Skip to main content

Pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

Na projektnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci se nahaja 27 zavarovanih območij: 21 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 4 krajinski parki. Gre za skrajni jugovzhodni del alpskega sveta, ki ima zelo pestro geološko in geomorfološko sestavo površja, ki ga predstavljajo gorske verige z vrhovi, ledeniške doline in planote, iglasti gozdovi, ruševje, apnenčasti podi, melišča, alpske trate in vegetacija skalnih razpok.

Na visoki nadmorski višini obeh območij najdemo zelo bogato floro in favno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina, ruševca in belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki in pašniki, ki so tudi pomemben element ohranjanja populacije habitatnih tipov.

Zaradi različnih dejavnikov je tako v Kamniško-Savinjskih Alpah kot tudi na območju Grintovcev stanje nekaterih življenjskih okolij neugodno. To velja predvsem za poplavne gozdove z jelšo, alpske reke in njihovo vegetacijo z vrbo ter visokogorske travnike in za raka navadnega koščaka.

Tehnični podatki:

 • Natura 2000 območji:
  • Kamniško-Savinjske Alpe, SI 3000264, določeno po Direktivi o habitatih
  • Grintovci, SI5000024, določeno po Direktivi o pticah
 • občine v Natura 2000 območjih: Solčava, Jezersko, Preddvor, Črna na Koroškem, Luče, Kamnik, Slovenj Gradec, Ljubno, Mozirje, Ravne na Koroškem, Prevalje, Šoštanj, Mežica, Rečica ob Savinji, Cerklje na Gorenjskem
 • velikost: 
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 14.568,10 ha
  • Grintovci: 31.958,35 ha
 • število vrst:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 8
  • Grintovci: 12
 • število habitatnih tipov:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 17
  • Grintovci: 0
 • upravljavski načrti na območju:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: Gozdnogospodarski načrti za enote Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra in Solčava
  • Grintovci: Gozdnogospodarski načrti za enote Bele Vode, Črna – Smrekovec, Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra, Ljubno, Luče, Mežica, Nazarje, Plešivec, Ravne in Solčava

Povezane novice

travnik na območju Nature 2000 Volčeke (Foto: Vesna Petkovska)

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) so objavili letna…

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) so pripravili sedem…

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI v sodelovanju s Planinskim društvom Kamnik na območju planin pod Kamniškim vrhom…

Govorci na otvoritvi tematskega poligona Ples divjega petelina, Nazarje

Nazarje 30. junij 2022 - V projektu LIFE-IP NATURA.SI so z namenom boljšega poznavanja in razumevanja te izjemne…

fotografija treh krav med grmovjem na Krasu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2022 pričela s serijo…

Vzpostavitev kontroliranega rastišča za rastlinsko vrsto Nature 2000 močvirski meček (Foto: Primož Glogovčan, ZRSVN)

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI so na planini pod Kamniškim vrhom drugo leto zapored vzpostavili kontrolirano…

Namizna igra Ples divjega petelina

V akciji Ples divjega petelina so sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP…

samec divjega petelina

Pred 10 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Letošnji poteka pod…

fotografija smerokaza po poti po Logarski dolini v gozdu jeseni

Sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI so organizirali izobraževanje o gozdni pedagogiki ter…

Pašnik v območju Nature 2000 (Foto: Vesna Stanić, Zavod Štirna)

Kmetijstvo je tema meseca novembra, v katerem bo že 11. leto zapored potekal dan slovenske hrane. Ob tem dnevu šole,…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava