Skip to main content

Okoljski dnevi

Kviz o okoljskih dnevih 2021

Izpolnite naš kviz in preverite svoje znanje.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    V maju in juniju obeležujemo številne svetovne, mednarodne, evropske in slovenske okoljske dneve in tedne. Katerega od navedenih NE obeležujemo v maju in juniju?

A.    Evropski dan Nature 2000
B.    Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
C.    Svetovni dan voda

2.    Koliko zavarovanih območij v Evropi praznuje Evropski dan parkov?

A.    Več kot 100 zavarovanih območij
B.    Manj kot 100 zavarovanih območij
C.    Več kot 100 tisoč zavarovanih območij

3.    Mednarodni dan biotske raznovrstnosti je letos potekal pod geslom:

A.    Smo del rešitve #ZaŽivali
B.    Smo del rešitve #ZaNaravo
C.    Smo del rešitve #ZaGozdove

4.    Evropski dan Nature 2000 obeležujemo na dan, ki je hkrati tudi rojstni dan programa LIFE in datum sprejetja Direktive EU o habitatih. Kdaj obeležujemo Evropski dan Nature 2000?

A.    1. maja
B.    9. maja
C.    21. maja

5.    Letošnji svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, je prelomen tudi zaradi pričetka pobude Desetletje za obnovo ekosistemov. Katere ekosisteme izpostavlja? (Možnih je več odgovorov)

A.    Gozdovi
B.    Koralni grebeni
C.    Mokrišča

6.    Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU in svetu. Po podatkih ARSO Sloveniji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine, na kateri živi:

A.    več kot 1 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji
B.    več kot 50 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji
C.    manj kot 0,004 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji

7.    Koliko naravnih parkov imamo v Sloveniji?

A.    1 naravni park
B.    Več kot 1.000 naravnih parkov
C.    50 (1 nacionalni, 3 regijske in 46 krajinskih parkov)


Pravilni odgovori:
1. C, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, B, C, 6. A, 7. C.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava