Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 222 / december 2019

SLOVENIJA


Objavljen predlog sprememb Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Spremembe so potrebne, ker Evropska komisija stopnjuje ukrepe zaradi očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi Direktive o habitatih. Več.


Risinja Teja ima mladička

Po prihodu risa Goruja (preseljenega iz Romunije) na teritorij risinje Teje, sta poleti skupaj preživela nenavadno veliko časa. Sredi novembra so s kamero posneli njenega mladiča. Če je oče Goru, bodo potrdili začetek vključevanja dednine novodoseljenih karpatskih risov v genetsko osiromašeno dinarsko populacijo risov, kar bi preprečilo nadaljnje upadanje populacije. Več.


Za sobivanje z velikimi zveri v Evropi

WWf Nemčija je vodilni partner projekta LIFE Izboljšanje soobstoja z velikimi zveri v Evropi prek komunikacije, čezmejnega sodelovanja in izmenjave znanja. Projekt zajema tudi akcije na območju Slovenije, koordinira jih WWF Adria. Več.


Delavnica za čebelarje

Partnerji projekta LIFE Carnivora Dinarica so za čebelarje pripravili delavnico. Osrednja tematika dogodka je bila preprečevanje škod, ki jo lahko medved povzroči na čebelnjakih. Več.


Zbirka metod za odstranjevanje tujerodnih vrst, izlov tujerodnih želv

V okviru projekta LIFE ARTEMIS so pripravili novo podstran Tujerodni vedež - spletna zbirka metod za odstranjevanje tujerodnih vrst iz Slovenije in tujine. Zbrali so tudi napotke za organizacijo akcij odstranjevanja tujerodnih vrst.

V okviru projekta PoLJUBA iz območja Natura 2000 Ljubljansko barje izlavljajo tujerodne vrste želv, saj te tekmujejo z domorodno sklednico. Več.


Fotonatečaj Motivi Natura 2000

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj, s katerim poudarjajo pomen območij Natura 2000. Več.
 

 

EVROPSKA UNIJA


Evropski zeleni dogovor

Evropska komisija je objavila Evropski zeleni dogovor, ki obsega tudi poglavje o biotski raznovrstnosti (pdf, 2 strani).

 

 

BRANJE

 

Mesojede rastline

Založba Narava je izdala knjigo Jure Slatner Mesojede rastline: lepotice in zveri, Ljubljana, 2019. Knjiga ima 176 strani, cena je 21 EUR.
 


Acta Carsologica

Izšli sta novi številki osrednje krasoslovne revije, št. 2 in št. 3.
 


Bilten Iz tršce

Izšla je peta številka biltena Iz Tršce, ki ga za domačine izdaja Notranjski park v okviru projekta LIFE.
 


Za ohranitev travniškega postavneža na Goričkem

CKFF je za Javni zavod Krajinski park Goričko je v okviru projekta Gorička krajina izdelal analizo stanja travniškega postavneža na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019 in podal smernice za upravljanje travnikov. Objavili so tudi poročilo o strašničinem in temnem mravljiščarju v letu 2019.
 


Poročilo o tujerodni rebrači

Nacionalni inštitut za biologijo je objavil poročilo Mavrič Borut et al.: Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju (pdf, 48 strani).

 

Izlov tujerodnih vrst želv

CKFF je pripravil poročilo Govedič, M. & A. Lešnik: Izlov tujerodnih vrst želv iz območja Natura 2000 Ljubljansko barje. 2. delno poročilo. Miklavž na Dravskem polju (pdf, 8 str.)
 


Disertacija o Naturi 2000

Doktorska disertacija Šobot, Aleksandar: The impact of europeanisation on the nature protection system of selected countries of Southeast Europe on the example of the establishment of multi-level governance system of Natura 2000, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, 2017 (pdf, 242 strani).
 


Prosojnice Kaj je biodiverziteta

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so v okviru projekta LIFE NATURAVIVA pripravili prosojnice Kaj je biodiverziteta. Namenjene so višjim razredom osnovne šole kot dopolnilo pri podajanju snovi. Učitelji lahko prosojnice uporabljajo za pouk, učenci jih imajo lahko kot dodatno učno gradivo.

 


Ptice Cerkniškega jezera

V seriji LIFE Stržen so pripravili drugi filmček, na temo ptic. Predstavli so jih skozi oči mladega Cerkničana in strastnega ptičarja Anžeta Škoberneta. Več.
 


Evropske perspektive sobivanja z velikimi zvermi

Rezultat delavnic z deležniki in intervjujev, izvedenih v letu 2018 v sklopu projekta LIFE EuroLargeCarnivores, je publikacija European Perspectives on Coexistence with Large Carnivores. A Summary of Regional Stakeholder Perspectives on Managing Human Large Carnivore Conflicts: Challenges and Solutions (2019) – več; poročilo dostopno preko GoogleDrive.
 


Okolje v EU – stanje in napovedi

Evropska okoljska agencija je izdala poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020 / The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europeporočilo, povzetek.
 


Poročilo ESPON za Evropsko Unijo

V poročilu Poročilo o stanju evropskega prostora (State of the European Territory) je tudi poglavje Enhancing biodiversity and green infrastructure
 


Analiza Evropskega zelenega dogovora

Inštitut IEEP je objavil poročilo First analysis of the European Green Deal (pdf, 14 strani).

 


NAPOVEDNIK


21-23 januar 2020: mednarodna konferenca Protection of Livestock from Large Carnivores - Focus on Wolves, Salzburg, Avstrija.

4-5 februar 2020: Mednarodna  konferenca International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change, Bruselj, Belgija.

10-12 marec 2020: Global Symposium on Soil Biodiversity (GSOBI20) Keep soil alive, protect soil biodiversity, Rim, Italija.

22-24 april 2020: kongres Global Congress of the International Land Conservation Network and First Congress of the European Land Conservation Network , Španija.

11-14 maj 2020: kongres gozdnih pedagogov: Forests for Human well-being – how Forestpedagogy contributes, Luksemburg.

11-19 junij 2020: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Vlada potrdila Nacionalni program varstva okolja

Vlada je 19. decembra 2019 določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (NPVO 2020-2030) in ga predložila Državnemu zboru. Resolucija vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja z vodami in celovito obravnava vse dele okolja. Več. Gradivo.
 


Mnenje glede pobude za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Vlada je na seji 5. decembra 2019 glede pobude Vladka Begana za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) sprejela mnenje, da pobudnik za oceno ustavnosti nima pravnega interesa za vložitev pobude in da je zakon skladen z Ustavo Republike Slovenije. Več.

 

Odličen primer: sodelovanje Triglavskega narodnega parka in ameriškega narodnega parka Crater Lake

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je sprejel veleposlanico ZDA v Sloveniji. Strinjala sta se, da je izmenjava dobrih praks upravljanja naravnih danosti zelo pomembna. Kot odličen primer je bilo izpostavljeno sodelovanje Triglavskega narodnega parka in ameriškega narodnega parka Crater Lake. Več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava