Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

Društvo Dinaricum vabi na predavanje dr. Tineta Grebenca Odmrla lesna biomasa - vroča točka življenja in biotske… [več]

Med 5. in 9. septembrom so se sodelavci Centra za kartografijo flore in favne (CKFF) v sklopu projekta LIFE-IP NATURA.SI… [več]

S turnejo slovenske nagrade Natura 2000 in podelitvijo plaket šestim zmagovalcem se zaključuje leto, v katerem… [več]

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je s prijavo “Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega… [več]

V Genovi so otvorili 5-letni projekt LIFE URcA PROEMYS za ohranjanje močvirske sklednice v Sloveniji in Italiji. Vodilni… [več]

Sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) so si s… [več]

V Ljubljani bo 22. novembra 2022 delavnica, na kateri bodo z različnih vidikov osvetlili trenutno stanje na področju… [več]

Območna enota Celje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN OE Celje) je s prijavo za upravljanje… [več]

Na podlagi novih dognanj morfološko genetskih raziskav vzorcev starodavnih ostankov alpskega kozoroga (Capra ibex),… [več]

Občina Ankaran je vzpostavila dve krožni tematski poti po Krajinskem parku Debeli rtič. Na morski poti in panoramski… [več]

Ob letošnjem Mesecu prostora je sredi oktobra 2022 Oddelek za Geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani… [več]

V okviru prostovoljnega dela so sodelavci občinske uprave občine Ankaran skupaj z naravovarstveniki na slanem travniku… [več]

Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, ki omogoča porabo… [več]

Ob praznovanju svoje 60-letnice je Mednarodna zveza geoloških znanosti (IUGS) predstavila prvih 100 geotočk, ki so… [več]

Biotehniška fakulteta v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 organizira posvet Znamčenje… [več]

Kozjanski regijski park in njihovi travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti so osvojili prvo… [več]

Med prvimi počitnicami v letošnjem šolskem letu bodo naravni parki, muzeji in druge organizacije poskrbele za pester… [več]

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Italija Slovenija  italijanski in slovenski partnerji načrtujejo… [več]

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je s prijavo "Preprečevanje škod po velikih zvereh" osvojil prvo mesto v kategoriji… [več]
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava