Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 254 / avgust  2022

  

SLOVENIJA


Kozjanski park pridobil Unescov projekt za ohranjanje suhih travišč

Med več kot dvajsetimi državami v Evropi je bil projekt Kozjanskega parka izbran med prvih pet predlogov Unescovega projekta. Pridobili bodo podatke o rastlinah in glivah, ki rastejo na suhih travnikih, ki so v zelo pomembna območja velike biotske raznovrstnosti. To so travišča v območjih Natura 2000 in so pomembna rastišča orhidej in gliv vlažnic, na njih pa lahko najdemo tudi številne druge ogrožene vrste rastlin in živali.
Hkrati bodo izobraževali mlade o pomenu suhih travnikov, biotski raznovrstnosti, o upravljanju ter pomenu ohranjanja suhih travnikov na območju Kozjanskega parka. Več.


Bobrovi delavnici za otroke

Ekipa projekta LIFE Beaver je pripravila delavnici za otroke na koliščarskem taboru v Dragi pri Igu. Mladi so tako bolje spoznali bobra in vidro, glodavca in zver; predstavili so jim razlike v njunih ekoloških zahtevah, izvedeli pa so tudi zanimivosti iz zgodovine in vrnitve bobra v Slovenijo. Več.


Monitoring risa s kamerami

Zadnjo sezono risjega monitoringa (september 2021 – april 2022) je ekipa projekta LIFELYNX v Sloveniji uspešno zaključila. Bolj kot katerokoli leto doslej so se pred kamerami sprehajali risji mladiči in dobili so kvalitetne posnetke iz območja Menišije, Racne Gore, Male Gore, Jelovice in Kočevske Reke. Prvič se je tudi pojavila samica, ki so jo celotno sezono spremljali s štirimi mladiči. Več

V okviru programa Mladi varuhi risov sodelujejo z devetimi šolami. Učenci iz šole  v Ilirski Bistrici so pripravili videe s posnetki gozdnih živali, več

V preteklih letih so stkali uspešno sodelovanje z umetniki in skupaj organizirali likovne dogodke namenjene ustvarjanju na temo risa. Med drugim so oblikovali plakate, ki s svojimi sporočili promovirajo pomen ohranitve risa in priložnosti, ki jih njegova prisotnost ponuja za razvoj ustvarjalnih turističnih programov, več.

Projektno ekipo je razveselila novica, da je desetletna učenka z risbo risinje z mladičem je prejela glavno nagrado na mednarodnem tekmovanju, več


Oddali prvega odraslega pastirskega psa

V okviru projekta LIFE WolfAlps EU promovirajo uporabo pastirskih psov, kot enega bolj učinkovitih ukrepov za varovanje, predvsem v kombinaciji z električno ograjo. Zainteresiranim rejcem pašnih živali bodo zato sofinancirali oddajo treh odraslih pastirskih psov in 10 mladičev. Prvega, odraslo psico so že oddali na  manjšo kmetijo na Predmejo nad Ajdovščino, kjer bo pred napadi velikih zveri ščitila čredo pasemskih koz. Več


Nastaja nova slana trata

Slana trata je mejna ekološka niša med morskim in kopenskim ekosistemom in velja za eno najbogatejših kopenskih prebivališč. Pomembna ni le zaradi vegetacijskega odevala, temveč tudi kot izjemen življenjski prostor nekaterih naših zanimivih ptic in množice raznovrstnih žuželk. Strokovnjaki Krajinskega parka Sečoveljske soline ustvarjajo slano trato na Fontaniggeah. Več.


Obnova travišč v Triglavskem narodnem parku, izboljšanje na Štajerskem

V projektu LIFE FOR SEEDS bodo po vsej Sloveniji obnovili 74 hektarov travnikov na sedmih območjih Nature 2000. Triglavski narodni park je pokosil grbinasti travnik v Radovni, več

V projektu LIFE-IP NATURA.SI bodo v sodelovanju s kmetovalci in lastniki zemljišč poskrbeli za ohranitev biotske pestrosti na traviščih na Štajerskem v območjih Nature 2000 Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina, Dravinja s pritoki in Boč-Haloze-Donačka gora. Na temelju okrepljenega kmetijskega svetovanja in javnega poziva Kmetje ohranjamo travnike Štajerske se že kaže povečan vpis kmetijskih gospodarstev v dve operaciji ukrepa KOPOP. Kmetovalce  s projektom podpirajo tudi s finančnimi sredstvi in mehanizacijo, okrepljenim svetovanjem, administrativnim usposabljanjem, ogledom dobrih praks ter odkupi prioritetnih površin za varstvo narave. Več.


V Mišji dolini in Strajanovem bregu odstranjevali invazivne vrste

V Mišji dolini, območju Natura 2000, je zaradi raznolikosti mokriščih habitatov prisotna tudi velika raznolikost na mokrišča vezanih rastlinskih in živalskih vrst. Krajevna ekipa projekta Mala barja – Marja je tu poleti s pomočjo  dijakov in študentov ročno odstranjevala  invazivne tujerodne rastline. Več

Ekipa projekta PoLJUBA je v naravnem rezervatu Strajanov breg s pomočjo študentov tudi to poletje odstranjevala zlasti orjaško zlato rozgo v močvirnem delu. Več.


Na delavnicah usklajujejo prihodnje upravljanje Nature 2000

Ekipa projekta LIFE za okrepljeno upravljanje Nature 2000 pripravlja Program upravljanja območij Nature 2000 (PUN) za obdobje 2022 – 2028. V procesu priprave so organizirali 81 delavnic za pripravo predlogov dolgoročnih in programskih ciljev, 15 delavnic z zavarovanimi območji ter do sedaj več kot 40 sektorskih delavnic za uskladitev ukrepov. Več.


Preizkušali prototipno aplikacijo QGIS za naravovarstvenike  

Strokovnjaki projekta LIFE NarcIS so pripravili delavnico za profesionalne naravovarstvenike in upravljalce zavarovanih območij. Na njej so testirali prvo prototipno aplikacijo informacijskega sistema NarcIS, in sicer QGIS namizno računalniško aplikacijo. Udeleženci delavnice so ugotavljali, da bi jim že testna verzija prinaša bistven prihranek časa. Več.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE 


Osnutek okvira EU za spremljanje gozdov in strateške načrte

Evropska komisija je pričela spletno javno posvetovanje o prihodnjem zakonodajnem predlogu za nov okvir EU za spremljanje gozdov in strateške načrte. Cilj je razviti vseevropski okvir za opazovanje gozdov in tako zagotoviti odprt dostop do podrobnih, natančnih, rednih in pravočasnih informacij o stanju in upravljanju gozdov EU. Posvetovanje  bo trajalo do 17. novembra 2022. Več.
 


Natura 2000 Hrvaške na novi spletni strani

Na Hrvaškem so v okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 vzpostavili novo spletno stran Glas prirode, kjer so tudi informacije o Naturi 2000 in možnostih, da pri ohranjanju sodelujemo kot posamezniki.
 

BRANJE


Trdoživ 21

Objavljena je nova številka revije Trdoživ, biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. Med članki najdete Kačji pastirji in njihova ogroženost, Netopirnice, Intervju: Franc Rebeušek, Jetrenjaki z domačega dvorišča, Genetska pisanost pisancev, Kako dobro vidijo delfini, Pušonoga kožuhasta čebela, Kokoliti, Mačja vonjalna komunikacija, Kroglaste oblike alg v strunjanski laguni, Kaj nam povedo sledovi risov in divjih mačk, Prvi vpogled v prehranjevalne splete dinarskega podzemlja, Spremljanje suburbane lisice, Popis volkov 2021 (pdf, 56 str.)


Stališča prebivalcev Slovenije o biotski raznovrstnosti

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so objavili študijo Biodiverziteta v Sloveniji 2022 : Rezultati javnomnenjske ankete, Center za raziskovanje javnega mnenja znotraj Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, 2022 (pdf, 47 str.)


NATURAVIVA v poljudnem poročilu

V Poljudnem poročilu rezultatov projekta LIFE NATURAVIVA predstavljajo najuspešnejše, najvidnejše in najbolj obiskane dejavnosti projekta (pdf, 17 str.)
 


Odstranjevanje rečnih pregrad in migracija vodnih organizmov

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Monika Gričnik:  Geoinformacijsko vrednotenje odstranjevanja rečnih pregrad z vidika vpliva na migracije vodnih organizmov v slovenskih rekah,  Oddelek za geografijo,  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf, 73 str.). 


Za turiste: kako se obnašati v naravi

Slovenska turistična organizacija je na spletu objavila deset priporočil, kako lahko uživate v naravi na odgovoren način in jo pomagate ohranjati v vsej svoji lepoti in pristnosti.


Kamniška Bistrica in Pšata (razstava)

V Trzinu, v Centru Ivana Hribarja je do konca septembra na ogled razstava Iz spomina Kamniške Bistrice in reke Pšate


Senožeti (razstava)

V avli tropskega rastlinjaka Botaničnega vrsta si lahko do konca septembra ogledate fotografsko razstavo Senožeti - pisani vrtovi avtorjev Blanke Ravnjak in Jožeta Bavcona.


Gozdovi v Sredozemlju, spremembe podnebja in biotska raznovrstnost

Strokovnjaki, ki sodelujejo v več projektih LIFE v različnih evropskih državah so pripravili dokument A step forward in EU forest policy: the Mediterranean perspective (pdf, 9 str.).


Bilten Evropske komisije

Evropska komisija je izdala septembrsko številko biltena Natura 2000 Biogeographical Process Newsletter (pdf, 11 str.).


Publikacije IUCN

Mednarodna organizacija IUCN je nedavno izdala nove publikacije Meyer, Kristin Hessenberger, Daisy: Prototype database of international Nature-Based Solutions case studies (pdf, 26 str.); Campese, Jessica et al.: Enhancing the integration of governance in forest landscape restoration opportunities assessments (pdf, 62 str.); Court, Sarah et al.: Guidance and toolkit for impact assessments in a World Heritage context (pdf, 88 str.) ter Bisaro, Alexander Meyer, Kristin: Integrating Nature-based Solutions into policies for climate change adaptation and disaster risk reduction (pdf, 95 str.).


NAPOVEDNIK


14. september 2022: delavnica Identifikacija potreb glede semenskih mešanic iz vrstno bogatih travnikov, Ljubljana.

10-11 oktober 2022: dogodek Towards a migratory birds and sites road map: Mediterranean and Macaronesia Natura 2000 Sites as Bird Migration Hotspots, Madrid, Španija. 

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan direktor Zavoda za gozdove

Vlada je 7. septembra 2022 Gregorja Daneva imenovala za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Več.


Poročilo o okolju 2022

Vlada je 18. avgusta 2022 sprejela Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022 in ga posredovala Državnemu zboru. Med ključne prihodnje izzive okoljske politike so pripravljalci uvrstili obvladovanje podnebnih sprememb in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Glede stanja narave se ključno sporočilo poročila glasi "v preteklih letih so bila okrepljena prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti ki se odražajo tudi na stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov. A bo treba za doseganje dolgoročnih ciljev glede ohranjanja vrst in habitatnih tipov, dogovorjenih v EU, še okrepiti ciljne ukrepe in tudi okrepiti sistem spremljanja stanja". Poročilo (pdf, 644 str.).


Osnutek Poročila o upravljanju Sečoveljskih solin 

Ministrstvo za okolje in prostor je javnosti predstavilo osnutek Poročila o izvajanju Načrta upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011 – 2021, objavljen bo do 17. septembra 2022.

 

Ministrstvo za okolje in prostor: Narava (druge novice)

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava