Skip to main content

Publikacije

DatotekaProjektObmočje Natura 2000Taksonomske skupineKljučne besede
Raznoživost pod Vidrino streho na Goričkem - končno poročilo. Gregorc T., Zavratnik S. Lutra. 2017.AQUALUTRAGoričko , Goričkoostali sesalci , sesalci lutra raznoživost končno poročilo goričko 2017 vidra vidrino streho sesalci gregorc zavratnik aqualutra inštitut
Priročnik za komunikatorje Nature 2000. Pristop. 2007 priročnik za komunikatorje Nature 2000 2007 komunikacijska podpora izvajanju in implementaciji Nature 2000 v Sloveniji komunikacija načrt orodja komunikacijski publikacija
predstavitev_Poročanje po 17. členu Direktive o habitatih. Skoberne P. MOP. 2007 predstavitev skoberne peter poročanje varstvo naravne dediščine direktiva o habitatih 2007 natura
predstavitev_How EU Policies Influenced Biodiversity Conservation in Slovenia. Skoberne P. MOP. 2008. skoberne peter predstavitev 2008 policy politika EU conservation influence biodiversity biodiverziteta
predstavitev_Sprememba Uredbe o Naturi 2000 glede na pisni opomin Evropske komisija o SPA območjih. Skoberne P. MOP. 2008.Ljubljansko barje , Ljubljansko barjeptice sprememba uredbe uredba pisni opomin SPA evropska komisija občine ljubljansko barje predstavitev skoberne peter ptice
Komunikacijska podpora Naturi 2000 - Komunikacijska strategija za obdobje november 2007 do december 2010. Pristop. 2007 Komunikacijska strategija poročilo 2007 2010 november december obdobje natura 2000 podpora pristop mop komunikacija
Communicating the Concept of Natura 2000 in Slovenia. Hlad B. Achieving Environmental Objectives. Gillian Martin-Mehers et al. (eds.). IUCN. 2004. Natura 2000 in Slovenia hlad branka communication concept iucn 2004 conservation komunikacija koncept strategija komunikacijska slovenija publikacija
Communication support to implementation of Natura 2000 - Final Report. Pristop. 2007 Natura 2000 in Slovenia communication support 2007 conservation komunikacija koncept strategija komunikacijska slovenija poročilo Komunikacijska strategija poročilo 2007 podpora pristop mop komunikacija
predstavitev_Predstavitev odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob Dravinji v okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Prosenc P. DRSV. 2021Dravinjska dolina , Dravinja s pritokirastlinske vrste predstavitev 2021 prosenc peter life ip natura.si natura si drsv direkcija za vode invazivne tujerodne rastlinske vrste itv dravinja integrirani projekt metoda odstranjevanje
Delež območij Natura 2000 po občinah - tabelarni pregled. Skoberne P. MOP. 2007 poročilo delež območij natura 2000 po občinah skoberne peter mop 2007 občina podatki
Nature-based forestry in Central Europe - alternatives to industrial forestry and strict preservation. Diaci J. (ur.). Studia forestalia Slovenica, št. 126. Biotehniška fakulteta. Ljubljana. 2006 publikacija diaci jurij Nature-based forestry in Central Europe alternatives industrial forestry and strict preservation Studia forestalia Slovenica 2006 nature based forest management close to nature close-to-nature alternative biotehniška fakulteta
Virgin forests and forest reserves in Central and East European countries : history, present status and future development. Diaci J. (ur.). Biotehniška fakulteta. Ljubljana. 1999 publikacija virgin forests pragozd pragozdovi forest reserve central europe east european diaci jurij 1999 biotehniška fakulteta biotechnical faculty gozdni rezervat slovenia slovenija gozdarstvo gozd
Izleti z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom. Šumrada T. (ur.). DOPPS. Ljubljana. 2010. publikacija 2010 šumrada tanja dopps ptice kolo izleti javno prevozno sredstvo javnimi prevoznimi sredstvi kolesom društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
predstavitev_Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI). DOPPS. 2010 predstavitev monitoring indeks ptic ptice kmetijske krajine dopps 2010 določitev slovenskega indeksa kmetijska krajina fbi
predstavitev_Communicators in the department of Nature conservation. Peter Skoberne. MOP. 2007 peter skoberne communication communicators nature conservation presentation predstavitev 2007 varstvo naravne dediščine
NATURA 2000 v Sloveniji : ljudje z naravo — narava za ljudi. Nose Marolt M. idr. Zavod RS za varstvo narave. Ljubljana. 2015 nose marolt zrsvn zavod za varstvo narave natura 2000 pun life ljudje narava publikacija upravljanje spremljanje stanja habitatni tipi habitat območja projekt
Final Report on the Implementation of the Communication Strategy. Hlad B. ARSO.2004 SI Natura 2000 Upravljanje natura 2000 branka hlad communication strategy final report 2004 komunikacija komunikacijska strategija project summary report poročilo
Financiranje Nature 2000 - priročnik z navodili. Torkler P. (ur.). WWF. 2007 Financiranje Nature 2000 natura 2000 priročnik navodila torkler 2007 publikacija evropska komisija Povezovanje upravljanja in financiranja Nature 2000 WWF
Udeležba pri načrtovanju ohranjanja in trajnostnega razvoja v Natura 2000 območjih v okviru krajinske zasnove in podpor razvoju podeželja. Golob A. Gozdarski inštitut Slovenije. 2006 Udeležba pri načrtovanju ohranjanja in trajnostnega razvoja v Natura 2000 območjih v okviru krajinske zasnove in podpor razvoju podeželja Aleksander Golob Gozdarski inštitut Slovenije, 2006 predstavitev trajnostni razvoj alpnatour
predstavitev_Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Predstavitev rezultatov projekta. Dešnik S. 2003Živeti z Naturo 2000 na GoričkemGoričko , Goričko 2003 stanka dešnik rezultati projekta goričko živeti z naturo projekt predstavitev varstvo narave biotska raznovrstnost trajnostni razvoj
Natura 2000 - del vseevropskega ekološkega omrežja. Skoberne P. V: Gozdarska politika zavarovanih območij, zbornik ob posvetovanju. Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje za gozdarstvo. Ljubljana. 2003 NATURA 2000 del vseevropskega ekološkega omrežja Peter Skoberne 2003 varstvo narave varstvo rastlinskih in živalskih vrst varstvo habitatnih tipov ekološko omrežje Slovenija
zloženka_Pomembni habitati vrst Nature 2000 v gozdovih. Perušek M. Kočevje. 2005SI Natura 2000 Upravljanje mirko perušek habitati vrst v gozdovih natura 2000 gozd zloženka 2005
plakat_Habitati vrst Nature 2000 v gozdni krajini. Perušek M. Kočevje. 2005SI Natura 2000 UpravljanjeKočevsko , Kočevsko habitati vrst nature 2000 gozdna krajina gozd perušek mirko kočevje 2005 plakat gozdne vrste
New insights into the anatomy of an endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb. Šajna N., Šuštar-Vozlič J., Kaligarič M. Acta Botanica Croatica 73 (2). 2014.praprotnice in semenke , rastlinske vrste 2014 NINA ŠAJNA JELKA ŠUŠTAR-VOZLIČ MITJA KALIGARIČ Hladnikia pastinacifolia endemit članek mericarp anatomy petiole pollen root chronology Slovenian endemic stomata anatomija
predstavitev_Ukrepi skupne kmetijske politike na območjih Natura 2000. Hrustel Majcen M. MKGP. 2007 2007 predstavitev skupna kmetijska politika ukrepi natura 2000 majcen hrustel
predstavitev_Komuniciranje Nature 2000 na pilotnem območju Dobrava – Jovsi. Hudoklin A. Zavod RS za varstvo narave. 2007Dobrava - Jovsi , Dobrava - JovsiDobrava 2007 andrej hudoklin komuniciranje dobrava jovsi natura 2000 zrsvn life upravljalski modeli in informacijski sistem
dopis_Natura 2000 – evropsko ekološko omrežje za trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva. But F. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2004 franc but kmetijstvo gozdarstvo prehrana trajnostni razvoj dopis ekološko omrežje natura 2000 lovstvo ribištvo
predstavitev_LIFE+, finančni inštrument za Naturo 2000. Lebez Lozej J. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 2007 lebez lozej julijana life life+ Finančni instrument za okolje predstavitev finance Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji uredba sistem
predstavitev_Notranjski regijski park. Kebe L. 2007 Snežnik - Pivka , Notranjski trikotnikKrimsko hribovje - MenišijaKozje stene pri SlivniciKočevskoKočevskoJavorniki - Snežnik leon kebe 2007 predstavitev notranjski regijski park upravljanje snežnik pivka trikotnik cerkniško jezero javorniki kočevsko kozje stene krimsko hribovje menišija
Končno poročilo o pripravi in izvajanju komunikacije za območja Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu. Pevec T. Kmetijsko gozdarski zavod Celje. 2007 tatjana pevec 2007 poročilo Kmetijsko gozdarski zavod kgz kmetijstvo natura
predstavitev_Celovita presoja vplivov na okolje in Natura 2000. Klinar M. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 mateja klinar mop 2007 okolje in prostor Celovita presoja vplivov na okolje Natura 2000 zakonodaja
Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot. Dakskobler I., Strgar P. Turizem Bohinj. Stara Fužina. 2017.Julijske Alpe , Julijcipraprotnice in semenke , mahovirastlinske vrste publikacija 2017 dakskobler igor strgar polona botanična pot črna prst flora botanical trail bohinj rastlinstvo rastline plants
predstavitev_Izvajanje Nature 2000 - izkušnje. Kocjan M. Zavod RS za varstvo narave. 2007Živeti z Naturo 2000 na Goričkem , Krajinski park ToplaKaravanke Natura 2000 mateja kocjan 2007 izkušnje izvajanje natura 2000 predstavitev zrsvn varstvo narave komunikacija projekti komuniciranje
Krepitev implementacije Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000: Končno poročilo. Pristop. 2007 2007 poročilo podpora komunikacija pristop komunikacijska komunikacijski mop natura 2000
Končno poročilo o izvajanju komunikacijske strategije. Hlad B. ARSO. Ljubljana. 2004SI Natura 2000 Upravljanje arso 2004 branka hlad končno poročilo natura 2000 SI komunikacijska strategija mop
predstavitev_AlpNaTour - vključevanje rekreacije in turizma v proces načrtovanja in upravljanja območij Natura 2000 v podporo trajnostnem razvoju alpskega prostora. Kovač M. Gozdarski inštitut Slovenije. 2006 gozdarski inštitut kovač marko 2006 alpe alpski prostor trajnost turizem rekreacija vključevanje alpnatour alpine space upravljanje management tourism recreation
predstavitev_Izkušnje strokovnih služb KGZS pri izvajanju Nature 2000. Kramar Z. Kmetijsko gozdarski zavod. 2007 2007 zdenka kramar kgzs kmetijstvo izvajanje izvajanju organizacija nature 2000
Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varsta narave. Skoberne P. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004 2004 skoberne peter varstvo narave mop priročnik mednarodne organizacije predpisi varstva evropska unija svet eu
predstavitev_Projekt varstva kosca v Sloveniji. Medved A. DOPPS. 2007 LIFE Kosecptice 2007 dopps andrej medved kosec predstavitev varstva kosca sloveniji slovenija varstvo ptice ptiči
predstavitev_Območja Natura 2000 v severovzhodni Sloveniji. Kaligarič S., Vernik M.. Zavod RS za varstvo narave. 2004 kaligarič vernik 2004 sv slovenija severovzhod natura 2000 območja predstavitev zrsvn habitati vrste habitatni tipi
Poročilo o rezultatih projekta - Operativni program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. Ogorelec B. idr. MOP. 2015 SI Natura 2000 Upravljanje ogorelec breda andrej bibič 2015 SI upravljanje management natura 2000 layman report poročilo o rezultatih dela upravljanja območij cilj projekt pun
Multifunctional forest management in Natura 2000 sites - Contributions from the International Workshop held at Kočevje/Mašun, Slovenija in October 06. Golob A. (ur.). Gozdarski inštritut Slovenije. 2007 Snežnik - Pivka , KočevskoKočevskoJavorniki - Snežnik golob aleksander zgs gis gozd gozdarstvo zbornik upravljanje nature 2000 natura zavod za gozdove gozdarski inštitut alpine space know for alp multifunctional večnamensko forest management delavnica workshop kočevje mašun skoberne perušek hartman pragozd virgin
predstavitev_Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? Natura 2000 v Sloveniji. Pristop. 2007 2007 pristop polak špela mateja vohar odnosi z javnostmi natura 2000 medijska potrošnja komunikacijska podpora
Nanoščica, kjer pomagamo peti koscu. Gorkič M. Ministrstvo za okolje in prostor. 2003Nanoščica , Nanoščicaptice 2003 mirjam gorkič kosec mop okolje nanoščica biser narave natura zloženka ogorelec breda
Natura 2000. Nose Marolt M. (ur.). Zavod RS za varstvo narave. 2005 2005 nose marolt natura 2000 zrsvn varstvo narave direktiva habitati ptice tipi habitatni kaj je proces slovenija brošura
Natura 2000 in dvoživke. Cipot M. Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev. 2003 dvoživke zloženka cipot maja 2003 natura 2000 in dvoživke plazilcev društvo ckff cilji sac urh pupek žaba ribica človeška
Ajdovska jama, kjer imajo netopirji mlade. Presetnik P. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004 Ajdovska jamanetopirji 2004 presetnik primož ckff mop okolje netopir netopirji mlade ajdovska jama natura 2000 biser slovenske narave ogorelec breda
Banjšice - travniški dom številnih ptic. Fučka D., Lukežič T., Kodele Krašnja I. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Banjšice - travišča , Banjšiceptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda kodele krašnja fučka lukežič banjšice ptice podhujka škrjanec
Ljubljansko barje - skrito bogastvo na našem pragu. Gabrovšek K., Jogan Polak L, Ogorelec B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Ljubljansko barje , Ljubljansko barjeptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda 2003 ljubljansko barje bogastvo škurh kosec ptice
Skriti biseri narave. Bedjanič M., Kaligarič S., Senegačnik A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Bistriški jarekrastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda senegačnik bedjanič kaligarič skriti biseri narave rastline rastlina flora redke bistriški jarek
Čarobni močvirni svet Bloščice. Jogan Polak L., Ogorelec B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Bloščicametulji , kačji pastirjirastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda lara jogan polak 2003 bloščica močvirni svet barje barja močvir čarobni
Boč, kjer cveti velikonočnica. Demšar M., Ogorelec B., Skoberne P., Trpin D., Strniša A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Boč - Haloze - Donačka gorarastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda 2003 skoberne peter strniša trpin demšar boč velikonočnica
Dobličica, zakladnica živalskega sveta Bele krajine. Hudoklin A., Kogelnik M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Dobličicaostali sesalci , netopirjiplazilcidvoživkeraki biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo ckff natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda hudoklin andrej kogelnik dobličica zakladnice bele krajine bela krajina črni močeril
Dolina Reke - pomagajmo peti koscu ob Veliki vodi. Lukežič T., Kodele Krašna I., Fučka D., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Dolina Rekeptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija fučka krašna kodele lukežič dolina reke kosec čebelar velika voda
Drava - zelena oaza. Kaligarič S. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Drava , Drava biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija drava zelena oaza 2003
Dravinja, reka bleščečega vodomca. Kaligarič S., Senegačnik A., Jež M., Vernik M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Dravinjska dolina , Dravinja s pritokiptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija jež vernik senegačnik kaligarič dravinja reka vodomca vodomec dravinjo
predstavitev_Ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranitve EU habitatnih tipov in vrst v gozdovih območij Natura 2000 na Koroškem. Golob A. ARSO. 2004 2004 golob koroška koroškem gozd gozdovih območij natura 2000 ugodno stanje predstavitev ukrepi habitatni tipi
Goričko - kjer si narava in človek podajata roko. Dešnik S., Urbanek J. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Goričko , Goričkoostali sesalci biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija dešnik urbanek goričko narava in človek vidra
predstavitev_Natura 2000 - priložnost koroškega podeželja!? Gradišnik B. Zavod za gozdove Slovenije. 2004 koroško podeželje 2004 natura 2000 gradišnik branko zavod za gozdove gozd predstavitev
Haloze - čudoviti mozaik gozdov in travnikov. Kaligarič S., Senegačnik A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Haloze - vinorodne , Boč - Haloze - Donačka gorarastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija haloze čudoviti mozaik narave gozdov travnikov gozd travnik orhideja orhideje kaligarič senegačnik
Jelovica - pisani mozaik gozda in barja. Ogorelec B., Šubic T. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Ledina na Jelovici , JelovicaBlato na Jeloviciptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija 2003 šubic jelovica divji petelin mozaik gozda in barja barje gozd
Dobrava in Jovsi, kje šumijo mogočni hrasti in pojejo škorci. Hudoklin A., Ogorelec B.,Hrvoje Oršanič T. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Dobrava - Jovsi , Dobrava - JovsiDobravaptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija 2003 hrvoje oršanič hudoklin zrsvn jovsi dobrava kosci kosec hrast hrasti šumijo srednji detel
predstavitev_Natura 2000 v Sloveniji - priložnost za razvoj podeželja? Kolar Planinšič V. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004 kolar planinšič 2004 slovenija natura 2000 sloveniji priložnost razvoj podeželja podeželje predstavitev
Reka Kolpa - belokranjska lepotica. Ivanovič M., Kogelnik M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Kolpaostali sesalci , ribeptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija kogelnik ivanovič reka kolpa belokranjska krasotica bela krajina sulec vidra vodomec škržek
Kozjanski park - sožitje narave in človeka. Goršak B., Vernik M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003 Kozjanskorastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija goršak vernik kozjanski park sožitje človeka in narave mačje uho
Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, oaza narave v dolini reke Krke. Hudoklin A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Krka s pritoki , Krakovski gozd - Šentjernejsko poljeKrakovski gozdptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija hudoklin krke krka krakovski gozd šentjernejsko polje oaza narave srakoper detel postovka južna srednji klinkač mali črnočeli
Kras - več kot le kamen in burja. Lukežič T., Kodele Krašnja I., Fučka D., Vidmar B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Kras , Krasptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija kras kamen burja fučka lukežič kodele krašna vidmar kačar grmišča skalne stene
Kamniško - Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke - gorsko kraljestvo ptic. Demšar M., Vernik M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003 Karavanke , KaravankeKamniško - Savinjske Alpeptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija 2003 kamniško savinjske alpe vzhodne karavanke kraljestvo ptic demšar vernik skovik ruševec
Lahinja. Golobič Prosenjak A., Ivanovič M., Ogorelec B., Škedelj Petrič A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Lahinjaplazilci biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija Golobič Prosenjak Ivanovič Škedelj Petrič 2003 lahinja sklednica
predstavitev_NATURA 2000: Načrtovanje in financiranje. Mohorič M. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2004 natura 2000 mohorič kmetijstvo 2004 Načrtovanje in financiranje predstavitev
Mura - tam, kjer bi lahko lebdela duša. Kaligarič S., Senegačnik A., Urbanek J. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Mura , Muraptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija 2003 senegačnik urbanek kaligarič mura duša štorklja
Notranjski trikotnik, med kraškimi polji in godzovi. Grošelj A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Notranjski trikotnikptice , rastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija notranjski trikotnik grošelj alja kosec morska čebulica vlažni travnik
Notranjski trikotnik - raznolikost podzemnega sveta. Grošelj A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Notranjski trikotnikdvoživke , nevretenčarji biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija grošelj alja notranjski trikotnik podzemlje podzemni svet drobnovratnik človeška ribica
Orhideje pri Strojanovem bregu. Gabrovšek K. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003rastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija gabrovšek loeselijeva grezovka strojanov breg orhideja orhideje
Pohorje - skrivnostno pogorje divjega petelina. Vernik M., Gulič J., Jež M., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Pohorje , Pohorjeptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija gulič jež vernik Pohorje skrivnostno pogorje divjega petelina divji petelin
Ostenja Posavska hribovja in Kum - nemi opazovalci mogočnih ujed. Demšar M., Stojan Dolar M. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Posavsko hribovje , Kumptice , hrošči biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija stojan dolar demšar sokol selec alpski kozliček kum ostenja posavsko hribovje posavskega hribovja
Rački ribniki - med vodnimi odsevi dreves. Jež M., Senegačnik A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Rački ribniki - Požeg biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija senegačnik jež rački ribniki odsevi dreves
Rumeni sleč - zlati zaklad gozda. Košar T., Božič J. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Gabrje - Brusnice , Boštanjrastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija rumeni sleč zaklad gozda božič košar gozd
Škocjanske jame, razkošje kraških zakladov. Debevec Gerjevič V., Zorman T., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003 Kras , Kras biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija zorman debevec gerjevič 2003 Škocjanske jame razkošje kraških zakladov kras podzemni svet podzemlje
Doli Slovenskih goric - kjer še slišiš peti zlatovranko. Senegačnik A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004 Osrednje Slovenske gorice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija senegačnik zlatovranka Doli Slovenskih goric slovenske gorice
Snežnik, Javorniki, Pivka - mogočni gozdovi in pestri travniki. Fučka D., Grošelj A., Kodele Krašna I., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Snežnik - Pivka , Javorniki - Snežnikptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija Fučka Grošelj Kodele Krašna snežnik javorniki pivka mogočni gozdovi gozd pestri travniki travnik slegur kozača
Kanal Sv. Jerneja, kjer se med metličjem zibljejo barke. Trampuš T., Vidmar B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Sečoveljske soline in estuarij Dragonje , Sečoveljske solineKanal Sv. Jerneja biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija vidmar trampuš kanal sv jerneja metličje soline sečoveljske
Travniki Stola in Planje - gorski dom kosca. Fučka D., Gorkič M., Lukežič T. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Breginjski stol , Breginjski Stolptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija 2003 lukežič gorkič fučka kosec kotorna stol planje travniki planja breginjski
Strunjanske soline - zelo slana tla za zelo redke rastline. Turk R. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Strunjanske soline s Stjužorastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija turk robert strunjanske soline slana tla redke rastline
Sv. Nikolaj, sredozemski slani travnik. Vidmar B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004 Ankaran - Sv. Nikolajrastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija vidmar barbara sv nikolaj sredozemski slani travnik obmorski lan
Triglavski narodni park - varujmo vodo - vir življenja. Markun T., Ogorelec B. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Julijske Alpe , Julijciribe biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija markun tnp Triglavski narodni park varujmo vodo vir življenja triglav soška postrv alpe gore
Južni obronki Trnovskega gozda in Nanosa - dom veličastnih ujed. Fučka D., Gorkič M., Lukežič T. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003 Trnovski gozd - Nanos , Trnovski gozdptice biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija gorkič lukežič fučka Južni obronki Trnovskega gozda in Nanosa ujede ujed dom sokol selec velika uharica
predstavitev_Natura 2000: Habitatni tipi in vrste Koroške. Vernik M., Gulič J. Zavod RS za varstvo narave. 2004 zrsvn 2004 vernik gulič koroške koroška natura 2000 Habitatni tipi in vrste
Zaloška kotlina - dom redkih živali. Hudoklin A. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Temenicaostali sesalci , plazilci biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija Zaloška kotlina dom redke živali redkih živali hudoklin andrej vidra močvirska sklednica
Zelenci - ogledalo pod Poncami. Šubic T. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2004Zelenciptice Zelenci ogledalo pod Poncami ponce šubic biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija repaljščica
Žusterna - podmorski travnik pozejdonke. Ogorelec B., Turk R. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003Žusterna - rastišče pozejdonkerastlinske vrste biser slovenske narave 2004 okolje ministrstvo natura 2000 vnukom v dar ogorelec breda publikacija turk robert žusterna podmorski travnik pozejdonka pozejdonke
Natura 2000 Site Management Programme 2007-2013. Bibič A. Ministry of the Environment and Spatial Planning. 2007 Natura 2000 Site Management Programme 2007 2013 bibič andrej ministry operational pun načrt program upravljanje upravljanje ministrstvo mop
Operativni program - program upravljanja območij Natura 2000. Bibič A. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 Natura 2000 Site Management Programme 2007 2013 bibič andrej ministry operational pun načrt program upravljanje upravljanje ministrstvo mop operativni program upravljanja območij
Natura 2000 Site Management Programme 2007-2013, Andrej Bibič , Ministry of the Environment and Spatial Planning, reprint, 2008
Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS) - nacionalno poročilo o izvajanju 2006-2010 / The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats EUROBATS - National implementation report for Slovenia 2006 - 2010. Presetnik P. (ur.). 2010netopirji Sporazum o varstvu netopirjev Evropi EUROBATS nacionalno poročilo o izvajanju 2006 2010 The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats National implementation report Slovenia Presetnik Slovenija netopir bat netopirji
Netopiji, sosedje v stiski. Društvo za preučevanje in varstvo netopirjev. 2005netopirji zloženka presetnik 2005 netopirji netopir sosed varstvo žibrat koselj uhati podkovnjak
Izbrani projekti LIFE – Narava v Sloveniji od 2000 do 2003 - povzetki projektov. 2003 Ohranitev vrst in habitatov v KP Sečoveljske soline , Ohranitev velikih zveri v Sloveniji Izbrani projekti LIFE Narava Sloveniji 20002003 povzetki projektov
How Slovenia achieved high recognition of Natura 2000. Ogorelec B. EU Nature Directors Meeting, 4-6 February 2008, Bled and Brdo, Slovenia. Slovenia achieved high recognition of Natura 2000 ogorelec breda how bled brdo designation
predstavitev_How we won the bronze medal: Communication support to Natura 2000 in Slovenia. Ogorelec B. EU Nature Directors Meeting, Bled, Brdo. 2008 How won bronze medal Communication support Natura 2000 Slovenia Ogorelec Breda predstavitev bled brdo
predstavitev_Zakup starih hrastov. Hrvoje Oršanič T. Zavod za gozdove Slovenije. 2007 Zakup starih hrastov Hrvoje Oršanič predstavitev 2007 gozdove slovenije zavod gozd hrast
Floristic and functional diversity of meadows from two neighboring biogeographical regions. Pipenbaher N., Mason N.W.H., Škornik S. ANNALES Ser. hist. nat. 24, 1. 2014 FLORISTIC FUNCTIONAL DIVERSITY MEADOWS NEIGHBORING BIOGEOGRAPHIC REGIONS pipenbaher 2014 mason škornik
predstavitev_Poročevalske obveznosti Slovenije na področju varstva narave. Skoberne P. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 skoberne 2007 poročevalske obveznosti varstvo narave predstavitev
Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst ob vodotoku Mala Krka. Zaključno poročilo. Gregorc T., Zavratnik S. Lutra. Ljubljana. 2017. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst mala krka lutra 2017 poročilo gregorc zavratnik zlata rozga invazivke invazivna vrsta
predstavitev_Evropsko pomembne ribe v povodju Mure. Povž M. 2005 pomembne ribe meta povž 2005 predstavitev vode mura mure povodje povodju riba
Udeležba pri načrtovanju ohranjanja in trajnostnega razvoja v območjih Natura 2000 – območje Lovrenških jezer. Polanšek B. Gozdarski inštitut Slovenije. 2006 lovrenška jezera gis 2006 gozdarski inštitut udeležba polanšek lovrenških ohranjanje trajnostni razvoj alpnatour alpine space turizem rekreacija
predstavitev_Izzivi pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin. Kus Veenvliet J. Zavod Symbiosis. 2021 Izzivi odstranjevanj invazivnih tujerodnih rastlin invazivke invazivna rastlina 2021 predstavitev symbiosis kus veenvliet
Turizem in rekreacija v območjih Natura 2000 – analiza rezultatov delavnice v Črni na Koroškem. Polanšek B. Gozdarski inštitut Slovenije. 2005 Turizem rekreacija Natura 2000 analiza delavnice Črna na Koroškem Polanšek Gozdarski inštitut Slovenije 2005
Netopirji v stavbah kulturne dediščine. Življenje okoli nas. Presetnik P., Zamolo A. Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 2021.netopirji presetnik zamolo 2021 ckff center za kartografijo netopirji v stavbah kulturna dediščina ekologija varstvo razširjenost publikacija brošura
Končno poročilo o izvajanju komunikacijske strategije - Priloga 10: Priporočila za upravljanje in komuniciranje Natura 2000. Kline M., Hlad B. Ljubljana. 2004 2004 kline hlad natura 2000 upravljanje komuniciranje poročilo komunikacijske komunikacijska strategija priloga priporočila
Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom. Golob A., Skudnik M. Gozdarski inštitut Slovenije. 2007 Priročnik Natura 2000 gozd Golob Skudnik Gozdarski inštitut Slovenije 2007 vrsta vrste publikacija povezane
Natura 2000 na Radenskem polju. Inštitut za fizikalno biologijo. 2005Radensko polje - Viršnica natura 2000 radensko polje 2005 zloženka vrste habitatni tipi jogan polak inštitut
Osnutek načrta za ohranjanje trajnostnega razvoja v območjih Natura 2000 - območje Lovrenških jezer z okolico. Polanšek B., Golob S. Gozdarski inštitut Slovenije. 2006Pohorje , Pohorje Osnutek načrta ohranjanje trajnostnega razvoja Natura 2000 Lovrenških jezer Polanšek golob gozdarski inštitut poročilo načrt 2006 trajnostni turizem rekreacija alpnatour alpine space gis delavnica
predstavitev_NATURA 2000 – kje smo zdaj? Skoberne P. Ministrstvo za okolje in prostor. 2006 predstavitev natura 2000 skoberne 2005 direktiva
predstavitev_Poročanje po Direktivi o habitatih - zaključna predstavitev. Škvarč A. 2007 predstavitev 2007 škvarč direktiva o habitatih poročanje
predstavitev_Praktične izkušnje pri izvajanju presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja. Kotarac M. Center za kartografijo favne in flore. 2007 predstavitev kotarac ckff center 2007 varovana območja izkušnje vpliv na okolje
predstavitev_Sredstva strukturnih skladov za občine in območja Natura 2000. Groznik Zeiler K. 2007 Groznik Zeiler 2007 predstavitev Sredstva strukturnih skladov za občine in območja Natura 2000
predstavitev_Instrumenti doseganja ciljev območij Natura 2000. Kastelic. natura 2000 kastelic predstavitev doseganje ciljev
predstavitev_Vloga CPVO pri doseganju ciljev na varovanih območjih. Leskovar Štamcar I. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 predstavitev Vloga CPVO 2007 štamcar leskovar natura 2000 varovana območja doseganje ciljev
predstavitev_Finančni sklad LIFE+. Lebez Lozej J. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 2007 lebez lozej predstavitev life life+ finančni sklad namen
predstavitev_Natura 2000 – kje smo zdaj? Operativni program 2007-2013. Skoberne P., Bibič A. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 skoberne bibič 2007 operativni program predstavitev natura 2000 2013 kje smo
predstavitev_Vloga zavarovanih območij pri upravljanju območij Natura 2000. Vičar A. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 natura 2000 2007 vičar predstavitev zavarovana območja upravljanje
predstavitev_Vloga naravovarstvenih smernic, mnenj in soglasij za območja Natura 2000 pri postopkih sprejemanja občinskih prostorskih dokumentov. Klemenčič T., Rogelj M. Zavod RS za varstvo narave. 2007 klemenčič rogelj 2007 zrsvn predstavitev naravovarstveno soglasje smernic vloga
predstavitev_Dosedanji rezultati štetja in anketiranja obiskovalcev. Polanšek B. Gozdarski inštitut Slovenije. 2005 2005 gis polanšek predstavitev anketiranje obiskovalcev gozdarski inštitut štetje rezultat
Strokovne podlage za načrtovanje in ohranjanje trajnostnega razvoja v območjih Natura 2000. Polanšek B., Golob A. Gozdarski inštitut Slovenije. 2006 2006 golob polanšek gozdarski inštitut alpine space alpnatour podlage ohranjanje trajnostni razvoj poročilo turizem načrtovanje delavnica
Program upravljanja Nature 2000 na območjih odvisnih od vode. Naglič M., Kaligarič S., Lorger Š., Suhadolnik P., Mohorko T. V: 25. Mišičev vodarski dan. 2014 Program upravljanja Nature 2000 na območjih odvisnih od vode naglič kaligarič lorger suhadolnik mohorko natura 2014 upravljanje voda poročilo
predstavitev_Natura 2000 v Sloveniji in Evropski uniji. Tavzes R. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 predstavitev natura 2000 eu evropska unija slovenija tavzes 2007
Natura 2000 - omrežje izbranih varstvenih območij. Toman M.J. V: Proteus 76/1. 2013. 6-14 toman 2013 proteus natura 2000 omrežje varstvo varstvena območja članek
Natura 2000 - Financiranje projektov Nature 2000. Društvo mladih geografov Slovenije. 2009 2009 zloženka financiranje projektov natura 2000
predstavitev_Turizem v naravovarstvenih območjih. Ferreira A. Gozdarski inštitut Slovenije. 2005 ferreira gis gozdarski inštitut 2005 predstavitev turizem naravovarstvena območja
Ujemite naravo! Končno poročilo. Govedič, M., Miličić I., Lešnik A. Ljubljana. 2017 poročilo govedič lešnik 2017 miličič miličić vode ribištvo ribiška zveza ckff center za kartografijo
predstavitev_Ukrepi za ohranitev Natura 2000 območij v zvezi s turizmom in rekreacijo. Golob A. Gozdarski inštitut Slovenije. 2005 gozdarski inštitut gis 2005 golob turizem rekreacija natura 2000 predstavitev ukrepi ohranitev
Natura 2000 v Sloveniji. Kolar Planinšič V. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 2003 Natura 2000 v Sloveniji Kolar Planinšič 2003 predstavitev
Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja. Vrezec A. idr. v: Acta entomologica slovenica, vol. 19, št. 2. 2011 hrošči Acta entomologica slovenica 2011 vrezec pregled statusa raziskanost hroščev hrošči coleoptera varstvo pirnat kapla polak vernik brelih drovenik
Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja, A. Vrezec et al., v: Acta Entomologica Slovenica, vol. 19, št.
predstavitev_Vsebine programa upravljanja območij Natura 2000. Bibič A., Kuus Veenvliet J. 2006 bibič kuus veenvliet natura 2000 upravljanje 2006 predstavitev program
predstavitev_Communicating Natura 2000 - Communication as Policy Instrument. Hlad B. 2005 Communicating Natura 2000 Communication Policy hlad 2005 predstavitev komunikacija
Natura 2000. Polak Š., Ogorelec B. V: Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II. Ljubljana. 2014 2014 polak natura 2000 odnosi z javnostmi teorija praksa ogorelec publikacija
predstavitev_Upoštevanje območij Natura 2000. Groznik Zeiler K. 2007 groznik zeiler 2007 predstavitev upoštevanje natura 2000
Natura 2000 v Kamniško-Savinjskih Alpah. Šetina T. Cipra Slovenija. 2004 2004 ksa kamniško savinjske alpe šetina zloženka cipra natura 2000
Vrnitev »plavih vran« na Goričko. Domanjko G., Gjergjek R. Svet Ptic 3/2014, stran 39-40. 2014 svet ptic 2014 zlatovrank domanjko gjergjek vrnitev članek
Komunikacijska podpora Naturi 2000 v Sloveniji 2006-2007 - brošura. Polak Š., Ogorelec B. Ministrstvo za okolje in prostor. 2007 2007 ogorelec polak brošura komunikacijska podpora natura 2000 2006
predstavitev_Sistem varstva narave in novela zakona o ohranjanju narave. Vidic J. Ministrstvo za okolje in prostor. 2014 2014 vidic zon ohranjanje narave sistem varstva narave predstavitev
predstavitev_Sistem varstva narave in novela zakona o ohranjanju narave. Kremesec Jevšenak J. Ministrstvo za okolje in prostor. 2014 Kremesec Jevšenak 2014 zon ohranjanje narave sistem varstva narave predstavitev
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava