Skip to main content

Habitatni tipi

Izlivi rek, estuariji

1130
Morska mediteranska regija
Izlivi rek, estuariji
Izlivi rek, estuariji
M.Kaligarič

Združbe živali in alg, ki naseljujejo morsko dno globljih in litoralnih območij.Običajno razširjeni izlivi rek v morje. Podrobnejša oznaka s kombinirano uporabo podenot enote 11 z ustrezno fiziografsko enoto 13.2.

Estuariji imajo splošno razširjenost, kjer se vodotok z vsaj delno ohranjenim naravnim delom struge izliva v morje.Mestoma na slovenski obali.

Ta habitatni tip je v Sloveniji redek zaradi kratke morske obale, po drugi strani pa kar pogost, saj vode v slovenskem delu obale tečejo po površju. Habitatni tip je stabilen, je pa seveda tako kot vsi habitatni tipi na obali ogrožen, predvsem zaradi pozidave, kanalizacije vodotoka, poslabšane kvalitete vode zaradi organskega ali anorganskega onesnaženja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava