Skip to main content

Gozdarji za Naturo 2000

Več kot dve tretjini območij Nature 2000 v Sloveniji je v gozdovih. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v sodelovanju z lastniki gozdov skrbi za njihovo upravljanje, ki pa se ne razlikuje bistveno od siceršnjega upravljanja z gozdovi v Sloveniji. ZGS se pri tem povezuje in sodeluje z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Upravljanje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Izzivi pri ohranjanju gozdov in pestrosti vrst v njih so danes povezani tudi s podnebnimi spremembami, škodljivci in z boleznimi.

V videu Gozdarji za Naturo 2000 upravljanje z gozdom v Sloveniji v praksi predstavijo mag. Matjaž Guček in Jože Prah z Zavoda za gozdove Slovenije, dr. Aleš Kadunc iz družbe Slovenski državni gozdovi, Denis Žitnik z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter lastnica gozda Marija Jakopin. 

 

Video Gozdarji za Naturo 2000 je del istoimenske izobraževalne serije, ki jo je pripravil Zavod Štirna v sodelovanju z ZGS, drugimi strokovnjaki za upravljanje z gozdom in lastniki gozdov v projektu LIFE-IP NATURA.SI. Serija obsega devet videov in priročnik. Vključene vsebine so gozdarjem in lastnikom gozdov v pomoč pri učinkovitejšem upravljanju gozdnega prostora za varstvo narave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava