Skip to main content

Pravna obvestila

Varstvo osebnih podatkov naročnikov biltena eNatura 2000

O naročnikih biltena eNatura 2000 v Ministrstvu za naravne vire in prostor hranimo podatek o elektronskem naslovu z namenom obveščanja o novicah spletne strani Natura 2000. 

Odjava novic je mogoča kadarkoli preko povezave »odjavi se« v prejeti elektronski pošti in v tem primeru se bo vaš elektronski naslov izbrisal iz seznama prejemnikov.

V skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in določbami Splošne Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) imate pravico do umika dane privolitve glede naročila na novice, pravico do dostopa in brisanja vaših osebnih podatkov ter pravico do ugovora ali vložitve pritožbe. 

Za več informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov se obrnite na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnih straneh Natura 2000, so last Ministrstva za naravne vire in prostor in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebina spletnega mesta natura2000.si je na voljo uporabnikom v skladu z licencami Creative Commons CC-BY in CC-BY-SA. Licence Creative Commons zahtevajo, da njeni uporabniki pridobijo dovoljenje za kakršnokoli uporabo, ki jo pravo izključno pridržuje dajalcu licence in je ta licenca izrecno ne dovoljuje. Uporabniki morajo navesti dajalca licence, obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah na vseh kopijah dela ter v teh kopijah tudi povezavo do licence. Uporabniki ne smejo uporabiti tehnoloških ukrepov za omejevanje dostopa in uporabe dela.

Več informacij najdete tukaj.

Ministrstvo za naravne vire in prostor aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Omejitev odgovornosti

Ministrstvo za naravne vire in prostor se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Ministrstvo za naravne vire in prostor niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Ministrstvom za naravne vire in prostor in nad katerimi Ministrstvo nima nadzora,  ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Ministrstvo za naravne vire in prostor si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani. Dopolnitve ali odstranjevanje vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.natura2000.gov.si, lahko opravi Ministrstvo za naravne vire in prostor kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

Ministrstvo za naravne vire in prostor spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov, dobljenih preko spleta. Zbrane podatke bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Ministrstvo za naravne vire in prostor se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili njihovo natančnost in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezno tehnologijo za zavarovanje zbranih podatkov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava