Skip to main content

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

KGZS – Zavod Nova Gorica izvaja javno službo na področju kmetijstva na območju celotne Primorske. Zadolžen je za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja. Zavod izvaja tehnološko-okoljsko svetovanje, svetovanje na področju varovanja proizvodnih virov, svetovanja za podjetniško/poslovno povezovanje, ki vključuje dopolnilne in druge dejavnosti na kmetijah, izvaja implementacijo skupne kmetijske politike in aktivnosti za krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja, ter aktivnosti, ki omogočajo iskanje novih rešitev in pristopov pri pridelavi, predelavi, promociji kmetijskih proizvodov in povezovanju deležnikov.
KGZS zavod Nova Gorica v projektu nastopa kot partner. Pokriva aktivnosti na področju kmetijstva v pilotnem območju Slovenske Istre in sodeluje pri analizi Programa upravljanja Nature 2000 2014-2020 ter pripravi novega Programa upravljanja Nature 2000 2021-2027.

Kontakt: 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica
Tel: 05 335 12 00
E-pošta: info@go.kgzs.si
Splet: https://www.kmetijskizavod-ng.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava