Skip to main content

Sporočila za medije

Datum od
Datum do

Vlada Republike Slovenije je na seji dne, 4. oktobra 2023, s sklepom sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za…

[več]

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. "Kaj…

[več]

Kratek dokumentarni film o velikonočnici obeležuje že desetletja prizadevanj za varstvo narave na širšem območju Boča,…

[več]

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta v zadnjih treh letih…

[več]

S turnejo slovenske nagrade Natura 2000 in podelitvijo plaket šestim zmagovalcem se zaključuje leto, v katerem… [več]

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je s prijavo “Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega… [več]

Območna enota Celje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN OE Celje) je s prijavo za upravljanje… [več]

Kozjanski regijski park in njihovi travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti so osvojili prvo… [več]

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je s prijavo "Preprečevanje škod po velikih zvereh" osvojil prvo mesto v kategoriji… [več]

Drugo od šestih slovenskih nagrad Natura 2000 prejme Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) za prijavo Krepitev… [več]

Notranjski regijski park je s prijavo “Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z… [več]

Slovenska nagrada Natura 2000 se po dobrih petih mesecih od odprtja prijav približuje sklepnemu poglavju: razglasitvi…

[več]

5. septembra ob 12. uri so se zaključile prijave na prvo slovensko nagrado Natura 2000, ki jo organiziramo v LIFE…

[več]

Zadnji vikend v avgustu pri nas že 24. leto zapored obeležujemo mednarodno noč netopirjev. Posebno pomemben del…

[več]

Vsako leto četrto nedeljo v juliju obeležujemo mednarodni dan barij. Barja so pomembna tako za ohranjanje biotske…

[več]

Nazarje 30. junij 2022 - V projektu LIFE-IP NATURA.SI so z namenom boljšega poznavanja in razumevanja te izjemne…

[več]

Evropski dan Nature 2000, ki ga vsako leto obeležujemo 21. maja, letos poteka v znamenju 30-letnice programa LIFE in…

[več]

Velikonočnico, zavarovano in redko predstavnico stepskih rastlin v Sloveniji najdemo le na nekaj nahajališčih. Eno od…

[več]

Pred 10 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Letošnji poteka pod…

[več]

Velikonočnica, ki ima v Sloveniji veliko zgodovinsko in simbolno vrednost, je na spletno predavanje 70 let proučevanja…

[več]
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava