Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 145 / junij 2013

SLOVENIJA

LIFE+ prijave – devet projektov s področja narave

Zbiranje prijav LIFE+ projektov na razpis Evropske komisije se je zaključilo 26. junija 2013. V Sloveniji je bilo devet prijav s področja narave, dodatni dve prijavi pa sta biotski raznovrstnosti posvečeni v okviru sklopa informiranje in komuniciranje. Evropska komisija bo postopek ocenjevanja zaključila marca 2014. Več.

Vlada naložila pripravo ukrepov za umeščanje

Vlada RS je na 13. redni seji dne 13. 6. 2013 Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložila, da v sodelovanju z drugimi resorji pripravita ukrepe za odpravo oz. zmanjšanje ovir pri učinkovitejšem umeščanju prostorskih ureditev v območjih Natura in vzdrževanju obstoječe javne infrastrukture. Več.

Aquaviva med kajakaši in otroci

Na svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah so 14. junija 2013 v okviru spremljevalnega izobraževalnega programa predstavili tudi  projekt LIFE+  Aquaviva. Otrokom so predstavljali pestro podvodno in obvodno življenje potoka in vodne poskuse.

Sodelovali so tudi na 3. eko družinskem pikniku v Bio parku Nivo, ki je bil 8. junija v Žalcu. Predstavljali so pestrost življenja v celinskih vodah. V bližnjem ribniku so ujeli in otrokom pokazali ličinke kačjega pastirja in enodnevnic.

V petek 7. junija 2013 se je vidra podala v Prlekijo in obiskala otroke vrtca Ivanjkovci. Naučili so se, kaj vidra je, kjer se potepa, kako jo najdemo. Dan prej pa so sodelovali na proslavi Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani, kjer že 20 let raziskujejo Ljubljansko barje. Več.

Kako bodo upravljali Zelence

Domačinom in deležnikom na območju Zelencev so 12. junija 2013 predstavili osnutek Načrta upravljanja Zelencev. Načrt za upravljani naravni rezervat Zelenci je nastajal več mesecev v sklopu projekta LIFE+ WETMAN, v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in deležniki ter občino Kranjska gora. Več.

V sklopu istega projekta obnavljajo razgledni stolp na Lovrenških jezerih na Pohorju in odstranjujejo drevesa na območju planj. Več.

Ljudem in živalim bolj prijazna osvetlitev slovenskih cerkva

Tretja menjava razsvetljave na 21 cerkvah, vključenih v evropski projekt projekt LIFE+ Življenje ponoči, je zaključena. Obstoječo razsvetljavo cerkva so sodelavci projekta zamenjali z reflektorji, ki so posebej prilagojeni za osvetljevanje cerkva in bolj prijazni ljudem in živalim. Več.

Pričeli z zadnjo sezono opremljanja volkov s telemetričnimi ovratnicami

V okviru projekta LIFE+ SloWolf bi radi v prihajajočih mesecih z GPS-GSM ovratnicami opremili še katerega od volkov na območjih Kočevske in Notranjske, in sicer iz tropov, ki do sedaj še niso bili opremljeni. Lovce naprošajo, naj bodo v času jesenskega izvajanja odstrela volkov pozorni na volkove z ovratnico in naj jih ne odstrelijo. Več.

Člani projektne skupine SloWolf so sodelovali na  letošnjem Tednu gozdov 2013. Osnovnošolcem so predstavili spremljanje volkov pri nas in nekaj rezultatov projekta,  učenci se lahko preizkusili v prepoznavanju oglašanja različnih gozdnih živali in njihovemu sledenju,  ter si izdelali odlitke sledi divjih živali. Več.

Soline in MANSALT v Bruslju

V okviru dogodka 'Zgodba o soli'  so 28. maja 2013  v Evropskem parlamentu predstavili Krajinski park Sečoveljske soline in projekt LIFE MANSALT. Poudarili so, kako zelo pomembni so evropski projekti za območja Natura 2000. Prisotnim so predstavili tudi prve posnetke filma LIFE – Življenje na visoki nogi, ki nastaja v okviru projekta. Več.

Na obiskih v statističnih regijah

Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sodeluje na obiskih po regijah Slovenije. Predstavljajo primere dobre prakse, pa tudi naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki izhajajo iz zavez EU Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti do leta 2020 in jih bo Slovenija izpolnjevala tudi s pomočjo projekta LIFE+ SI Natura 2000 Upravljanje. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Ministra zlasti o Naturi 2000

Na pobudo hrvaškega ministra za varstvo okolja in narave Mihaela Zmajlovića je 5. junija 2013 potekal prvi neformalni sestanek z ministrom Dejanom Židanom. Največ pozornosti sta ministra posvetila Naturi 2000.  Več.

Hrvaška vlada tik pred določitvijo omrežja Natura 2000

Na Hrvaškem se je 5. junija zaključila javna obravnava predloga območij Natura 2000. Vlada naj bi uredbo o omrežju sprejela v kratkem. Pričakujejo, da bo omrežje sestavljalo več kot 700 območij.

Komisar Potočnik o skupni kmetijski politiki

Komisar za okolje Janez Potočnik je objavil svoje stališče do nove skupne kmetijske politike in v njem izrazil tudi svojo skrb, da okoljski cilji ne bodo ustrezno doseženi. Statement on CAP Reform (pdf, 2 strani).

BRANJE

Revija Trdoživ

Izšla je prva letošnja številka revije Trdoživ s članki o barjih, pupkih, rdečem apolonu, rjavem medvedu, žabji straži, deteljinem modrinu, tujerodnih sladkovodnih želvah, volkovih in netopirjih.

Revija Proteus

Izšla je aprilska številka revije Proteus, ki prinaša vpogled v življenje slovenskih delfinov Tilna Genova. Igor Dakskobler predstavlja novo monografijo o telohih v Sloveniji (Bavcon et al.).

Trikotničarka

Zgibanka Potujoča trikotničarka – zaustavimo širjenje invazivne školjke (Kus Veenvliet et al.) je namenjena zlasti tistim, ki se ukvarjajo z vodnimi športi na Blejskem jezeru, pa tudi na drugih vodah Slovenije (pdf, 2 strani).

Diplomski deli o Naturi 2000 in Risnjaku

Na spletu sta objavljeni diplomski deli Pričakovani vplivi podnebnih sprememb na območju Nature 2000 v obalnem pasu Slovenske Istre Katarine Trstenjak in  Regionalnogeografske značilnosti Narodnega parka Risnjak Roberta Žagarja, ki sta bili pripravljeni na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Bilten LIFE

Izšla je majska številka biltena LIFE Newsletter, ki ga izdaja Evropska komisija. Posvečen je zlasti kmetijstvu in ohranjanju narave.

Priročnik o urejanju rek

Kot del enega od LIFE projektov je nastal priročnik Rivers by Design. Predstavlja širok nabor aktivnosti, katerih cilj je obnoviti naravno stanje rek. Namenjen je prostorskim planerjem, krajinskim arhitektom in arhitektom (pdf, 44 strani).

Naravni kapital, ekosistemske storitve

Inštitut IEEP je izdal publikaciji Natural capital in a Nordic context (pdf, 115 strani) in Incorporating biodiversity and ecosystem service values into national strategies and action plans (pdf, 92 strani).

NAPOVEDNIK

15. julij 2013: rok za prijave na razpis Rešimo naše vrste / Save our Species.

11-18. avgust 2013Dijaški biološki tabor, Trnje.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

17-18 september 2013: simpozij Conservation, management and restoration of coastal cliffs and lake bluffs, Llandudno, Velika Britanija.

19. september 2013: simpozij Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi, Ljubljana.

25-26 september 2013: letno srečanje organizacije Eurosite / Eurosite's 2013 Annual Meeting, Międzyzydroje, Poljska.

25-27 september 2013: mednarodna konferenca o volku: Wolf conservation in human dominated lanscapes, Postojna.

17. oktober 2013: zaključna konferenca projekta Climaparks, Portorož.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Uredba o naravnem rezervatu Zelenci

Vlada RS je 4. oktobra 2012 sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradni list RS št. 53/2013). Zelenci so tudi del območja Natura 2000. Velikost rezervata in varstvenimi režim se bistveno ne spreminjajo glede na obstoječi akt. Ustanovitelja Naravnega rezervata Zelenci sta Vlada Republike Slovenije in Občina Kranjska Gora.

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave za 2012

Vlada RS je 24. junija dala soglasje k Poročilu o izvrševanju letnega programa dela Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2012.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava