipi (priloga 9): Favourable conservation status of forest habitat types and forest dependent species, from the EU nature conservation directives - the Slovenian perspective
Gozdni habitatni tipi (priloga 10): Gozdni habitatni tipi po direktivi o habitatih in ukrepi za zagotovitev ugodnega stanja ohranitve
Gozdni habitatni tipi (priloga 11): Natura 2000 na području Dinarida Slovenije
Gozdni habitatni tipi (priloga 12): Biotopska funkcija v območnih gozdnogospodarskih načrtih 2001-2010 – izvleček iz načrtov
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 (končno p.). A.Vrezec, Š.Ambrožič in A.Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Lj., 2011, priloga 5a
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 (končno p.). A.Vrezec, Š.Ambrožič in A.Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Lj., 2011, priloga 5b
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska podust (Protochondrostoma genei), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014
Metoda opredeljevanja potencialnih območij narave ekološkega omrežja NATURA 2000 v Sloveniji, Peter Skoberne, Agencija RS za okolje (2003)
Monitoring populacij izbranih vrst ptic : Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 (Končno poročilo, 1. del), K. Denac et al., DOPPS, Ljubljana,2011
Monitoring populacij izbranih vrst ptic : Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 (Končno poročilo, 2. del), K. Denac et al., DOPPS, Ljubljana,2011
Monitoring populacij izbranih vrst ptic : Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 (Končno poročilo, 3. del), K. Denac et al., DOPPS, Ljubljana, 2011
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007. Ministrstvo za okolje in prostor, 2009
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 / Dodatek A - Populacijske ocene
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 / Dodatek B - Velikost populacij kvalifikacijskih vrst
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 / Dodatek C - Površine SKOP na območjih SPA
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic - DOPPS, 2008.
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. Nacionalni inštitut za biologijo - NIB, 2008.
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. Univerza v Mariboru, 2008.
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Drugo delno poročilo. Govedič, Marijan, Matjaž Bedjanič in Al Vrezec. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Govedič, M., M. Bedjanič & A. Vrezec. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2020
Reka Drava - Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) - izvleček, Borut Štumberger, 2002
Rastline/Pteridophyta in Spermatophyta, Boško Čušin idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003
Poročilo o izvajanju 9. člena Direktive 79/409/EGS v letu 2007. Ministrstvo za okolje in prostor, 2009.
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grba, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - laški potočni piškur, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - poročilo, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pohra (jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska nežica, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013
Ris/Lynx lynx L., Marko Jonozovič, 2003
Laška žaba: Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei), Katja Poboljšaj in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore (2005)
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Rosalia alpina (povzetek). A.Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Rosalia alpina (Povzetek). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: poročilo.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: priloge 1-7.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: prilogi 8-9.
Močvirska sklednica, Staša Tome, 2003
Shielding Implementaton from Politisation, Tomaž Boh, Univerza v Ljubljani 2004
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - solinarka (Aphanius fasciatus), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, Končno poročilo – poročilo za sezono 2019/2020. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2020
Študija možnih negativnih vplivov plašenja kormoranov na druge prezimujoče vodne ptice, DOPPS, 2005
Ptice – Trnovski gozd, 2003
Vidra/Lutra lutra, Marjana Hoenigsfeld Adamič, Lutra, 2003
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Kazalo. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.), Uvod. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Habitatni tipi. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Flora. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Školjke. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Metulji. CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Kačji pastirji.CKFF, Miklavž na Dravskem polju,
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Hrošči. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Raki. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Ribe. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Dvoživke. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Plazilci. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Vodomec. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.). Vidra. CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.
Volk/Canis lupus L., Marko Jonozovič, 2003
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019: Povzetek, Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019: Rekonstrukcija rodovnikov, Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, 2019
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019, Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019: Summary, Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava