Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

V Kranju so župani vseh petih gorenjskih občin, na katerih se razteza predalpska kraška planota Jelovica, podpisali…

[več]

V četrtek, 11. aprila, so se v Informacijsko izobraževanem centru v Trenti zbrali naravovarstveni nadzorniki iz celotne…

[več]

Konec aprila Javni zavod Park Škocjanske jame s partnerji zaključuje dvoletni projekt za obnovo mokrišč in travišč…

[več]

Javni zavod Krajinski park Goričko vabi k udeležbi na 16. Fotografskem natečaju Krajinskega parka Goričko na temo…

[več]

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju ohranjanja narave je objavil javni razpis za podelitev…

[več]

V aprilu se zaključuje dvoletni projekt JeloviZA: Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst…

[več]

Marca letos je Evropska komisija Sloveniji zaradi neupoštevanja direktive o habitatih in direktive o pticah poslala…

[več]

V enem največjih LIFE projektov v Sloveniji zaposlujemo. V Sektorju za naravne vrednote in zavarovana območja, v…

[več]

Botanični vrt Univerze v Ljubljani (UL) je ob koncu leta 2023 obnovil certifikat za botanične vrtove. Od 117 vrtov na…

[več]

Prirodoslovno društvo Slovenije (PDS) ob 90-letnici izhajanja revije Proteus in svojega obstoja vabi na naravoslovni…

[več]

S koncem marca se zaključuje mednarodni projekt reševanja risov pred izumrtjem, LIFE Lynx. V dobrih šestih letih so v…

[več]

V petek, 15. marca 2024, je v Krajinskem parku Radensko polje (KPRP) potekalo dopolnilno izobraževanje za…

[več]

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) so v začetku marca 2024 gostili srečanje sodelavcev LIFE integriranega…

[več]

V obdobju zimskega mirovanja narave sodelavci Kozjanskega parka v travniških sadovnjakih izvajajo številne aktivnosti z…

[več]

Izobraževalna serija Gozdarji za Naturo 2000 nam v skupno 9 videih in enem priročniku predstavi prizadevanja…

[več]

V začetku poletja 2023 so sodelavci Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) z oddajniki opremili več…

[več]

Spomladi se začenja pet novih čezmejnih projektov za krepitev ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene…

[več]

Notranjski park je s prijavo Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo…

[več]

Septembra 2023 se je začel projekt Upravljanje močvirskih habitatov za ohranjanje vodnih ptic presihajočih jezer (LIFE…

[več]

Divji petelin je največja gozdna kura pri nas in je pokazatelj dobro ohranjenih gozdov. V rastitvenem obdobju divji…

[več]
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava