Skip to main content

Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod opravlja javno službo na področju sladkovodnega in morskega ribištva, tržne dejavnosti športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije rib in ribištva.

Zavod za ribištvo Slovenije je pod imenom Zavod za ribištvo v Ljubljani leta 1961 ustanovila Vlada  za izvajanje strokovnih nalog na področju sladkovodnega in morskega ribištva ter za pospeševanje akvaristike. Leta 1979 je zavod postal tudi raziskovalna organizacija, od leta 2001 dalje je javni zavod z imenom Zavod za ribištvo Slovenije. V letu 2003 je zavod prevzel tudi strokovne naloge s področja morskega ribištva.

Glavne aktivnosti zavoda:

 • vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva v Republiki Sloveniji,
  monitoring populacij sladkovodnih vrst rib ter monitoring ribolovnih in drugih morskih organizmov,
 • priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib, priprava načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih, priprava ribiškogojitvenih načrtov in potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja,
 • izdajanje projektnih pogojev, soglasij, smernic in strokovnih mnenj na področju urejanja prostora, priprava strokovnih podlag za gojitev rib za poribljavanje voda,
 • izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena,
  izvajanje ihtioloških raziskav celinskih voda in morja,
 • razvoj metodologije za vrednotenje ekološkega stanja rib po Vodni direktivi,
 • vzreja in prodaja rib ter ribiških potrebščin, izdaja strokovnih revij in druge periodike,
 • izvajanje izobraževanja,
 • izvajanje strokovne podpore Ministrstvu za kmetijstvo in okolje na področju sladkovodnega in morskega ribištva.

Zavod v projektu pokriva naloge in aktivnosti, ki se navezujejo na ribe in ribištvo.

Drugi LIFE projekti zavoda:

Kontakti:
Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) /
Fisheries Research Institute of Slovenia
Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
E-pošta: info@zzrs.si
Telefon: 0(1) 24 43 400, fax: 0(1) 24 43 405
http://www.zzrs.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava