Skip to main content

Narava

V teku je vsebinska prenova strani, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje. 

Naravo Nature 2000 sestavljajo območja, vrste in habitatni tipi. Za ohranjanje vrst in habitatnih tipov Nature 2000 smo v Sloveniji razglasili 355 območij Nature 2000:

  • 324 po Direktivi o habitatih (t.i. posebna ohranitvena območja (devetmestna koda območja se prične z SI3)), s katerimi varujemo 114 vrst in 60 habitatnih tipov; 
  • 31 po Direktivi o pticah (t.i. posebna območja varstva (devetmestna koda območja se prične z SI5)), s katerimi varujemo 119 vrst ptic.

Bazo podatkov nenenhno dopolnjujemo, aktualne podatke lahko preverite v Pregledovalniku Natura 2000 Evropske okoljske agencije.

Grafični prikaz območij, vrst in habitatnih tipov je na voljo v naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava