Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 101 / oktober 2009

SLOVENIJA

Črnograditelji v območjih Nature 2000 bodo plačali več

S spremembo predpisa so se povečali zneski za tiste, ki brez dovoljenja gradijo v območjih Nature 2000, naravnih vrednot ali ekološko pomembnih območjih. Več.

Notranjski regijski park za otroke in šole

Notranjski regijski park je pripravil nov učni material. Učenci si lahko na spletnih straneh LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero ogledajo in natisnejo urnike ter koledar z različnimi motivi iz parka. Učiteljem in učencem so na voljo tudi učna gradiva, učni listi ter navodila za reševanje učnih listov. Najmljajši tu najdejo tudi pobarvanke z motivi iz narave ter različne naloge. Več.

Program tudi za usposabljanje vodnikov po območjih Natura 2000

Krajinski park Goričko je s projektom Promoviranje narave z izobraževanjem interpretatorjev narave (projekti Leonardo da Vinci), pripravil učni program za usposabljanje vodnikov v naravi in krajini. Park želi usposabljanje izvajati na gradu Grad na Goričkem in z njim povezati predavatelje in bodoče vodnike v Slovenskih parkih in območjih Nature 2000. Projekt sta Gregor Domanjko in Stanka Dešnik predstavila tudi na 3. panevropskem srečanju v Linzu na temo Zelena Vez Evrope - priložnost za človeka in naravo. Kontaktna oseba: stanka.desnik@siol.net.

Spremljanje LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero

Notranjski regijski park sta obiskala mag. Julijana Lebez Lozej iz Ministrstva za okolje in prostor ter dr. Mitja Kaligarič, monitor projektov LIFE Narava, da bi ocenila napredek akcij v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero. Vodja projekta Tanja Vasilevska je predstavila že zaključene akcije, nato so si ogledali renaturirane meandre Goriškega Brežička in Tresenca. Več.

Za visokogorske travnike na Uršlji gori

Na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave so sredi oktobra prostovoljci preprečevali zaraščanje in s tako ohranjali visokogorske travnike. S čiščenjem so tudi pomagali izboljšati življenjski prostor ruševca in divjega petelinaVeč.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Razpis LIFE+ 09 zaključen

Do 22. oktobra so morali na sedež Evropske komisije prispeti projektni predlogi za sofinanciranje iz programa LIFE+ za leto 2009. Ministrstvo za okolje in prostor kot pooblaščeni organ za zbiranje projektnih predlogov na nacionalni ravni je letos Evropski komisiji posredovalo 11 projektov, od tega osem s področja Narava in biotska raznovrstnost, enega s področja Okoljska politika in upravljanje in dva s področja Informiranje in obveščanje.

Za Slovenijo je za leto 2009 okvirno namenjenih 5.395.358 EUR evropskih sredstev. Pogodbe z Evropsko komisijo bodo izbrani prijavitelji podpisali predvidoma v avgustu 2010.

Kontaktna oseba: Julijana.Lebez-Lozej(at)gov.si

Popravek: Komisija zaključila postopek zaradi Križne jame

Komisija je  31. avgusta 2009 zaradi domnevne kršitve evropske zakonodaje v zvezi s sistemom podzemnih jam na območju, ki je del območja Natura 2000, zaključila postopek.
(s tem zapisom nadomeščamo novičko iz prejšnje eNature)

BRANJE

Publikacija o velikih zvereh v Alpah

ALPARC in CNPA sta izdala zbornik Velike zveri v Alpah in v Karpatih: Živeti v sozvočju z velikimi zvermi (pdf, 24 strani). Tu je objavljen tudi prispevek Jurija Dobravca Upravljanje koridorja rjavega medveda v Zgornjem Posočju / Slovenija – usmeritve in ukrepi.

O živem svetu podzemlja v Državnem zboru

V Državnem zboru je v ciklusu Znanje žanje predavala dr. Maja Zagmajster: Navdihujoča raznolikost življenja v podzemlju.

Svet ptic

V oktobrski številki revije Svet ptic je uvodnik posvečen Ljubljanskemu barju in novemu krajinskemu parku. Spoznali bomo novo IBA območje Črete: tako ptice, ki jih lahko vidimo tu, kot pomen za druge vrste in habitate. Opisani so tudi rezultati in ocene koščevega LIFE projekta.

Ribič o tujerodni modri tilapiji

V septembrski številki revije Ribič Meta Povž predstavlja modro ali nilsko tilapijo, ki se v Sloveniji pojavlja v mrtvici Topla pri Brežicah. Riba sodi med tujerodne vrste.

Razstave

Stjuža je edina slovenska morska laguna in je del Krajinskega parka Strunjan. Razstava Bogastvo lagune predstavi laguno Stjuža v Strunjanu kot dragocen življenjski prostor rastlin in živali na slovenski obali. Obenem poudari razloge in možnosti za njeno ohranitev in razvoj trajnostnega turizma. Razstava bo do konca oktobra 2009 postavljena v Mestni knjižnici Izola. Več.

V novi galeriji MKL Knjižnica Velike Lašče so odprli fotografsko razstavo Milene Vintar Biseri vode, ki s fotografijami vode v igri svetlobe in barv že od vsega začetka spremlja aktivnosti projekta Mokrišče - izziv za podeželje. Več.

Potujoča fotografska razstava Cerkniško jezero – ogledalo sveta, ki s pomočjo 84 fotografij in spremnega besedila prikazuje naravo na Cerkniškem jezeru ter akcije in cilje Notranjskega regijskega parka v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero, je do konca oktobra na ogled v avli Oddelka za biologijo v Ljubljani. Več.

NAPOVEDNIK

7. november: predavanje Naravne lepote Radenskega polja - nastajajočega krajinskega parka in 5. Jesenski pohod po Radenskem polju. Več: info@radenskopolje.si

11. november: strokovno srečanje in svečana obeležitev: Deseta obletnica Zakona o ohranjanju narave. Več: mateja.kocjan@zrsvn.si.

20. november: Posvet Varstvo narave in turizem pozimi / Naturschutz und Wintertourismus, Naravni park Riedingtal. Rok za prijavo: 11. november.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek spremembe rdečega seznama

Ker do sedaj glive niso bile še opredeljene v rdečem seznamu, bo obstoječim seznamom ogroženih vrst v Pravilniku dodana nova priloga. Spremenjen pravilnik bo omogočil določitev ukrepov za varstvo ogroženih vrst gliv, med drugim tudi zavarovanje posameznih vrst. Osnutek pravilnika je objavljen na spletni strani, pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 23. novembra 2009.  Več.

O škodi, ki jo povzročajo krokarji

Agencija RS za okolje je pripravila stališče do navedb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v zvezi z izplačilom odškodnin. Predstavljena je tudi študija Krokar, ki jo je izdelal Nacionalni inštitut za biologijo. Več.

Martin Šolar direktor Triglavskega narodnega parka

Vlada RS je imenovala mag. Martina Šolarja za direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park za štiri leta, od 1. 10. 2009 dalje. Več.

Novi člani svetov zavodov

Vlada je sredi oktobra v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije imenovala Andreja Bibiča, v Svet Zavoda za gozdove Slovenije pa mag. Julijano Lebez Lozej, oba kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor. Več.

Ministrstvo za okolje in prostor je zaključilo postopek javnega poziva za imenovanje dveh predstavnikov zainteresiranih nevladnih organizacij v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. V Svet sta bila izvoljena mag. Lado Bradač (ki ga je predlagalo več lovskih organizacij) in Anton Pucihar (ki ga je predlagalo več društev iz Iga, Škrilja in Golega). Več.

DOPPSu tudi status po zakonu o varstvu okolja

Ministrstvo za okolje in prostor je 31.8.2009 Društvu za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS) izdalo odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu varstva okolja. Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, je Društvu minister podelil leta 2001. Več.

Program dela Zavoda RS za gozdove za letos

Vlada RS je dala soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2009.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava