Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 228 / junij 2020

SLOVENIJA


Natura 2000 tudi na družabnih omrežjih 

Sodelavci projekta LIFE IP Natura SI vas vabijo, da sledite njihovim dnevnim objavam na Facebook strani in Instagram profilu Živim z Naturo 2000.


Barjanskega okarčka uspešno doselili

Barjanski okarčkek sodi med najbolj ogrožene vrste metuljev v Evropi. Po mnenju strokovnjakov je – da bi preprečili izmrtje - ponovna naselitev edini možen ukrep. Na Ljubljanskem barju so jo izvedli v okviru projekta PoLJUBA; to je prvi poskus ponovne naselitve vrste metulja v Sloveniji in eden od manj številnih primerov v Evropi. Več.


Risa iz Slovaške izpustili v snežniške gozdove

Sodelavci projekta LIFE LYNX so iz Slovaške pripeljali prvega risa. Pred izpustom v naravo se je nekaj časa prilagajal na svoje novo okolje v prilagoditveni obori - več. V naravo so ga izpustili v snežniških gozdovih - več.  Z doselitvami bodo nadaljevali v prihodnjem letu. 


Navadnim netopirjem na Goričkem gre bolje

Strokovnjaki so preverjali razmnoževalni uspeh navadnega netopirja - ciljne vrste projekta Gorička krajina. Ugotovili so, da je število navadnih netopirjev v porodniških skupinah v cerkvah v Kobilju in pri gradu na Goričkem višje kot v preteklih letih. V Kobilju je uspešno kotilo približno 60 % samic in pri Gradu približno 55 % samic. Več


Zaščita pašnikov - kmetije dobre prakse

Da bi bilo sobivanje z velikimi zvermi čim boljše, je treba bolje zaščititi pašne živali. Zavod za gozdove Slovenije in projekt Carnivora Dinarica so kot primer kmetije dobrih praks postavili ekološko kmetijo Volk iz Suhorja. Več.


Mišjo dolino trebijo orjaške in kanadske zlate rozge

Mišja dolina je območje Natura 2000. V okviru projekta MARJA – Mala barja so prostovolci na prvi akciji odstranili velike količine invazivnih tujerodnih orjaške in kanadske zlate rozge, ki ovirata rast domorodnih vrst. Več.


Pripravljajo cilje in ukrepe za novi Program upravljanja Nature 2000

V LIFE projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji projektni partnerji skupaj s strokovnjaki v tem času na delavnicah določajo naravovarstvene cilje in strokovne predloge ukrepov novega Programa upravljanja območij Nature 2000 2021–2027 v Sloveniji. To fazo priprave vodi Zavod za varstvo narave. Več.


V Fokovcih hribski škrjanci še vedno veselo pojo

Hribski škrjanec je kot vrabec velika ptica kulturne krajine, ki jo veliko lažje slišimo kot vidimo. Fokovci so eni izmed le nekaj krajev na Goričkem, kjer lahko opazujemo ali slišimo vse tri pomembne ptice kulturne krajine – hribskega škrjanca, smrdokavro in velikega skovika. Obiskovalci so ga spoznavali na letos že 5. ornitološkem izletu pod vodstvom Gregorja Domanjka. Več.


Kako gre najmanjši evropski sovi

V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo preučujejo razširjenost in ogroženost malega skovika na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Na podlagi terenskih pregledov in stanja vrste bodo pripravili predloge ukrepov za ohranjanje malega skovika na tem območju. Več


Išče se progasti gož

V maju so v LIFE projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pričeli s posebno iskalno akcijo največje nestrupene kače pri nas - progastega goža. Odziv je presegel pričakovanja, več.


Urhi iz novih domov

Na Cerkniškem jezeru so v okviru projekta KrasReVita pred dvema letoma vzpostavili nov življenjski prostor za hribskega urha. Ugotavljajo, da je poskus uspel. Od aprila do septembra redno spremljajo, kaj se dogaja v štirih bazenih, ki so jih v tla vkopali jeseni 2018, in zagotavljajo, da imajo urhi ugodne pogoje za življenje v času, ki ga preživijo v vodi. Več.


Pestri konci tedna na Cerniškem jezeru

Ekipa projekta LIFE Stržen je junija v okviru Tematskih vikendov brezplačno vodila obiskovalce po Cerkniškem jezeru in jim peš in s čolni predstavljala naravo, več.


Šteli obiskovalce Krokarja

Sodelavci projekta Interreg Beechpower so ob koncu tedna šteli obiskovalce v vplivnem območju gozdnega rezervata Krokar, ki je tudi del svetovne dediščine UNESCO. Obisk je presegel pričakovanja. Več.
 


EVROPSKA UNIJA


Evropsko računsko sodišče o skupni kmetijski politiki in upadu biotske raznovrstnosti

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da se upad biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih s prispevkom skupne kmetijske politike ni ustavil. Sodišče priporoča, naj Komisija izboljša zasnovo svoje naslednje strategije za biotsko raznovrstnost, okrepi prispevek neposrednih plačil in ukrepov za razvoj podeželja k biotski raznovrstnosti, natančneje spremlja odhodke, povezane z biotsko raznovrstnostjo, in razvije zanesljive kazalnike, ki bodo primerni za spremljanje napredka pri biotski raznovrstnosti kmetijskih zemljišč. Poročilo


Finalisti za nagrade LIFE in Natura 2000

Med finalisti vsakoletnega izbora najboljših projektov LIFE je slovenski LIFE DINALP BEAR.

Evropska komisija vas do 15 septembra 2020 vabi k glasovanju za nagrado Natura 2000 za leto 2020. Med finalisti so iz Slovenije projekti ECO KARST (Zavod za gozdove Slovenije idr.), LIFE LIVEDRAVA (DOPPS) in Interreg LENA (WWF idr.). 

 

BRANJE


Če sumite na nezakonito usmrtitev živali

V junijski številki Lovca ekipa projekta LIFE Lynx piše o preprečevanju nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in ukrepih v okviru projekta; predstavili so tudi strokovno usposabljanje za pripadnike Policije. Tudi rubrika Lovec za mlade je tokrat posvečena risu.

Natisnili so tudi zgibanko Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali (pdf, 2 strani).


Eno z naravo, Na čudovitih poteh Julijskih Alp

JZ Triglavski narodni park je v sklopu projekta LIFE Naturaviva izdal novo publikacijo Eno z naravo, Na čudovitih poteh Julijskih Alp (pdf, 2 strani) s katero želi usmeriti obiskovalce na naravovarstveno manj pomembna, a zato nič manj čudovita območja Triglavskega narodnega parka in širše – vse do Rezije.


Metulji in hrošči Goričkega

V okviru projekta Gorička krajina je Krajinski park Goričko za tuje obiskovalce območja Natura 2000 Goričko izdal zgibanko, posvečeno metuljem in hroščem Butterflies and beetles of Goričko (pdf, 2 strani). 


Blažitev vpliva športnih dogodkov na biotsko raznovrstnost

Organizacija IUCN je izdala publikacijoMitigating biodiversity impacts of sports events (pdf, 96 strani).


Raziskava o oblikovanju pozitivnih stališč do ohranjanja naravovarstveno pomembnih travišč pri mladostnikih

V reviji Environmental Conservation je izšel članek  avtorjev Natalije Špur, Sonje Škornik in Andreja Šorga (Oddelek za biologijo, Univerza v Mariboru) o vplivih izkušenj, zanimanja, znanja in učenja iz različnih virov, na stališča mladostnikov do ohranjanja ekstenzivnih travnikov ( Influence of experience, interest, knowledge and learning source on children’s attitudes towards extensive grassland conservation). 


Opraševalci

V spletni publikaciji Science for Environment Policy je izšlo gradivo  Pollinators: importance for nature and human well-being, drivers of decline and the need for monitoring (pdf, 72 strani). Poglavja so posvečena tudi opračevalcem kot delu narave, vzrokom sprememb in spremljanju stanja.


Zavarovana območja  - prispevek k duševnemu zdravju

Avstralska študija prikazuje primer izračuna ekonomske vrednosti zavarovanih območij z vidika duševnega zdravja.


Monitoring vegetacije z droni

Organizacija EUROSITE je na spletu objavila posnetek spletnega seminarja Drone potential for vegetation monitoring.
 

NAPOVEDNIK

 

16. julij 2020: rok za prijave osnutkov projektov LIFE za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost.

September 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.

8-10 september 2020: tretji biogeografski seminar, Stocholm, Švedska.

15. september 2020: rok za glasovanje za nagrado Natura 2000.

21.-25 september 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana.

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.

9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

7-15 januar 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih.


NARAVA NA KRATKO


Imenovan svet Javnega zavoda Triglavski narodni park

Vlada je 2. julija 2020 v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor in predsednika sveta imenovala Bojana Dejaka, več.


Sprememba Zakona o ohranjanju narave

Objavljeno je neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ohranjanju narave, ki vsebuje tudi letošnjo spremembo zakona (ti. ZON – E), objavljeno v Uradnem listu št. 82/20.


Sprememba Zakona o Triglavskem narodnem parku

Objavljeno je neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki vsebuje tudi letošnjo spremembo zakona, objavljeno v Uradnem listu št. 82/20.


Dokazovanje pogojev za odvzem volka z odstrelom

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo gradivo Smernica za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom (pdf, 204 KB)


Odgovor glede interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Vlada je sprejela Odgovor na sklepe Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike Slovenije z dne 21. 4.  2020, v zvezi seznanitvijo in obravnavo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN). V odgovoru vlada podaja komentar k razveljavitvi ZIOMVN, opisuje nadaljnje aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike velikih zveri v Sloveniji, po izdaji odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in način upoštevanja predlogov stroke. Več.


Vodstvo ministrstva v Škocjanskih jamah

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta pred Svetovnim dnevom okolja obiskala Park Škocjanske jame in se sestala z direktorjem Stojanom Ščuko. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava