Skip to main content

Raziskave

DatotekaProjektObmočje Natura 2000Taksonomske skupineKljučne besede
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 1-32rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 1 32
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 33-127rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 33 127
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 128-199rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 128 199
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 200-286rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 200 286
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 287-357rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 287 357
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 358-363rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 358 363
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 364rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 364
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 365-424rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 365 424
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 425-477rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 425 477
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 478-534rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 478 534
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 535-586rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 535 586
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 587-650rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 587 650
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 651-691rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 651 691
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 692-729rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 692 729
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 730-778rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 730 778
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 779-829rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 779 829
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 830-878rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 830 878
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 879-914rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 879 914
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 915-938rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 915 938
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Jogan N., Kotarac M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. 2004. str. 939-961rastlinske vrste Opredelitev območij pomembnih negozdnih habitatnih tipov razširjenost rastlinskih vrst končno poročilo 2004 ckff center kartografijo jogan kotarac lešnik raziskanost raziskava habitatni tip travniki travišča reke jezera vode gozd sestoj skal območja 939 961
Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 2000 v letu 2018 (končno poročilo). Zakšek, B., Kogovšek N., Šalamun A., Govedič M. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2018.metulji hromi volnoritec prisotnost ckff natura 2000 2018 poročilo Eriogaster catax zakšek kogovšek šalamun govedič
Ocena izhodiščnega stanja poznavanja jetrenjaka Mannia triandra. Strgulc Krajšek S., Bačič M. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo. Ljubljana. 2018.mahovi bačič strgulc krajšek 2018 mah jetrenjak Mannia triandra poročilo ocena stanja poznavanje
Bober (Castor fiber) Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežij NATURA 2000. Kryštufek B. Prirodoslovni muzej Slovenije. 2003ostali sesalci Bober Castor fiber Strokovno izhodišče NATURA 2000 Kryštufek Prirodoslovni muzej Slovenije 2003 podatki vrsta
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Carabus variolosus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011.hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič Carabus variolosus povzetek močvirski krešič
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Carabus variolosus (Povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012.hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2012 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič Carabus variolosus povzetek močvirski krešič
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Cerambyx cerdo (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič Cerambyx cerdo povzetek STRIGOŠ VELIKI HRASTOV KOZLIČEK
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016 (končno poročilo). Šalamun A., Kotarac M. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2016. str. 1-7kačji pastirji Raziskava razširjenost koščični škratec Coenagrion ornatum 2016 končno poročilo Šalamun Kotarac Center za kartografijo favne in flore ckff
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016 (končno poročilo). Šalamun A., Kotarac M. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2016. str. 8-19 Raziskava razširjenost koščični škratec Coenagrion ornatum 2016 končno poročilo Šalamun Kotarac Center za kartografijo favne in flore ckff
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Cucujus cinnaberinus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011.hrošči Cucujus cinnaberinus škrlatni kukuj dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič povzetek
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2012 (Končno poročilo). Vrezec A., Ambrožič Š., Kapla A. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus alpski kozliček rosalia alpina bukov morimus funereus ovratniški plavač graphoderus bilineatus 2012
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 - Drugo delno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2019.hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2019 2020 2018 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus alpski kozliček rosalia alpina bukov morimus funereus puščavnik eremita osmoderma škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus Leptodirus hochenwartii drobnovratnik
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Govedič M. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2007raki raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 spremljanje stanje raki končno poročilo Govedič Center za kartografijo favne in flore 2007 koščak koščenec Austropotamobius torrentium pallipes
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 (končno poročilo). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. str. 1-86hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus alpski kozliček rosalia alpina bukov morimus funereus ovratniški plavač graphoderus bilineatus
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 (končno poročilo). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. str. 87-128hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2010 2011 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus alpski kozliček rosalia alpina bukov morimus funereus ovratniški plavač graphoderus bilineatus STRIGOŠ VELIKI HRASTOV KOZLIČEK Cerambyx cerdo
Monitoring populacij izbranih vrst ptic, 2. vmesno poročilo - Rezultati Zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008. DOPPS. 2009ptice Monitoring populacij izbranih vrst ptic poročilo Rezultati vodnih ptic 2009 popis preleta ujed sezona 2008 DOPPS božič rubinić rubinič beloglavi jastreb
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Delno poročilo. Triglav Brežnik G., Poličnik H., Mazej Grudnik Z. ERICo. Velenje. 2014dvoživke erico velenje 2014 Mazej Grudnik Poličnik Triglav Brežnik Vzpostavitev monitoring dvoživke dvoživk 2015 urh pupek laška žaba veliki rana triturus bombina
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Končno poročilo. DOPPS. 2009. ptice figelj kmecl dopps 2009 kmetijska krajina indeks krajine vrst ptic monitoring poročilo rezultati fbi
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Končno poročilo. DOPPS. 2007.ptice dopps 2007 kmetijska krajina indeks krajine vrst ptic monitoring poročilo rezultati fbi božič
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Priloga. DOPPS. 2007.ptice dopps 2007 kmetijska krajina indeks krajine vrst ptic monitoring poročilo rezultati fbi božič priloga
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Poročilo. DOPPS. 2008.ptice dopps 2008 kmetijska krajina indeks krajine vrst ptic monitoring poročilo rezultati fbi božič
Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje. DOPPS. 2006 ptice Katarina Denac Jernej Figelj Tomaž Mihelič Farmland Bird Index spremljanje 2006 dopps Strokovne podlage določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine slovenski indeks
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2014. str. 1-96 ptice Monitoring populacij izbranih vrst ptic popis gnezdilk 2014 poročilo denac dopps Luka Božič Tomaž Mihelič Primož Kmecl Damijan Denac Dejan Bordjan Tomaž Jančar Jernej Figelj ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2014. str. 96-176 ptice Monitoring populacij izbranih vrst ptic popis gnezdilk 2014 poročilo denac dopps Luka Božič Tomaž Mihelič Primož Kmecl Damijan Denac Dejan Bordjan Tomaž Jančar Jernej Figelj ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Graphoderus bilineatus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2012 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij povzetek OVRATNIŠKI PLAVAČ Graphoderus bilineatus
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Graphoderus bilineatus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. hrošči dodatne raziskave poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2012 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič končno monitoring populacij povzetek OVRATNIŠKI PLAVAČ Graphoderus bilineatus
Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Končno poročilo. Kirbiš N., Vinko D., Aljančič G. Ljubljana. 2017 Invazivke Ozaveščanje preprečevanje invazivne vrste ogrožene vrste Končno poročilo Kirbiš Vinko Aljančič Ljubljana 2017
Hrošči (Coleoptera). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Končno poročilo. Drovenik B., Pirnat A. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. 2003hrošči hrošči hrošč coleoptera strokovna izhodišča vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 Končno poročilo Drovenik Pirnat ZRC SAZU 2003
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo). Vrezec A. idr. NIB, Notranjski muzej Postojna. 2008hrošči poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2008 2009 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič denac Notranjski muzej Postojna končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus DROBNOVRATNIK Leptodirus hochenwartii GOVNAČ Bolbelasmus unicornis BOSTRIHID Stephanopachys substriatus kukujid škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus BRAZDAR Rhysodes sulcatus
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - poročilo za sklop 1. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2014hrošči poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2013 2014 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič sklop monitoring populacij bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo). Vrezec Al. idr. NIB, Notranjski muzej Postojna. 2009hrošči poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2008 2009 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič denac Notranjski muzej Postojna končno monitoring populacij Carabus variolosus močvirski krešič rogač lucanus cervus DROBNOVRATNIK Leptodirus hochenwartii GOVNAČ Bolbelasmus unicornis BOSTRIHID Stephanopachys substriatus kukujid škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus BRAZDAR Rhysodes sulcatus bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Vrezec A. idr. NIB, Notranjski muzej Postojna, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2006hrošči Monitoring populacij vrst hrošč delno poročilo Vrezec NIB, Notranjski muzej Postojna ZRC SAZU CKFF 2006 močvirski krešič Carabus variolosus drobnovratnik Leptodirus hochenwartii rogač Lucanus cervus
Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 (končno poročilo). Vrezec A. idr. NIB, Notranjski muzej Postojna, ZRC SAZU. 2008hrošči poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2008 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič denac Notranjski muzej Postojna zrc sazu končno monitoring populacij bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus STRIGOŠ VELIKI HRASTOV Cerambyx cerdo PUŠČAVNIK Osmoderma eremita Limoniscus violaceus pokalica Graphoderus bilineatus kozak
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo. Verovnik R. idr. Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2008metulji Vzpostavitev monitoringa metulji metulj verovnik bf biologijo biotehniška zrc sazu center ckff zakšek čelik govedič črtasti medvedek CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA COENONYMPHA OEDIPPUS barjanski okarček COLIAS MYRMIDONE bakreni senožetnik ERANNIS ANKERARIA kraški zmrzlikar EREBIA CALCARIA lorkovičev rjavček EUPHYDRYAS MATURNA gozdni postavnež LYCAENA DISPAR močvirski cekinček MACULINEA NAUSITHOUS temni mravljiščar TELEIUS strašničin ZERYNTHIA POLYXENA petelinček 2008 poročilo
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): drugo poročilo. Verovnik R. Biotehniška fakulteta. Ljubljana. 2008.metulji Vzpostavitev monitoringa metulji metulj verovnik bf biologijo biotehniška 2008 poročilo črtasti medvedek CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA COENONYMPHA OEDIPPUS barjanski okarček COLIAS MYRMIDONE bakreni senožetnik ERANNIS ANKERARIA kraški zmrzlikar EREBIA CALCARIA lorkovičev rjavček EUPHYDRYAS MATURNA gozdni postavnež LYCAENA DISPAR močvirski cekinček MACULINEA NAUSITHOUS temni mravljiščar TELEIUS strašničin ZERYNTHIA POLYXENA petelinček
Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji. Parsifal. Ljubljana. 2019 odnos javnosti poročilo štirna life ip natura natura.si 2019 raziskava javno mnenje anketa
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic. Poročilo. DOPPS. 2010 ptice božič 2010 dopps zimsko štetje vodne ptice vodnih ptic cilj vrst monitoring iwc rezultat raziskava
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic. Poročilo. DOPPS. 2011ptice božič 2011 dopps zimsko štetje vodne ptice vodnih ptic cilj vrst monitoring iwc rezultat raziskava
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2014hrošči vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2008 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič povzetek bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus rogač lucanus cervus Močvirski krešič Carabus variolosus
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - končno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2014hrošči poročilo vrst natura 2000 spremljanje stanja hrošč 2013 2014 vrezec nib inštitut za biologijo kapla ambrožič sklop monitoring populacij bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič Osmoderma eremita Cucujus cinnaberinus puščavnik škrlatni kukuj bertoncelj bordjan
Pregled in izbor jam, ki so pomembne za ohranjanje podzemske favne. Sket B. 2000 elaborat poročilo pregled jam sket boris 2000 favne favna podzemska jame ohranjanje podzemne
Kačji pastirji (Odonata). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Kotarac M. idr. Center za kartografijo favne in flore. 2003 kačji pastirji Center za kartografijo favne in flore 2003 kotarac natura 2000 izhodišča vzpostavljanje omrežja Kačji pastirji Odonata šalamun weldt
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - kapelj (Jadransko povodje). Podgornik S. idr. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana. 2014ribe Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe kapelj glavač cottus gobio jadransko povodje Podgornik Zavod za ribištvo Slovenije 2014
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – končno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2007. str. 1-47hrošči Carabus variolosus močvirski krešič drobnovratnik Leptodirus hochenwartii Lucanus cervus rogač Morinus funereus Rosalia alpina bukov alpski kozliček 2007 nib nacionalni inštitut vrezec polak kapla pirnat grobelnik šalamun končno poročilo monitoring populacij hroščev hrošči hrošč spremljanje stanja ciljnih vrst
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – končno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2007. str. 48-98hrošči Carabus variolosus močvirski krešič drobnovratnik Leptodirus hochenwartii Lucanus cervus rogač Morinus funereus Rosalia alpina bukov alpski kozliček 2007 nib nacionalni inštitut vrezec polak kapla pirnat grobelnik šalamun končno poročilo monitoring populacij hroščev hrošči hrošč spremljanje stanja ciljnih vrst
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 180-230ptice 2012 2013 dopps denac Božič Mihelič Kmecl Figelj Bordjan končno poročilo Monitoring populacij izbranih vrst ptic ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 1-82ptice 2012 2013 dopps denac Božič Mihelič Kmecl Figelj Bordjan končno poročilo Monitoring populacij izbranih vrst ptic ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 83-124ptice 2012 2013 dopps denac Božič Mihelič Kmecl Figelj Bordjan končno poročilo Monitoring populacij izbranih vrst ptic ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. Denac K. idr. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 125-179ptice 2012 2013 dopps denac Božič Mihelič Kmecl Figelj Bordjan končno poročilo Monitoring populacij izbranih vrst ptic ptice povzetek vodomec kotorna podhujka uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica
Strokovne podlage za dolgoročni program reševanja problematike “kormorani-ribe” – neodvisna analiza in predlog rešitve. Govedič M. CKFF. Miklavž na Dravskem polju. 2007ribe , ptice govedič 2007 ckff center za kartografijo rešitve predlog podlage strokovne problematika kormoran ribe analiza
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011: Lucanus cervus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. hrošči nib nacionalni inštitut vrezec ambrožič kapla povzetek 2011 monitoring populacij hroščev hrošči hrošč spremljanje stanja ciljnih vrst rogač lucanus cervus dodatne raziskave
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Lucanus cervus (povzetek). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012hrošči nib nacionalni inštitut vrezec ambrožič kapla povzetek 2012 monitoring populacij hroščev hrošči hrošč spremljanje stanja ciljnih vrst rogač lucanus cervus dodatne raziskave
Rjavi medved (Ursus arctos L.). Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Jonozovič M. 2003 ostali sesalci Strokovno izhodišče vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 omrežje medved ursus arctos 2003 jonozovič arso
Mehkužci (Mollusca). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Slapnik R. ZRC SAZU. 2003mehkužci Strokovno izhodišče vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 omrežje Strokovna izhodišča slapnik zrc sazu 2003 mehkužci mollusca mehkužec
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: drugo delno poročilo. Slapnik R. idr. ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN. Ljubljana. 2009mehkužci slapnik zrc sazu 2009 2008 mehkužci mollusca mehkužec podgornik sajko valentinčič vzpostavitev monitoringa delno poročilo monitoring
Študija metodologije monitoringa kormoranskih dni – predlog možnih metod in ocena izvedljivosti ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih potencialov. DOPPS. 2006ptice dopps kmecl 2006 končno poročilo študija monitoring kormoran predlog
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013 - končno poročilo. Zakšek B., Kogovšek N., Govedič M. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2013metulji Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev metulj 2013 končno poročilo govedič zakšek kogovšek Center za kartografijo favne in flore ckff Strašničin mravljiščar Phengaris teleius nausithous temni
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo. Verovnik R. idr. Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2008. str. 1-132metulji Vzpostavitev monitoringa metulji metulj verovnik bf biologijo biotehniška zrc sazu center ckff zakšek čelik govedič črtasti medvedek CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA COENONYMPHA OEDIPPUS barjanski okarček COLIAS MYRMIDONE bakreni senožetnik ERANNIS ANKERARIA kraški zmrzlikar EREBIA CALCARIA lorkovičev rjavček EUPHYDRYAS MATURNA gozdni postavnež LYCAENA DISPAR močvirski cekinček MACULINEA NAUSITHOUS temni mravljiščar TELEIUS strašničin ZERYNTHIA POLYXENA petelinček 2009 poročilo
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo. Verovnik R. idr. Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2008. str. 133-150metulji Vzpostavitev monitoringa metulji metulj verovnik bf biologijo biotehniška zrc sazu center ckff zakšek čelik govedič črtasti medvedek CALLIMORPHA QUADRIPUNCTARIA COENONYMPHA OEDIPPUS barjanski okarček COLIAS MYRMIDONE bakreni senožetnik ERANNIS ANKERARIA kraški zmrzlikar EREBIA CALCARIA lorkovičev rjavček EUPHYDRYAS MATURNA gozdni postavnež LYCAENA DISPAR močvirski cekinček MACULINEA NAUSITHOUS temni mravljiščar TELEIUS strašničin ZERYNTHIA POLYXENA petelinček 2009 poročilo
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Prvo delno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana. 2017ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volkov volk 2017 2018 2019 2020 delno poročilo zgs zavod za gozdove biotehniška fakulteta dinaricum
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017, končno poročilo projekta. Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana. 2017. str. 1-34ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volkov volk 2016 2017 končno poročilo zgs zavod za gozdove biotehniška fakulteta dinaricum canis lupus bartol černe hrovat jelenčič bf kos potočnik krofel jonozovič luštrik kuralt skrbinšek vengušt žele
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017, končno poročilo projekta. Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana. 2017. str. 35-42ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volkov volk 2016 2017 končno poročilo zgs zavod za gozdove biotehniška fakulteta dinaricum canis lupus bartol černe hrovat jelenčič bf kos potočnik krofel jonozovič luštrik kuralt skrbinšek vengušt žele
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017, povzetek končnega poročila. Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana. 2017ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volkov volk 2016 2017 končno poročilo zgs zavod za gozdove biotehniška fakulteta dinaricum canis lupus bartol černe hrovat jelenčič bf kos potočnik krofel jonozovič luštrik kuralt skrbinšek vengušt žele
Monitoring of Conservation Status of Wolves in Slovenia in 2016/2017, report summary in English. Slovenia Forest Service. Ljubljana. 2017ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volkov volk 2016 2017 končno poročilo zgs zavod za gozdove biotehniška fakulteta dinaricum canis lupus bartol černe hrovat jelenčič bf kos potočnik krofel jonozovič luštrik kuralt skrbinšek vengušt žele Monitoring Conservation Status wolf wolves slovenia report summary
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - končno poročilo - rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007. DOPPS. 2007 ptice Monitoring populacij izbranih vrst ptic končno poročilo rezultati popis beloglavi jastreb gyps fulvus zimsko štetje vodnih iwc 2007 dopps božič rubinič mihelič kmecl
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010 (delno poročilo - dopolnjena verzija). DOPPS. Ljubljana. 2010ptice 2010 dopps denac Božič Mihelič Kmecl rubinič Bordjan poročilo Monitoring populacij izbranih vrst ptic ptice povzetek vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica beloglavi jastreb ujed ujede
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (končno poročilo). Poboljšaj K. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011. str. 1-66dvoživke Vzpostavitev monitoring urh hribski nižinski bombina variegata končno poročilo 2011 ckff center za kartografijo Poboljšaj Cipot Govedič Grobelnik Lešnik Skaberne Sopotnik
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (končno poročilo - priloge in povzetek). Poboljšaj K. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011. str. 67-96 + povzetekdvoživke Vzpostavitev monitoring urh hribski nižinski bombina variegata končno poročilo 2011 ckff center za kartografijo Poboljšaj Cipot Govedič Grobelnik Lešnik Skaberne Sopotnik priloga priloge povzetek
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - prvo vmesno poročilo - Popisni protokoli. DOPPS. Ljubljana. 2004ptice vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica beloglavi jastreb ujed ujede sokol selec grahasta deževnik 2004 dopps Monitoring populacij izbranih vrst ptic vmesno poročilo Popisni protokol božič denac mihelič rubinič
Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom - končno poročilo. Denac D., Božič L. DOPPS. Ljubljana. 2012. str. 1-52Drava , Dravaptice denac božič dopps 2012 drava natura 2000 Monitoring učinkov vodnogospodarsk vzdrževal del stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov ht habitatni tip končno poročilo deževnik martinec vodomec
Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom - končno poročilo. Denac D., Božič L. DOPPS. Ljubljana. 2012. str. 53-91Drava , Dravaptice denac božič dopps 2012 drava natura 2000 Monitoring učinkov vodnogospodarsk vzdrževal del stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov ht habitatni tip končno poročilo deževnik martinec vodomec
Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo. NIB, ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna, CKFF. 2007hrošči spremljanje stanja hrošč vrezec nib inštitut za biologijo poročilo vrst natura 2000 pirnat kapla šalamun Graphoderus bilineatus kozak puščavnik osmoderma eremita pokalica Limoniscus violaceus Cerambyx cerdo strigoš hrastov kozliček
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (prvo delno poročilo). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2018.hrošči Dodatne raziskave natura 2000 spremljanje stanja hrošč vrezec nib inštitut za biologijo poročilo vrst ambrožič Ergaver Kapla kocijančič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič puščavnik osmoderma eremita škrlatni kukuj drobnovratnik Cucujus cinnaberinus Leptodirus hochenwartii
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev - prvo delno poročilo. Slapnik R. ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN. Ljubljana. 2008mehkužci 2008 zavod varstvo narave ribištvo zrc sazu slapnik poročilo mehkužci mehkužec Vzpostavitev monitoringa anisus vertigo unio congeria
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011 - zaključno poročilo. Slapnik R. ZRC SAZU. Ljubljana. 2011. str. 28-38mehkužci 2011 zrc sazu slapnik poročilo mehkužci mehkužec Vzpostavitev izvajanje monitoringa anisus vertigo unio congeria stanje navadni škržek
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011 - zaključno poročilo. Slapnik R. ZRC SAZU. Ljubljana. 2011. str. 1-27mehkužci 2011 zrc sazu slapnik poročilo mehkužci mehkužec Vzpostavitev izvajanje monitoringa anisus vertigo unio congeria stanje navadni škržek
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011 - zaključno poročilo. Slapnik R. ZRC SAZU. Ljubljana. 2011. str. 39-65mehkužci 2011 zrc sazu slapnik poročilo mehkužci mehkužec Vzpostavitev izvajanje monitoringa anisus vertigo unio congeria stanje navadni škržek
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev - prvo delno poročilo. Slapnik R. ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN. Ljubljana. 2009mehkužci 2008 zavod varstvo narave ribištvo zrc sazu slapnik poročilo mehkužci mehkužec Vzpostavitev monitoringa anisus vertigo unio congeria
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015. Verovnik R. Biotehniška fakulteta, CKFF. Ljubljana. 2014metulji Biotehniška fakulteta CKFF Verovnik 2014 2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj vrst Veliki mravljiščar Phengaris arion Strašničin teleius Temni nausithous Rdeči apolon Parnassius apollo
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - prvo poročilo. Verovnik R. idr. Biotehniška fakulteta, CKFF. Ljubljana. 2010metulji 2010 verovnik zakšek rebeušek govedič grobelnik prvo poročilo 2011 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanje rdeči apolon parnassius apollo veliki mravljiščar maculinea arion Phengaris hromi volnoritež eriogaster catax leptidea morsei veliki frfotavček
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - drugo poročilo. Verovnik R., Zakšek V. Biotehniška fakulteta. Ljubljana. 2010metulji 2010 verovnik zakšek 2011 bf biotehniška Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanje drugo poročilo rdeči apolon parnassius apollo veliki mravljiščar maculinea arion Phengaris Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček Lycaena dispar
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 1-53metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 54-71metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 72-93metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 94-114metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 115-139metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 140-156metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 157-168metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011 - končno poročilo. Verovnik R. idr. BF, ZRC SAZU, CKFF. Ljubljana. 2011. str. 169-181metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa metulj spremljanje stanja 2010 2011 Biotehniška fakulteta CKFF zrc sazu center za kartografijo Verovnik zakšek Čelik Govedič Rebeušek Grobelnik Šalamun Hromi volnoritec Eriogaster catax Veliki frfotavček Leptidea morsei Veliki mravljiščar Phengaris arion Rdeči apolon Parnassius apollo Gozdni postavnež Euphydryas maturna Močvirski cekinček (Lycaena dispar Barjanski okarček Coenonympha oedippus Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012. Zakšek B. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012. str. 1-99metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj 2012 poročilo zakšek kogovšek govedič šalamun verovnik Hromi volnoritec Eriogaster catax Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous črtasti medvedek Euplagia quadripunctaria
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012 (priloga 3). Zakšek B. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012. str. 107-126metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj 2012 poročilo zakšek kogovšek govedič šalamun verovnik Hromi volnoritec Eriogaster catax Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous črtasti medvedek Euplagia quadripunctaria priloga
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012 (priloga 3). Zakšek B. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012. str. 127-147metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj 2012 poročilo zakšek kogovšek govedič šalamun verovnik Hromi volnoritec Eriogaster catax Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous črtasti medvedek Euplagia quadripunctaria priloga
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012 (priloga 4). Zakšek B. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012. str. 148-155metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj 2012 poročilo zakšek kogovšek govedič šalamun verovnik Hromi volnoritec Eriogaster catax Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous črtasti medvedek Euplagia quadripunctaria priloga povzetki povzetek
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2012 (priloga 1, 2). Zakšek B. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012. str. 100-106metulji Vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanje stanje metulj 2012 poročilo zakšek kogovšek govedič šalamun verovnik Hromi volnoritec Eriogaster catax Strašničin mravljiščar Phengaris teleius Temni mravljiščar Phengaris nausithous črtasti medvedek Euplagia quadripunctaria priloga
Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihemberk s poskusom zagotovitve nadomestnega zatočišča. Presetnik P. CKFF. 2005Dolina Branicenetopirji netopir presetnik 2005 ckff center za kartografijo monitoring zatočišč grad rihemberk branice dolina 2000 natura
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – drugo delno poročilo. Presetnik P., Šalamun A., Lešnik A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2017netopirji Monitoring populacij izbranih vrst netopir netopirji netopirjev 2016 2017 presetnik lešnik šalamun ckff center kartografijo poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – drugo delno poročilo. Presetnik P., Zamolo A., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2019netopirji Monitoring populacij izbranih vrst netopir netopirji netopirjev 2016 2017 presetnik zamolo šalamun ckff center kartografijo poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – prvo delno poročilo. Presetnik P., Lešnik A., Zamolo A., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2018netopirji Monitoring populacij izbranih vrst netopir netopirji netopirjev 2016 2017 presetnik zamolo šalamun ckff center kartografijo poročilo lešnik
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - vmesno poročilo - rezultati popisov v sezoni 2005. DOPPS. Ljubljana. 2005ptice božič rubinič mihelič 2005 dopps vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica beloglavi jastreb ujed ujede sokol selec klinkač monitoring stanje popis poročilo
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - vmesno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2006. DOPPS. Ljubljana. 2006ptice božič rubinič mihelič 2005 dopps vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica beloglavi jastreb ujed ujede sokol selec klinkač denac kmecl
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2016hrošči vrezec ambrožič kapla nib 2016 2017 natura 2000 spremljanje stanja hrošč monitoring populacij vrst rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus puščavnik osmoderma eremita škrlatni kukuj Ovratniški plavač Graphoderus bilineatus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017 - Končno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2017. str. 1-72hrošči vrezec ambrožič kapla nib 2016 2017 natura 2000 spremljanje stanja hrošč monitoring populacij vrst rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus puščavnik osmoderma eremita škrlatni kukuj Ovratniški plavač Graphoderus bilineatus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017 - Končno poročilo. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2017. str. 73-81hrošči vrezec ambrožič kapla nib 2016 2017 natura 2000 spremljanje stanja hrošč monitoring populacij vrst rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus puščavnik osmoderma eremita škrlatni kukuj Ovratniški plavač Graphoderus bilineatus
Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. 2016hrošči rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus vrezec ambrožič kapla nib 2016 2015 natura 2000 spremljanje stanja hrošč rezultat popis
Povzetek rezultatov popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. 2016hrošči rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus vrezec ambrožič kapla nib 2016 2015 natura 2000 spremljanje stanja hrošč rezultat popis povzetek
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - drugo vmesno poročilo - rezultati popisov v sezoni 2004. DOPPS. Ljubljana. 2004ptice božič rubinič mihelič denac 2004 dopps vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica ujed ujede sokol selec klinkač monitoring stanje popis poročilo
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - tretje vmesno poročilo - januarsko štetje vodnih ptic (IWC). DOPPS. Ljubljana. 2005 ptice dopps 2005 mihelič božič rubinič iwc štetje vodnih ptic poročilo monitoring vodne ptice zimsko
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - tretje vmesno poročilo - januarsko štetje vodnih ptic (IWC) - Priloga 1. DOPPS. Ljubljana. 2005 ptice dopps 2005 mihelič božič rubinič iwc štetje vodnih ptic poročilo monitoring vodne ptice zimsko
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009. DOPPS. Ljubljana. 2009 ptice božič rubinič mihelič denac kmecl 2009 dopps monitoring stanje popis poročilo vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica ujed ujede sokol selec klinkač
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009 - dopolnitev. DOPPS. Ljubljana. 2009 ptice božič rubinič mihelič denac kmecl 2009 dopps monitoring stanje popis poročilo zlatovranka kosec sokol selec
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - končno poročilo. DOPPS. Ljubljana. 2009 ptice rubinič 2009 dopps monitoring stanje popis poročilo vodomec kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica ujed ujede sokol selec klinkač Beloglavi jastreb Gyps fulvus
Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA) - končno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007. DOPPS. Ljubljana. 2007ptice božič rubinič mihelič denac kmecl 2007 dopps monitoring stanje popis poročilo klinkač deževnik štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper skovik penica
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015. Govedič M. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2015raki Center za kartografijo favne in flore 2014 2015 Vzpostavitev izvajanje monitoringa govedič lešnik grobelnik šalamun koščak koščenec Austropotamobius torrentium pallipes trnavec Orconectes limosus rak
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020 - prvo delno poročilo. Govedič M., Vrezec A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2018 raki Center za kartografijo favne in flore 2018 2019 2020 Vzpostavitev izvajanje monitoringa govedič vrezec koščak Austropotamobius torrentium rak
Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) - končno poročilo. Lešnik A. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011.dvoživke Vzpostavitev monitoringa laška žaba Rana latastei končno poročilo ckff lešnik cipot govedič poboljšaj 2011 dvoživke dvoživka
Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) - končno poročilo. Cipot M. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011dvoživke Vzpostavitev monitoringa ckff lešnik cipot govedič poboljšaj 2011 dvoživke dvoživka končno poročilo Triturus carnifex veliki pupek
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilo - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2016hrošči Monitoring populacij hrošč vrst delno poročilo vrezec kapla ambrožič 2016 nib povzetek rogač lucanus cervus Carabus variolosus močvirski krešič bukov alpski kozliček rosalia alpina morimus funereus
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011. Govedič M. idr. CKFF. Miklavž na Dravskem polju. 2011raki Dodatne raziskave kvalifikacijsk vrst natura 2000 Vzpostavitev izvajanje monitoringa rak ckff govedič vrezec bedjanič šalamun 2010 2011 koščak koščenec Austropotamobius torrentium pallipes
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr.. CKFF. Miklavž na Dravskem polju. 2014 raki Center za kartografijo favne in flore 2014 2015 Vzpostavitev izvajanje monitoringa govedič vrezec jaklič koščak koščenec Austropotamobius torrentium pallipes rak
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Presetnik P. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2016.netopirji Monitoring populacij netopir vrst 2016 2017 delno poročilo Presetnik Šalamun Lešnik Center za kartografijo netopirji netopirjev
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic - vmesno poročilo - rezultati popisov v spomladanski sezoni 2008. DOPPS. Ljubljana. 2008ptice božič rubinič mihelič denac kmecl 2008 dopps monitoring stanje popis poročilo vodomec kotorna klinkač deževnik štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper skovik penica tukalica
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012 - Morimus funereus - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012hrošči bukov kozliček morimus funereus Monitoring populacij hrošč vrst delno poročilo vrezec kapla ambrožič 2012 nib povzetek
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 - Morimus funereus - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011hrošči Monitoring populacij hrošč vrst delno poročilo vrezec kapla ambrožič 2011 nib povzetek bukov kozliček morimus funereus
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Šalamun A. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2010kačji pastirji Dopolnitev predlog območij omrežje Natura 2000 kačji pastirji Odonata veliki studenčar Cordulegaster heros Center za kartografijo šalamun 2010
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Šalamun A. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2010kačji pastirji Dopolnitev predlog območij omrežje Natura 2000 kačji pastirji Odonata koščični škratec coenagrion ornatum Center za kartografijo šalamun 2010
Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Šalamun A. idr. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2010kačji pastirji Dopolnitev predlog območij omrežje Natura 2000 kačji pastirji Odonata kačji potočnik Ophiogomphus cecilia Center za kartografijo šalamun 2010
Pregled gozdnih habitatnih tipov, ki v grobem ustrezajo merilom iz habitatnega priročnika EU in njihove značilnosti v predlaganih območjih Nature 2000. Golob A. Agencija RS za okolje. 2004 habitatni tip gozd golob arso 2004 okolje pregled natura 2000 omrežje območje območj gozdov
Metulji (Lepidoptera). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Čelik T. idr. ZRC SAZU, BF, CKFF. 2004metulji Metulj Lepidoptera Strokovna izhodišča vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 Čelik verovnik rebeušek gomboc lasan poročilo metulji metuljev
Opredelitev lokalitet, bistvenih za ohranjanje ugodnega ohranitvenega statusa ptičev iz dodatka 1 Ptičje direktive in opredelitev predlogov SPA. DOPPS. Ljubljana. 2001ptice natura 2000 direktiva spa dopps 2001 božič kebe končno poročilo ptic ptice ptič opredelitev lokalitet stanje predlog
Ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda). Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Zavod za ribištvo. 2003ribe in piškurji , raki Strokovne osnove vzpostavljanje omrežja Natura 2000 Ribe Pisces piškurji Cyclostomata raki deseteronožci Decapoda Zavod za ribištvo 2003 bertok budihna povž
Natančno določanje mej predlogov posebnih območij varstva (SPA). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. DOPPS. 2003ptice 2003 2000 natura božič dopps spa izhodišča vzpostavljanje omrežja Strokovna Natančno določanje mej ptič ptic predlog direktiva
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - beloplavuti globoček (Romanogobio vladykovi). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe Zavod za ribištvo 2016 bric pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo beloplavuti globoček Romanogobio vladykovi
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grbasti okun (Gymnocephalus baloni). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Gymnocephalus baloni grbasti okun Zavod za ribištvo 2012 jenic ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grba (Barbus plebejus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013ptice Zavod za ribištvo 2013 cokan ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo grba Barbus plebejus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Zavod za ribištvo 2012 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo kesslerjev globoček
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - mazenica (Leucos aula). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2015ribe mazenica Leucos aula 2015 Zavod za ribištvo pajk hamzič marčeta podgornik Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2008. str. 1-98ribe in piškurji Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo piškur 2008 pliberšek
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2008. str. 99-140ribe in piškurji Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo piškur 2008 pliberšek
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pezdirk (Rhodeus amarus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Rhodeus amarus pezdirk Zavod za ribištvo 2012 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - platnica (Rutilus virgo). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Zavod za ribištvo 2012 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo Rutilus virgo platnica
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pohra (Barbus balcanicus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe Pohra Barbus balcanicus Zavod za ribištvo 2016 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2009ribe Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo 2009 pliberšek ribištvo zavod podgornik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2010ribe Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo 2010 pliberšek ribištvo zavod ramšak jenič
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2011ribe , ribe in piškurji Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo 2011 čarf jenič bric videmšek marčeta podgornik ribištvo zavod
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska belica (Alburnus arborella). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2015ribe Zavod za ribištvo 2015 pajk hamzič ramšeta podgornik monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo primorska belica Alburnus arborella
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska nežica (Cobitis bilineata). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013ribe Zavod za ribištvo 2013 cokan ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo primorska nežica Cobitis bilineata
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - sabljevec (Pelecus cultratus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Zavod za ribištvo 2012 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo sabljevec Pelecus cultratus sabljarka
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - smrkež (Gymnocephalus schraetzer). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Gymnocephalus schraetzer smrkež Zavod za ribištvo 2012 jenič ramšak podgornik pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - solinarka (Aphanius fasciatus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe Zavod za ribištvo 2014 pajk podgornik Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo solinarka Aphanius fasciatus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - soška postrv (Salmo marmoratus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2012ribe soška postrv Salmo marmoratus Zavod za ribištvo 2014 pajk podgornik Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - blistavec (Telestes souffia) in primorski blistavec (Telestes muticellus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2014ribe Zavod za ribištvo 2014 pajk bric marčeta hamzič podgornik Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo blistavec Telestes souffia in primorski blistavec Telestes muticellus
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - bolen (Aspius aspius). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe bolen Aspius Zavod za ribištvo 2018 semrajc Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - čep (Zingel zingel). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe Zavod za ribištvo 2016 bric pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo zingel čep
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - činklja (Misgurnus fossilis). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe činklja Misgurnus fossilis Zavod za ribištvo 2016 bric pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017. str. 1-55ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017. str. 56-85ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grbasti okun (Gymnocephalus baloni). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2015ribe Zavod za ribištvo 2015 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo donavski potočni grbasti okun Gymnocephalus baloni
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe Zavod za ribištvo 2016 bric pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo kesslerjev globoček
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - navadna nežica (Cobitis elongatoides). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo Navadna nežica Cobitis elongatoides
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - savska pegunica (Alburnus sava). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017ribe savska pegunica Alburnus sava Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pezdirk (Rhodeus amarus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe Rhodeus amarus pezdirk Zavod za ribištvo 2018 semrajc Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - platnica (Rutilus virgo). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe Zavod za ribištvo 2018 semrajc Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo Rutilus virgo platnica
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - sabljarka (Pelecus cultratus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe Zavod za ribištvo 2018 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo sabljevec Pelecus cultratus sabljarka
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - smrkež (Gymnocephalus schraetzer). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe Gymnocephalus schraetzer smrkež Zavod za ribištvo 2018 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Sulec (Hucho hucho). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2018ribe Sulec hucho Zavod za ribištvo 2018 semrajc Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - upiravec (Zingel streber). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo upiravec Zingel streber
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - velika nežica (Cobitis elongata). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo velika nežica Cobitis elongata
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - velika senčica (Umbra krameri). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2015ribe velika senčica Umbra krameri Zavod za ribištvo 2015 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - zlata nežica (Sabanejewia balcanica). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2017ribe Zavod za ribištvo 2017 bric Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo zlata nežica Sabanejewia balcanica
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - zvezdogled (Romanogobio uranoscopus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2016ribe zvezdogled Romanogobio uranoscopus Zavod za ribištvo 2016 bric pliberšek Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Netopirji (Chiroptera). Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Prirodoslovni muzej Slovenije, CKFF. Ljubljana. 2003netopirji Prirodoslovni muzej Slovenije ckff center kartografijo 2003 Strokovn osnove izhodišča vzpostavljanje omrežja Natura 2000 šalamun presetnik netopir chiroptera poročilo Kryštufek
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 - prvo delno poročilo. Presetnik P., Zagmajster M., Podgorelec M. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2008netopirji Center za kartografijo ckff 2008 presetnik zagmajster podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2009 delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 - tretje delno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Miklavčič T. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2009netopirji Center za kartografijo ckff 2008 presetnik miklavčič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2009 delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 - četrto delno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2009netopirji Center za kartografijo ckff 2008 presetnik šalamun podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2009 delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 - zaključno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2009netopirji Center za kartografijo ckff 2008 presetnik grobelnik šalamun podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2009 delno poročilo
Monitoring izbranih ciljnih vrst netopirjev - prvo delno poročilo. Presetnik P., Grobelnik V. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2006netopirji Center za kartografijo ckff 2006 presetnik grobelnik netopir chiroptera Monitoring populacij vrst delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 - prvo delno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Stanković D., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2010netopirji Center za kartografijo ckff 2010 presetnik šalamun stankovič stanković podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2011 delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 - drugo delno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011netopirji Center za kartografijo ckff 2010 presetnik šalamun podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2011 delno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 - končno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011netopirji Center za kartografijo ckff 2010 presetnik šalamun stankovič stanković podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst 2011 končno poročilo grobelnik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012 - končno poročilo. Presetnik P., Knapič T., Podgorelec M., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2012netopirji Center za kartografijo ckff 2012 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo
Odkup in obdelava podaktov monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2013 - končno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2013netopirji Center za kartografijo ckff 2013 presetnik šalamun podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo odkup obdelava
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 - prvo delno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Knapič T., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014netopirji Center za kartografijo ckff 2014 2015 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 - končno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Knapič T., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2015netopirji Center za kartografijo ckff 2014 2015 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 - končno poročilo. Presetnik P., Grobelnik V., Lešnik A., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2017. str. 1-88netopirji Center za kartografijo ckff 2016 2017 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo grobelnik lešnik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 - končno poročilo. Presetnik P., Grobelnik V., Lešnik A., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2017. str. 89-189netopirji Center za kartografijo ckff 2016 2017 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo grobelnik lešnik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 - končno poročilo. Presetnik P., Zamolo A., Šalamun A., Lenarčič D. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2020netopirji Center za kartografijo ckff 2018 2019 2020 presetnik zamolo lenarčič šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo grobelnik lešnik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev - zaključno poročilo. Presetnik P., Podgorelec M., Grobelnik V., Šalamun A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2007netopirji Center za kartografijo ckff 2006 2007 presetnik šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo grobelnik lešnik
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 - tretje delno poročilo. Presetnik P., Zamolo A., Šalamun A., Lenarčič D. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2019netopirji Center za kartografijo ckff 2018 2019 2020 presetnik zamolo lenarčič šalamun knapič podgorelec netopir chiroptera Monitoring populacij vrst končno poročilo grobelnik lešnik
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015. Zvezek 1: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015. ERICo Velenje. 2015.dvoživke Vzpostavitev izvajanje monitoring spremljanje stanje erico velenje končno poročilo laška žaba rana latastei brežnik grudnik zvezek 1 2014 2015
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015. Zvezek 2: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa nižinskega urha (Bombina bombina) in hribskega urha (Bombina variegata) v letu 2014 in 2015. ERICo Velenje. 2015.dvoživke Vzpostavitev izvajanje monitoring spremljanje stanje erico velenje končno poročilo brežnik grudnik zvezek 2 urh hribski nižinski bombina variegata 2014 2015
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015. Zvezek 3: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) v letih 2014 in 2015. ERICo Velenje. 2015dvoživke Vzpostavitev izvajanje monitoring spremljanje stanje erico velenje končno poročilo veliki pupek triturus carnifex brežnik grudnik zvezek 3 2014 2015
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji - končno poročilo. Prirodoslovni muzej Slovenije. Ljubljana. 2001Taksonomske skupine Raziskava razširjenost evrop vrst Slovenij končno poročilo Kryštufek Prirodoslovni muzej Slovenije 2001 tome ckff nib center kartografijo inštitut
Strokovne podlage za dolgoročni program reševanja problematike »kormorani – ribe« - ribiški del - končno poročilo. Ribiška zveza Slovenije. 2006ribe , ptice končno poročilo Ribiška zveza Slovenije 2006 kormorani ribe problematika program podlage strokovne
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2012ptice monitoring vrst ptic 2012 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - priloga 1, 2, 3. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2012ptice monitoring vrst ptic 2012 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index priloga
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - priloga 4, 5, 6. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2012ptice monitoring vrst ptic 2012 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index priloga
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - priloga 7, 8. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2012ptice monitoring vrst ptic 2012 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index priloga
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Zvezek 1/9. CKFF. 2004rastlinske vrste končno poročilo zvezek opredelitev območij pomembnih habitatnih tipov habitatni tip negozdni rastlinskih vrst rastlinske ckff center kartografijo 2004 ht kotarac jogan lešnik
Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Zvezek 9/9. CKFF. 2004rastlinske vrste končno poročilo zvezek opredelitev območij pomembnih habitatnih tipov habitatni tip negozdni rastlinskih vrst rastlinske ckff center kartografijo 2004 ht kotarac jogan lešnik
Monitoring raka jelševca (Astacus astacus) in inventarizacija invazivne tujerodne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) na Goričkem – zaključno poročilo. Inštitut Lutra. Ljubljana. 2017.Goričko , Goričkoraki Gregorc Zavratnik 2017 lutra goričko poročilo rak jelševec signalni monitoring spremljanje Astacus Pacifastacus leniusculus
Zimski monitoring vidre (Lutra lutra) na Goričkem - zaključno poročilo. Inštitut Lutra. Ljubljana. 2017.Goričko , Goričkoostali sesalci Gregorc Zavratnik 2017 lutra goričko poročilo monitoring spremljanje vidra vidre lutra lutra
Zimski monitoring vidre (Lutra lutra) na Goričkem - zaključno poročilo. Inštitut Lutra. Ljubljana. 2017. str. 19-24Goričko , Goričkoostali sesalci Gregorc Zavratnik 2017 lutra goričko poročilo monitoring spremljanje vidra vidre lutra lutra
Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) - povzetek. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011dvoživke Poboljšaj cipot Govedič Grobelnik Lešnik Skaberne Sopotnik ckff 2011 center kartografijo vzpostavitev monitoring spremljanje stanje končno poročilo urh hribski nižinski bombina variegata
Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) - povzetek.Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011dvoživke Poboljšaj cipot Govedič Lešnik Sopotnik ckff 2011 center kartografijo vzpostavitev monitoring spremljanje stanje končno poročilo laška žaba žabe rana latastei
Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) - povzetek. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2011dvoživke Cipot Govedič Lešnik Poboljšaj Skaberne Sopotnik Stanković ckff 2011 center kartografijo vzpostavitev monitoring spremljanje stanje končno poročilo veliki pupek triturus carnifex
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Povzetek poročila. ERICo Velenje. 2015.dvoživke Vzpostavitev izvajanje monitoring spremljanje stanje erico velenje končno poročilo 2014 2015 laška žaba rana latastei urh hribski nižinski bombina variegata veliki pupek triturus carnifex
Gozdni habitatni tipi (priloga 1): V Sloveniji navzoči habitatni tipi iz habitatnega priročnika EU habitatni tipi priročnik eu priloga 1 gozd gozdni
Gozdni habitatni tipi (priloga 2): Seznam in nomenklatura habitatnih tipov gozdov za njihovo vključitev v območja Natura 2000 gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000
Gozdni habitatni tipi (priloga 3): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja habitatov. Ljubljana. 2002 gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 2002
Gozdni habitatni tipi (priloga 4): Gozdnogospodarski načrti in ohranjanje biotske pestrosti gozdov v Sloveniji v luči pravnega reda Evropske unije gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu
Gozdni habitatni tipi (priloga 5): Predstavitev gozdnogospodarskih načrtov in ohranjanje biotske pestrosti gozdov v Sloveniji v luči pravnega reda Evropske unije gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu predstavitev
Gozdni habitatni tipi (priloga 6): EU gozdni habitatni tipi v Sloveniji – navezava na sintaksone s kratkim opisom ekoloških značilnosti, razlogov ogroženosti in ohranitvenih ukrepov gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000
Gozdni habitatni tipi (priloga 7): Pregled značilnosti območnih gospodarskih razredov gozdov, ki izpolnjujejo kriterije za EU habitatne tipe – po skupinah na ravni države gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 eu kriterij gospodarski razred značilnost
Gozdni habitatni tipi (priloga 8): Izbor habitatnih tipov gozdov za pSCI iz območnih gospodarskih razredov gozdnogospodarskih načrtov gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu razred gospodarsk psci sci izbor
Gozdni habitatni tipi (priloga 9): Favourable conservation status of forest habitat types and forest dependent species, from the EU nature conservation directives - the Slovenian perspective gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu slovenian perspective conservation directive direktiv forest dependent species habitat types forest
Gozdni habitatni tipi (priloga 10): Gozdni habitatni tipi po direktivi o habitatih in ukrepi za zagotovitev ugodnega stanja ohranitve gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu ukrep ugodno stanje zagotovitev
Gozdni habitatni tipi (priloga 11): Natura 2000 na području Dinarida Slovenije gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu dinarid
Gozdni habitatni tipi (priloga 12): Biotopska funkcija v območnih gozdnogospodarskih načrtih 2001-2010 – izvleček iz načrtov gozd gozdni habitatni tip priloga seznam nomenklatura natura 2000 golob gozdnogospodarsk načrt pravni red eu
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 - končno poročilo (priloga 5a). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011hrošči raziskave vrst hrošč hroščev coleoptera 2010 2011 natura 2000 spremljanje monitoring vrezec kapla ambrožič nib inštitut biologijo priloga 5 5a populacij končno poročilo
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 - končno poročilo (priloga 5b). Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011hrošči raziskave vrst hrošč hroščev coleoptera 2010 2011 natura 2000 spremljanje monitoring vrezec kapla ambrožič nib inštitut biologijo priloga 5 5b populacij končno poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska podust (Protochondrostoma genei). Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje Gameljne. 2014ribe primorska podust Protochondrostoma genei Zavod za ribištvo 2014 podgornik Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Metoda opredeljevanja potencialnih območij narave ekološkega omrežja NATURA 2000 v Sloveniji. Skoberne P. Agencija RS za okolje. Ljubljana. 2003 2003 arso agencija okolje skoberne natura 2000 metoda potencial omrežja omrežje opredelitev analiza kriterij merilo merila
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 - Končno poročilo. DOPPS. Ljubljana. 2011. str. 1-63ptice božič brdjan mihelič denac kmecl 2010 2011 dopps monitoring stanje popis poročilo ptic gnezdilk kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica čigra
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 - Končno poročilo. DOPPS. Ljubljana. 2011. str. 64-107ptice božič brdjan mihelič denac kmecl 2010 2011 dopps monitoring stanje popis poročilo ptic gnezdilk kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica čigra
Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 - Končno poročilo. DOPPS. Ljubljana. 2011. str. 108-151ptice božič brdjan mihelič denac kmecl 2010 2011 dopps monitoring stanje popis poročilo ptic gnezdilk kotorna uharica kostanjevka štorklja zlatovranka kosec detel strnad srakoper škrjanec skovik tukalica kozača penica čigra
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007. Ministrstvo za okolje in prostor. 2009ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 - Dodatek A: populacijske ocene. Ministrstvo za okolje in prostor. 2009ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 - Dodatek B: velikost populacij kvalifikacijskih vrst. Ministrstvo za okolje in prostor. 2009ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000
Poročilo po 12. členu Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic o izvajanju te direktive v obdobju 2005-2007 - Dodatek C: površine SKOP na območjih SPA. Ministrstvo za okolje in prostor. 2009ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. DOPPS. 2008.ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000 dopps dopolnitev dopolnitve
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. Nacionalni inštitut za biologijo. 2008.ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000 nib inštitut biologijo dopolnitev dopolnitve
Dopolnitve osnutka Poročila po 12. členu Direktive o pticah v obdobju 2005-2007. Univerza v Mariboru. 2008.ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000 univerza maribor fakulteta dopolnitev dopolnitve
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020 - drugo delno poročilo za leto 2019. Govedič M., Vrezec A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2019 raki Center za kartografijo favne in flore 2018 2019 2020 Vzpostavitev izvajanje monitoringa govedič vrezec koščak Austropotamobius torrentium rak
Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020 - končno poročilo. Govedič M., Vrezec A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2020raki Center za kartografijo favne in flore 2018 2019 2020 Vzpostavitev izvajanje monitoringa govedič vrezec koščak Austropotamobius torrentium rak končno poročilo
Reka Drava - Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) - izvleček. Štumberger B. 2002Drava , Drava Ramsar Convention Wetland Information Sheet reka drava 2002 Štumberger
Rastline (Pteridophyta in Spermatophyta). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Čušin B. (ur.). ZRC SAZU. 2003rastlinske vrste 2003 zrc sazu čušin natura 2000 omrežje vzpostavljanje strokovna izhodišča rastline Pteridophyta Spermatophyta
Poročilo o izvajanju 9. člena Direktive 79/409/EGS v letu 2007. Ministrstvo za okolje in prostor. 2009.ptice Ministrstvo za okolje in prostor mop 2009 2005 2006 2007 direktiv ptic direktiva o pticah ptič poročilo spa natura 2000
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grba (Barbus plebejus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013ribe Barbus plebejus grba Zavod za ribištvo 2013 pliberšek cokan podgornik ramšak Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - laški potočni piškur (Lampetra zanandreai). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013piškurji , ribe in piškurji Zavod za ribištvo 2013 pliberšek cokan podgornik ramšak Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo Lampetra zanandreai laški potočni piškur
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2008ribe in piškurji Zavod za ribištvo 2013 pliberšek cokan podgornik ramšak Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo piškur jenič puklavec tavčar pengal petkovšek humar adič
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pohra (Barbus balcanicus) (jadransko povodje). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013ribe Zavod za ribištvo 2013 pliberšek cokan podgornik ramšak Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo pohra Barbus balcanicus jadransko povodje
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska nežica (Cobitis bilineata). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2013ribe primorska nežica Cobitis bilineata Zavod za ribištvo 2013 pliberšek cokan podgornik ramšak Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Ris (Lynx lynx L.). Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Jonozovič M. 2003ostali sesalci Strokovno izhodišče vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 ris lynx Jonozovič 2003
Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei) - končno poročilo. Poboljšaj K. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2005dvoživke Rana latastei laška žaba ckff center kartografijo poboljšaj dodelava strokovnih osnov opredeljevanje pvo sac natura 2000 2005 poročilo
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 - Rosalia alpina - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2011. hrošči Monitoring populacij hrošč vrst delno poročilo vrezec kapla ambrožič 2011 nib povzetek alpski kozliček rosalia alpina
Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010-2011 - Rosalia alpina - povzetek. Vrezec A. idr. Nacionalni inštitut za biologijo. Ljubljana. 2012hrošči Monitoring populacij hrošč vrst delno poročilo vrezec kapla ambrožič 2012 nib povzetek alpski kozliček rosalia alpina
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 1-95ptice monitoring vrst ptic 2013 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 96-144ptice monitoring vrst ptic 2013 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013. Kmecl P., Figelj J. DOPPS. Ljubljana. 2013. str. 145-ptice monitoring vrst ptic 2013 slovenski indeks kmetijske kmetijska krajine krajina stanje dopps kmecl figelj sipkk fbi farmland bird index
Močvirska sklednica (Emys orbicularis). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Tome S. 2003 plazilci Emys orbicularis Močvirska sklednica Strokovna izhodišča vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 tome 2003
Shielding Implementaton from Politisation - Implementation of the Habitats Directive in Slovenia. Boh T. Univerza v Ljubljani. 2004 Univerza boh 2004 Habitats Directive direktiva habitatih habitat Implementaton Politisation implementacija politizacija
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - solinarka (Aphanius fasciatus). Zavod za ribištvo Slovenije. Ljubljana - Šmartno. 2015ribe solinarka Aphanius fasciatus Zavod za ribištvo 2015 pliberšek cokan podgornik pajk pengal marčeta jenič Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib ribe stanje spremljanje poročilo
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020 - Končno poročilo – poročilo za sezono 2019/2020. Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. Ljubljana. 2020ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volk 2017 2018 2019 2020 poročilo dinaricum zgs zavod gozdove biotehniška fakulteta canis lupus monitoring
Študija možnih negativnih vplivov plašenja kormoranov na druge prezimujoče vodne ptice. Jančar T., Kmecl P. DOPPS. Ljubljana. 2005ptice kmecl jančar dopps 2005 študija kormoran ptic ptič negativni vpliv plašenje prezimujoče
Natura 2000 - predlog posebnega zaščitenega območja - strokovne podlage - Trnovski gozd. DOPPS. 2003Trnovski gozd - Nanos , Trnovski gozdptice dopps 2003 strokovne podlage trnovski gozd izhodišče vzpostavljanje omrežja NATURA 2000
Vidra (Lutra lutra). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 Hoenigsfeld Adamič M. Lutra. 2003ostali sesalci vidra lutra 2003 adamič Hoenigsfeld Strokovna izhodišča vzpostavljanje omrežja NATURA 2000
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Kazalo. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Uvod. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Habitatni tipi. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik ht habitatni tip
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Flora. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjorastlinske vrste ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik flora rastline
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Školjke. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjomehkužci ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik školjke školjka
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Metulji. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjometulji ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik metulj
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Kačji pastirji. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjokačji pastirji ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik kačji pastir
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Hrošči. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjohrošči ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik hrošč hrošči
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Raki. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjoraki ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik rak raki
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Ribe. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjoribe , ribe in piškurji ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik rib ribe
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Dvoživke. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjodvoživke ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik dvoživke dvoživk
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Plazilci. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjoplazilci ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik plazilec plazilci
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Vodomec. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjoptice ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik vodomec ptic ptič
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne - končno poročilo. Vidra. Govedič M., Lešnik A. (ur.). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2014 Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjoostali sesalci ocena stanja stanje območje natura 2000 porečje voglajne voglajna končno poročilo 2014 ckff center kartografijo govedič lešnik vidra
Volk (Canis lupus L.). Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Jonozovič M. Ljubljana. 2003 ostali sesalci volk canis lupus Strokovno izhodišče vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 omrežje jonozovič 2003
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020 - 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019. Povzetek. Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. Ljubljana. 2019ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volk 2017 2018 2019 2020 poročilo dinaricum zgs zavod gozdove biotehniška fakulteta canis lupus monitoring povzetek
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020 - 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019. Priloga. Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. Ljubljana. 2019ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volk 2017 2018 2019 2020 poročilo dinaricum zgs zavod gozdove biotehniška fakulteta canis lupus monitoring priloga
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020 - 3. delno poročilo – poročilo za sezono 2018/2019. Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. Ljubljana. 2019ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volk 2017 2018 2019 2020 poročilo dinaricum zgs zavod gozdove biotehniška fakulteta canis lupus monitoring delno
Monitoring of Conservation Status of Wolves in Slovenia during the 2017/2020 period - third partial report. Summary. Slovenia Forest Service, Biotechnical faculty, Dinaricum. Ljubljana. 2019ostali sesalci Spremljanje varstvenega stanja volk 2017 2018 2019 2020 poročilo dinaricum zgs zavod gozdove biotehniška fakulteta canis lupus monitoring Conservation Status wolf wolves slovenia summary forest service faculty
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava