Skip to main content

Mokrišča

Kako dobro poznate mokrišča?

Izpolni kviz in preveri svoje znanje o mokriščih.

Kviz v pdf formatu za tisk je na voljo tukaj.


1.    Mokrišča so vir:

A.    pitne vode
B.    slane vode
C.    hladne vode

2.    Mokrišča je izraz za vodne ekosisteme, kot so na primer:

A.    Luže, ki ostanejo po deževju manj kot 10 dni
B.    Jezera, barja, soline, ribniki, reke, kanali, močvirja, izviri, izlivni deli rek, vodne kraške jame, lagune, poplavne ravnice, močvirni gozdovi itd.
C.    Slana jezera, ki ležijo na nadmorski višini 1.000 metrov ali več

3.    Mokrišča zaradi vloge pri kroženju vode in kemičnih snovi oz. ohranjanju kakovosti in količine vode imenujemo tudi:

A.    Roke pokrajine
B.    Glava pokrajine
C.    Ledvica pokrajine

4.    Katero od predlaganih imen NI izraz za mokrišča?

A.    Kal
B.    Močilo
C.    Planota

5.    Kaj je ena od funkcij mokrišč?

A.    So naravni vodni zbiralniki in količinsko bogatijo podtalnico
B.    So območje, na katerem je mogoča hoja samo v ribiških škornjih
C.    So najljubši kraj za kopanje divjih živali

6.    Mokrišča so življenjski prostor:

A.    izključno vodnih sesalcev
B.    za številne vrste rib, dvoživk, nevretenčarjev
C.    rib, ki lahko plavajo v nizki vodi

7.    Regijski park Škocjanske jame je:

A.    podzemno mokrišče
B.    mokrišče na nadmorski višini nad 1.000 metri
C.    edino nadzemno mokrišče v Sloveniji

8.    Kolikšen delež vseh živalskih vrst na svetu živi in se razmnožuje v mokriščih?

A.    99 %
B.    40 %
C.    1 %

9.    V mokriščih v Sloveniji živi tudi edina avtohtona želva, imenovana:

A.    Grška želva
B.    Močvirska sklednica
C.    Rdečevratka


Pravilni odgovori:
1. A, 2. B, 3. C, 4. C, 5. A, 6. B, 7. A, 8. B, 9. B.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava