Skip to main content

Strateško komuniciranje

Avtorici: Špela Polak Bizjak in Vesna Stanić (Zavod Štirna)
Avtorica prispevka Učinkovito javno nastopanje: Martina Merslavič (Sistem2)

Urednica: Vesna Stanić (Zavod Štirna)

Strateško komuniciranje je eden od šestih tematskih stebrov LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. V letu 2020 smo organizirali tri treninge osnovnega in nadaljevalnega komuniciranja ter moderiranja in facilitiranja, ki se ga je udeležilo več kot 200 sodelavcev Nature 2000.

Program treningov smo v Zavodu Štirna oblikovali na podlagi potreb, ki so jih sodelavci izrazili v anketi. Na 15 delavnicah so udeleženci izrazili tudi dodatne potrebe po novih znanjih in krepitvi praktičnih izkušenj. V spletnem priročniku smo vključili številne teme, s katerimi se srečujemo komunikatorji s poudarkom na varstvu narave. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava