Skip to main content

Natura 2000 v Sloveniji

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v Evropski uniji

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % - Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, …). V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države.

V Sloveniji živi več kot desetina vseh vrst Nature 2000 v EU

V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste) zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. Z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.

Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Nature 2000 (v 204 občinah od 212 občin)

Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.

V območjih Nature 2000 živi približno 6 % prebivalcev Slovenije, ali okrog 128.000 ljudi

Območja Nature 2000 v 70 % pokriva gozd, nekaj več kot 20 % pa kmetijske površine. Naravovarstveni ukrepi v gozdnih območjih Nature 2000 so bili v večji meri izvedeni v državnih gozdovih, medtem ko so omenjene ukrepe v zasebne gozdove uvajali sprva s pomočjo projektnih sredstev. Od leta 2017 so za ukrepe v zasebnih gozdovih namenjena sredstva v okviru Gozdnega sklada.

Infografika Natura 2000 v Sloveniji

Infografika Gozdovi Nature 2000 v Sloveniji

Infografika Rastlinske vrste Nature 2000 v Sloveniji

Infografika Živalske vrste Nature 2000 v Sloveniji

Seznam virov podatkov infografik živim z Naturo 2000: Gozdovi Nature 2000, Živalske vrste Nature 2000 v Sloveniji, Rastlinske vrste Nature 2000 v Sloveniji. 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava