Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 242 / avgust 2021


SLOVENIJA


Veliki skoviki na Goričkem

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s pomočjo prostovoljcev vsako drugo leto izvede popis velikega skovika na Goričkem. V letu 2021 so popisali 6 parov in 72 posamičnih skovikov, pred dvemi leti pa 13 parov in 62 posamičnih samcev. Najverjetnejši vzrok za slab gnezditveni uspeh je bilo neugodno majsko in junijsko deževno in hladno vreme, saj skoviki zaradi pomanjkanja hrane, to so predvsem velike kobilice, preprosto ne gnezdijo. Več


Dina – center za velike zveri

V začetku avgusta je v Pivki potekala zaključna mednarodna konferenca projekta Carnivora Dinarica, v okviru katere smo odprli tudi Center o velikih zvereh DINA. Velike zveri in sobivanje predstavlja celovito in na način, privlačen za obiskovalce, zlasti mladino, družine, ljubitelje narave. Opira se zlasti na moderne tehnologije. Več.


Reaktivirani okljuki Stržena 

Obnova nekdanjih okljukov Stržena – največjega vodotoka na Cerkniškem polju – je zahtevala obsežen poseg težke gradbene mehanizacije. Izkop so opravili s težki gradbeni stroji, a del reaktiviranih okljukov že to poletje gosti množice ptičev, dvoživk in drugih živali. Tudi na novo izkopana stara struga Stržena ni brez življenja: čeprav je vodnih rastlin še malo, so ta del vodotoka že naselile množice letošnjih rib, ki so k bregovom privabile pisano ptičjo družbo. Več.


Povezali območja Natura 2000 Zasavja

Regionalna razvojna agencija Zasavje je v okviru projekta PRONACUL  konec julija domačine in goste prvič popeljala na izlet z električnim kombijem po Natura 2000 območjih v občini Zagorje. Vsak udeleženec je prejel tudi brošuro z označenimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi v Zagorju ter opisom lokalnih območij Nature 2000. Več


Varovanje podzemlja Škocjanskih jam

Tri vasi Parka Škocjanske jame so dobile kanalizacijsko omrežje, priključeno na čistilno napravo. Investicijo so izvedli v okviru projekta ESRR Natura 2000 Kras Za Kras. S projektom zagotavljajo tudi primerno rabo kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na tem zavarovanem območju. Več.


Košnja kot nekoč v Šturmovcih

V markovskih vaseh ob Dravi ohranjajo stare običaje košnje travnikov v krajinskem parku in območju Natura 2000 Šturmovci, tja se prepeljejo s čolni čez reko, kosili in grabili so tudi letos, je poročal Večer.
 


Poročilo o prostorskem razvoju

Urbanistični inštitut RS je pripravil Poročilo o prostorskem razvoju 2021, ki prikazuje tudi omrežje Natura 2000 v Sloveniji.


Rebusi in labirint o Naturi 2000

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so na omrežjih Facebook in Instagram ter na spletni strani pripravili miselne igre o Naturi 2000, živalskih in rastlinskih vrstah ter območjih. K reševanju vas vabijo 4 rebusi in labirint.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE 


Svetovna dediščina bukovih gozdov se širi

Unescov seznam svetovne dediščine Starodavni in Predzgodovinske bukovih gozdov iz Karpatov in drugih regij Evrope – na katerem sta tudi gozdna rezervata Snežnik Ždrocle in Krokar – se je razširil še na območja v šestih državah: Bosna in Hercegovina, Češka, Francija, Severna Makedonija, Poljska ter Švica. Več.


Projekt enviroLENS za organe nadzora in pregona

Inovacijski projekt enviroLENS, ki ga financira Evropska komisija iz programa Obzorje 2020, spodbuja uporabo podatkov satelitskega programa Copernicus. Portal eLENS naj bi olajšal zbiranje dokaznega gradiva, za uporabo je potrebna registracija. Podatke – na primer o spremembi rabe tal, posegih v habitate, nezakoniti sečnji  – naj bi uporabljali pri nadzoru in pri pregonu kaznivih dejanj s področja okolja in narave. Služili naj bi tudi ozaveščanju o nezakonitih posegih. 


Nastaja načrt upravljanja Dolina Pčinje


V Srbiji so se konec avgusta v okviru projekta EU za NATURA 2000 u Srbiji srečali na posvetovalnem sestanku za pripravo načrta upravljanja predvidenega območja NATURA 2000 Dolina reke Pčinje, več.

 

BRANJE


Senožeti in rovti

Botanični vrt je založil knjigo  Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Nada Praprotnik: Senožeti, rovti - strme in pisane površine – pisanost, ki izginja!, Ljubljana, 2020, 235 str. Monografija obravnava manj produktivna travišča kot so senožeti, rovti, suha travišča, močvirja itd., ki se zaradi sociekonomskih dejavnikov opuščajo in zaraščajo, s čemer se izgublja velik del biološke raznovrstnosti, še posebej nekatere redke in zavarovane rastline. Cena je 26,04 EUR, ni na spletu.  Več.


Gozdna ekologija

Izšel je univerzitetni učbenik Jurij Diaci: Gozdna ekologija in nega, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (ni na spletu).


Tujerodne vrste v slovenskem morju

Objavljeno je končno poročilo Mavrič, Borut et al.: Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju: končno poročilo o izvedenem delu, Nacionalni inštitut za biologijo, Piran, 2021, (pdf, 87 strani).


Proteus

Prirodoslovno društvo Slovenije je na spletu objavilo revijo Proteus maj/junij 2020, ki prinaša članek Igorja Dakskoblerja o rastlinskih posebnostih Banjšic.


Svet ptic

V drugi letošnji številki revije Svet ptic Al Vrezec obširno predstavlja dosedaj najstarejšo znano kozačo v Sloveniji. Teja Curk piše o ekologiji planinskega orla. K ogledu zakladov sredi mesta, v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vabi Mateja Nose Marolt. Petra Vrh Vrezec se je pogovarjala z Lovrencom Lipejem, raziskovalcem morske ekologije. Monika Bajc Tomšič predstavlja raziskavo o vplivih podnebnih sprememb na duplarje v Alpah. Monika Širca piše o skrivnostnem izginjanju skalnega goloba. Tilen Basle opozarja, da je bila dana zelena luč za uničenje še zadnjih ostankov pragozdov. Davorin Vrhovnik poroča o veliki uharici, za katero je bil usoden trk na elektrovodu. Gregor Domanjko poroča o akciji 30 dreves za smrdokavro v Slovenskih goricah, Katarina Denac o spremljanju hribskih škrjancih na Goričkem, Blaž Blažič o varstvu pribe in poljskega škrjanca na Ljubljanskem barju, Matej Gamser pa o nakupu zemljišč v naravnem rezervatu Iški morost. 


Acta Geographica Slovenica

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je izdal prvo številko 61. letnika revije Acta Geographica Slovenica (2021); Special issue: Gastronomy, territory and tourism.


Pojem: na naravi temelječe rešitve

V reviji Urbani izziv 12/2021 je objavljen članek Manca Dremel, Barbara Goličnik Marušić: Kaj so nature based solutions (NBS) in kako jih prevajamo (pdf, 7 strani).


Gnezdenje in krmišče orla belorepca

Objavljeno je diplomsko delo Aljaž Kovač: Gnezdenje in uporaba zimskega krmišča pri orlu belorepcu (Haliaeetus albicilla) na Kočevskem, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf).


Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera

Vplivu podnebnih sprememb se posveča magistrsko delo Stanka Miklič: Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera v obdobju 1958–2019, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf).


Kraški pojavi na Jelovici in Pokljuki

Objavljeno je magistrsko delo Sašo Stefanovski: Konte na Jelovici in Pokljuki, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf).


Presihajoči studenec

Objavljeno je diplomsko delo Jasna Funtek: Presihajoči studenec pod Iglo – presahla naravna znamenitost, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2021 (pdf, 60 str.).


Razstava o biotski raznovrstnosti pri gradu Grad

Park pred gradom Grad od avgusta do oktobra gosti fotografsko razstavo Biodiverziteta Slovenije. Več.

 

Planinski pupek

Ekipa projekta LIFE-IP NATURA.SI je pripravila video Podvodno življenje planinskega pupka, več.


Miselne igre o Naturi 2000

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so na družbenih omrežjih ter na spletni strani pripravili miselne igre o Naturi 2000, več.


Zeleni status vrst - standard

IUCN je izdala metodološko gradivo za ugotavljanje izboljšanja stanja vrst in za oceno vpliva na vrste, ki ga je imelo ohranjanje: IUCN Green Status of Species A global standard for measuring species recovery and assessing conservation impact  (pdf, 36 str.).


Bukovi gozdovi Evrope 

UNESCO svetovna dediščina bukovih gozdov Evrope je predstavljena na video posnetku World Natural Heritage Ancient & Primeval Beech Forests of the Carpathians & Other Regions of Europe (9 min).
 


NAPOVEDNIK


28. avgust 2021: premiera filma Divja Slovenija, pred tem voden ogled po razstavi Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje, Volčji Potok.

31. avgust 2021 – rok za oddajo fotografij na natečaj Alpske konvencije za leto 2021: Usmerimo pogled v alpska vodna telesa in njihovo biotsko raznovrstnost.

2. september 2021: spletni seminar LIFE funding for Ecological Restoration: How to develop a successful proposal.

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

7-10 september 2021: 12. Evropska konferenca o ekološki obnovi (virtualno). 

9. september 2021: zaključna konferenca projekta Gorička krajina, Grad.

27-29 september 2021: študijski obisk 3rd Natural Climate Buffers Study Tour, Irska.

30. september 2021: rok za prijave za nagrado Natura 2000 Award za leto 2022.

6-7 oktober 2021: virtualna konferenca EUROPARC 2021: Parks in the Spotlight Powered by People; Inspired by Nature

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park

Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Spreminja se organizacija Direktorata za okolje in Agencije RS za okolje

Na podlagi spremembe vladne uredbe o organih v sestavi ministrstev se spreminja organizacija Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje. Upravne postopke s področja narave bo odslej vodilo ministrstvo, slednje bo s 1. septembrom 2021 prevzelo tudi naloge, ustrezne javne uslužbence in dokumentacijo. 


Začasno vodstvo Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada je 26. avgusta 2021 mag. Janeza Logarja ponovno imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava