Skip to main content

Slovar pojmov

Zbrali smo najpogosteje uporabljene pojme, ki so povezani z Naturo 2000. S klikom na črko, se bodo prikazali vsi pojmi, ki se začnejo na to črko.

Število najdenih rezultatov: 15

 • Ekološko pomembno območje
 • Habitat
 • Habitatni tip
 • Naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti
 • Območje, pomembno za Skupnost
 • Posebno območje varstva
 • Posebno ohranitveno območje
 • Posebno varstveno območje
 • Postopek ugotavljanja zakonitosti - predsodni postopek
 • Potencialno območje, pomembno za Skupnost
 • Prednostna vrsta
 • Prednostni habitatni tip
 • Stanje ohranjenosti naravnega habitata
 • Stanje ohranjenosti vrste
 • Vrste v interesu Skupnosti
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava