Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 225 / marec 2020


SLOVENIJA


Uprave naravnih parkov zaradi COVID-19 zaprte

Uprave, pisarne in središča za obiskovalce zavarovanih območij, v katerih so tudi območja Natura 2000, so zaradi epidemije zaprti:
Triglavski narodni park, Kozjanski park in grad Podsreda, Park Škocjanske jame. Krajinski park Goričko, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Sečoveljske soline (ves park), Krajinski park Strunjan, Naravni rezervat Škocjanski zatok (ves rezervat).


Neposreden prenos netopirskih koronavirusov na ljudi ni bil zaznan

Netopirji, edini leteči sesalci na Zemlji, so le ena izmed številnih živalskih skupin, pri katerih so raziskovalci zabeležili pojav koronavirusov. V Sloveniji živi več kot 30 vrst netopirjev, med katerimi pa ni južno azijskih, pri katerih so zabeležili sorodnike virusa SAR-COV-2, ki je povzročitelj bolezni COVID-19 in trenutne pandemije. Obsežnejšo informacijo na to temo so pripravili sodelavci LIFE IP projekta Natura. Več.


Katalin, nov ris v slovenskih gozdovih

Za risa Katalina se je konec marca 2020 zaključila tritedenska karantena v prilagoditveni obori na Snežniku. Katalin je drugi ris od najmanj desetih, ki jih bodo strokovnjaki projekta LIFE Lynx v naslednjih štirih letih izpustili v Sloveniji. Katalinovo gibanje sedaj spremljajo s pomočjo telemetrične ovratnice in avtomatskih kamer. Več.


Cerkniško jezero: o turistični prihodnosti

V začetku marca 2020 so se v okviru projekta LIFE Stržen srečali turistični deležniki z območja Notranjskega regijska parka. Vsi si želijo več medsebojnega sodelovanja,  največji razvojni potencial vidijo v kulturni dediščini in naravi. Več.

Tehnični sodelavci projektu KRAS.RE.VITA so nadaljevali čiščenje zaraščenih parcel na Cerkniškem jezeru, zunanji izvajalci pa gradijo lesene opazovalnice. Več.


Sredstva za informacijsko središče Nature 2000 na Krasu

Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 688.000 evrov za informacijsko središče Nature 2000 v štanjelskem gradu. Prikazali bodo vpliv človekovega delovanja na biotsko raznovrstnost. Izobraževalno vzgojni del bo vabil v naravo, zlasti bodo izpostavili pomen ohranjanja habitatov in vlogo kmetovanja na Krasu. Projekt vodi Občina Komen. Več.


Pogovori o biotski raznovrstnosti

RTV Slovenija je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA v oddaji Biotopi gosti slovenske strokovnjake. Tom Turk nas pelje na morsko obalo in v podvodni svet Jadranskega morja. Biodiverziteta morja je v nevarnosti – vpraša se, kako smo ljudje povzročili takšno stanje in ali ga sploh še lahko popravimo? Marjana Honigsfeld Adamič nas vabi na Goričko, ob reko Savo in v pragozd: biotska raznovrstnost na kopnem in v vodnih ekosistemih upada zaradi posegov ljudi, čeprav smo od nje seveda odvisni. Davorin Tome razmišlja o velikih izumiranjih. Biodiverziteta na planetu je spet tik pred še enim, šestim velikim izumiranjem, tokrat ga povzročamo ljudje.


V Halozah sadili stare visokodebelne sorte sadnih dreves

V okviru projekta LIFE to GRASSLANDS je več kot 70 prostovoljcev na akciji v začetku marca 2020 v Halozah – Čerinovo posadilo preko 80 dreves. Več.


Ob Nadiži odstranjevali invazivni metuljnik

Strokovnjaki projekta LIFE ARTEMIS so pregledali obale  Nadiže v Sloveniji  in na prodiščih zabeležili najmanj 400 grmov, gre verjetno za eno največjih nahajališč te invazivne rastline v naravnih habitatih v Sloveniji. Odprta prodišča, ki so varovana tudi z Direktivo o habitatih, metuljnik lahko postopoma zaraste, s čimer se spremenijo tudi življenjske razmere, spremeni se lahko tudi rečni tok. Projektni ekipi in zaposlenim na Zavodu RS za varstvo narave je na akciji  zadnje dni februarja uspelo odstraniti večino grmov. Več.


Prostorsko načrtovanje in velike zveri

V okviru projekta Carnivora Dinarica so februarja 2020  izvedli delavnico o prostorskem načrtovanju in velikih zvereh. Umeščanje (avto)cest, obrtno-indrustrijskih con in podobnih objektov ali pa razpršena poselitev v naravi lahko posegajo v življenjski prostor velikih zveri in s tem povečujejo možnost konfliktov. Več.
https://www.carnivoradinarica.eu/velike-zveri-in-nacrtovanje-prostora/


Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča puščavnika

V okviru projekta PoLJUBA so pripravili kratek pregled ključnih aktivnostih, izvedenih na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. V prvih dveh letih projekta so bili v ospredju odkupi zemljišč, saj je to osnova za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst. Več.

 

BRANJE


Lovec

V marčevski številki Lovca Boris Kozinc preestavlja ptice na letališču Lesce na Gorenjskem, na pisti je opazoval tudi evropsko ogrožene vrste: malega martinca, močvirskega martinca, sabljarko, sloko, spremenljivega prodnika, togotnika in velikega škurha.
 


Intrepretacija dediščine

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Mirna Draženović in Aleš Smrekar (ur.) Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine.


Serija televizijskih oddaj Biotopi

Biotopi je serija dokumentarnih in izobraževalnih oddaj Televizije Slovenija, ki gledalcu razkriva nekatere življenjske prostore in predstavlja posamezne živalske vrste in rastline. Arhiv oddaj.


Gozdni rezervati in pragozdovi

Na portalu Urada za komuniciranje This is Slovenia je objavljen prispevek Lada Kutnarja o naravovarstveno usmerjenem gozdarstvu, gozdnih rezervatih in pragozdovih, v angleškem jeziku.


Grožnje gnezdom repaljščice

V reviji Journal for Nature Conservation št. 54 (april 2020) je objavljen članek Davorin Tome, Damijan Denac, Al Vrezec: Mowing is the greatest threat to Whinchat Saxicola rubetra nests even when compared to several natural induced threats.

 

Biotska raznovrstnost v skupni kmetijski politiki po 2020

V reviji Journal for Nature Conservation št. 54 (april 2020) je objavljen članek Tanja Šumrada, Marko Lovec, Luka Juvančič, Ilona Rac, Emil Erjavec: Fit for the task? Integration of biodiversity policy into the post-2020 Common Agricultural Policy: Illustration on the case of Slovenia.


Preprečevanje škod zaradi velikih zveri

Na spletu je objavljena nova številka strokovne revije o preprečevanju škod zaradi velikih zveri Carnivore Damage Prevention News (CDPNews) (pdf, 56 strani)
 

 

NAPOVEDNIK


8. april 2020: LIFE informativni dan, Ljubljana ODPOVEDAN 

22-24 april 2020: kongres Global Congress of the International Land Conservation Network and First Congress of the European Land Conservation Network, Španija ODPOVEDAN 

11-14 maj 2020: kongres gozdnih pedagogov: Forests for Human well-being – how Forestpedagogy contributes, Luksemburg. ODPOVEDAN 

25. – 29.  maj 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana. PRESTAVLJENA

11-19 junij 2020: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija. MOŽNA ODPOVED

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo Ministrstva za okolje in prostor

Minister za okolje in pristor je mag. Andrej Vizjak (magnetogram zaslišanja v parlamentu). Državna sekretarka za okolje je dr. Metka Gorišek.


Vlada podprla spremembo interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Državni svet RS je Državnemu zboru RS predložil Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - skrajšani postopek, EPA 1036-VIII. Ministrstvo za okolje in prostor zakonsko rešitev Državnega sveta podpira. Več.


Vlada nasprotuje predlogu Zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku

Vlada je 12. marca 2020 sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predlagani spremembi nasprotuje. Več.


Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z odstrelom medvedov in volkov

Vlada je 12. marca 2020 sprejela odgovor na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odstrelom medvedov in volkov. V odgovoru vlada podaja poročilo glede odvzema medveda in volka iz narave za leto 2019. Več.


Nacionalni program varstva okolja za obdobje 2020–2030

Državni zbor RS je 5. marca 2020 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20). Poglavje 5.1 Biotska raznovrstnost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva narave (NPVN) opredeljuje obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava